Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Scanfil
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.75 EUR
Kurssi: 7.94 EUR
Kurssi hetkellä: 14.10.2021 - 6:00

Eilen kuluvan vuoden liikevaihto-ohjeistustaan nostanut ja tulosohjeistustaan tarkentanut Scanfil julkistaa Q3-raporttina tiistaina 26.10 klo 8.00. Emme ole tehneet päivityksen jälkeen oleellisia muutoksia tulosennusteisiimme. Siten odotamme Scanfilin jatkaneen Q3:lla tulosparannustaan liikevaihdon kasvun ansiosta, vaikka komponenttien hintojen nousu rassaakin hieman marginaalia. Toistamme Scanfilin 8,75 euron tavoitehintamme ja lisää-suosituksemme ohjeistusmuutosten jälkeen ja ennen Q3-raporttia. Osakkeen arvostus on mielestämme edelleen varsin kohtuullinen (2021e: P/E 15x, EV/EBIT 12x), mikä yhdistettynä maltilliseen tuloskasvuun ja 2-3 %:n osinkotuottoon tarjoaa mielestämme tuottovaatimusta korkeamman noin 10 %:n tuotto-odotuksen seuraavalle vuodelle.  

Scanfil nosti eilen ohjeistustaan liikevaihdon osalta ja kavensi tulosohjeistuksensa haarukkaa yläpään osalta. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan Scanfilin kuluvan vuoden liikevaihto on 670-710 MEUR (aik. 630-680 MEUR) ja oikaistu liikevoitto 41-44 MEUR (aik. 41-46 MEUR). Yhtiö mainitsi liikevaihto-ohjeistuksen nousun syyksi hyvän asiakaskysynnän ja materiaalien hintojen nousut. Tulosohjeistuksen kaventamisen syitä Scanfil ei avannut. Arviomme mukaan materiaalien hintojen nousun siirtäminen myyntihintoihin tapahtuu lievällä viiveellä ja tästä syystä vahva liikevaihdon kasvu ei tänä vuonna nosta operatiivista tulosmarginaalia. Yhtiön mukaan ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien (etenkin puolijohteet) saatavuudesta ja koronapandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista kysyntään ja materiaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Nostimme ohjeistusmuutoksen jälkeen Scanfilin tämän vuoden liikevaihtoennustettamme 3 % 694 MEUR:oon, kun taas pidimme oikaistun liikevoiton ennusteemme käytännössä muuttumattomana 43 MEUR:ssa. Myös lähivuosille teimme lieviä positiivisia tarkastuksia liikevaihtoennusteisiimme, mutta tulosennusteiden osalta muutokset olivat hyvin pieniä. Lähivuosina odotamme inflaatiopaineiden ja kasvun rauhoittuvan, mutta maltillinen kasvu, tuotemixin parantuminen ja asteittainen tuottavuuden nousu pitävät Scanfilin tuloksen arviomme mukaan loivassa ylämäessä myös lähivuosina.

Odotamme Scanfilin liikevaihdon kasvaneen vahvaa markkinatilannetta ja materiaalien hintojen nousua peilaten Q3:lla 20 % 170 MEUR:oon. Konsensusennusteita ei ole päivitetty eilisen ohjeistusmuutosten jälkeen. Oikaistua liikevoittoa arvioimme Scanfilin tehneen Q3:lla 11 MEUR, mikä vastaa Scanfilille kohtuullista 6,5 %:n oikaistua liikevoittomarginaalia. Ennusteemme on Q2-raportin jälkeen päivitetyn konsensusennusteen kanssa samalla tasolla, mutta emme odota eilisen ohjeistusmuutoksen muuttavan oleellisesti konsensusta tuloksen osalta. Arviomme mukaan kannattavuutta rasittavan viiveellä asiakkaille läpi menevät hintojen korotukset, minkä lisäksi odotamme yhtiön jatkaneen Q3:lla komponenttitilanteen hallintaan ja asiakaspalvelun parantamiseen liittynyttä hyvin ohuen katteen kauppaa. Tuloslaskelman alariveillä odotamme yhtiön rahoituskulujen ja verojen olleen normaaleilla tasoillaan. Siten Scanfilin Q3:n EPS-ennusteemme on 0,13 euroa. Viime vuonna Scanfilin raportoituja lukuja tuki merkittävä myyntivoitto Kiinan tehtaaseen liittyen.  

Tuoreen ohjeistuksensa Scanfil tulee Q3-raportissa luonnollisesti toistamaan, mutta suosittelemme sijoittajia kiinnittämään raportissa huomiota etenkin yhtiön kommentteihin komponenttitilanteesta ja hinnoitteluun. Arviomme mukaan komponenttitilanne on yhä vaikea mutta hallittava. Odotamme myös Scanfilin pystyvän palauttamaan marginaalinsa lähelle vuoden 2023 7 %:n tavoitetta ensi vuonna, kun hinnoittelu saa voimakkaan inflaation viime aikoina aiheuttamat jättämät kiinni.

Käy kauppaa. (Scanfil)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 595,3 694,2 700,0
- kasvu-% 2,7% 16,6% 0,8%
Liikevoitto (EBIT) 44,4 43,2 47,0
- EBIT-% 7,5% 6,2% 6,7%
EPS (oik.) 0,50 0,53 0,57
Osinko 0,17 0,19 0,21
P/E (oik.) 13,0 15,1 14,0
EV/EBITDA 7,2 9,2 8,3
Osinkotuotto-% 2,6% 2,4% 2,6%
Uusimmat ennusteet

Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.