Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.75 EUR
Kurssi: 7.74 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2021 - 8:37 Analyysi päivitetty: 14.10.2021

Scanfil julkisti tänään kello 8:00 Q3-tuloksensa, joka oli meidän ja konsensuksen odotuksia heikompi operatiivisen kannattavuuden osalta. Lokakuussa päivitetyn ohjeistuksensa Scanfil piti odotetusti ennallaan ja yhtiö suhtautui luottavaisesti lähiaikojen marginaalinäkymäänsä. Arviomme mukaan Scanfilin osake voi kohdata tänään painetta kvartaalitulospettymyksen takia, vaikka pidemmälle perspektiiville raportti ei mielestämme draamaa tarjonnutkaan ja alustavan arviomme mukaan lähiaikojen ennustemuutokset jäävät raportin jälkeen pieniksi.

Scanfilin liikevaihto kasvoi Q3:lla matalahkosta vertailutasosta 18 % 168 MEUR:oon, mikä ylitti konsensuksen ja oli jokseenkin linjassa ennusteemme kanssa. Liikevaihdossa oli sisällä sinänsä odotetusti noin 12 MEUR tilapäistä ja matalakatteista myyntiä, joka on liittynyt toimitusketjun pyörittämiseen epätyypillisissä olosuhteissa. Näin ollen vertailukelpoinen kasvu oli hyvällä 10 %:n tasolla Q3:lla. Asiakassegmenteistä neljä viidestä kasvoi Q3:lla, joten kysyntä oli melko laaja-alaisesti vahvaa. Lisäksi Scanflin kasvua Q3:lla kasvua tukivat luonnollisesti myös materiaalien ja komponenttien inflaatiosta johtuneet hinnan korotukset.

Liikevoittoa Scanfil teki Q3:lla 9,5 MEUR, mikä alitti vertailuluvun ja jäi meidän sekä konsensuksen ennusteista reilulla 10 %:lla. Scanfilin perustasoa alemmas 5,7 %:iin jäänyttä liikevoittomarginaalia painoi luonnollisesti mainittu tilapäinen myynti. Lisäksi yhtiön mukaan hankala materiaalitilanne sekä kvartaalilla kesken ollut Hampurin tehtaan siirto laskivat absoluuttista liikevoittoa noin 2 MEUR Q3:n aikana, mikä oli odotuksiamme korkeampi taso. Alariveillä rahoituskulut nousivat todennäköisesti valuuttapohjaisista normaalia tasoa ylemmäs ja veroihin yhtiö kirjasi 1,7 MEUR:n kertaluonteisen oikaisuerän. Siten Scanfilin raportoitu EPS jäi Q3:lla lopulta tuntuvasti ennusteista ja kertatuottojen tukemasta vertailukaudesta 0,08 euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli Q3:lla selvästi negatiivinen, kun käyttöpääomaa sitoutui inflaation ja toimitusketjun epävakauden takia selvästi etenkin varastoihin. Yhtiö oli kuitenkin aloittanut korjaavat toimet käyttöpääomansa suhteen ja odotamme sitoutuneesta käyttöpääomasta ainakin osan vapautuvan jo lähiaikoina.

Scanfil toisti Q3-raportissa lokakuun tulosvaroituksessa kuluvalle vuodelle antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihto on tänä vuonna 670-710 MEUR ja oikaistu liikevoitto 41-44 MEUR. Tämä oli täysin odotettua. Lisäksi yhtiö liputti edelleen materiaalien (erityisesti (puolijohteet) saatavuustilanteen olevan epävarma eikä tilanne ole kommenttien perusteella helpottamassa lähiaikoina. Toisaalta kommentit loppuvuoden kysyntänäkymistä olivat väkeviä ja kapean ohjeistushaarukan valossa Q4:sta on tulossa taas hyvä. Loppuvuoden näkymä ja selkeät kannattavuutta korjaavat toimet huomioiden raportti mielestämme myöskään anna syytä epäillä, että yhtiö olisi ajautunut sivuun vakaalta pitkän ajan tuloskasvupolultaan, vaikka materiaalitilanne aiheuttaakin nyt ja lähiaikoina tiettyä kiusaa useammalla rintamalla. Näin ollen myös lähivuosien ennustemuutokset jäävät alustavan arviomme mukaan pieniksi Q3-raportin jälkeen.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 694,2 700,0
- kasvu-% 2,7% 16,6% 0,8%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 43,2 47,0
- EBIT-% 7,5% 6,2% 6,7%
EPS (oik.) 0,50 0,53 0,57
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 14,7 13,6
EV/EBITDA 7,2 8,9 8,0
Osinkotuotto-% 2,6% 2,5% 2,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.