Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.65 EUR
Kurssi: 1.79 EUR
Kurssi hetkellä: 17.8.2021 - 8:56

Sievi Capital julkaisi aamulla H1-katsauksensa, joka oli kokonaisuutena odotuksiamme selvästi parempi. Sievin osakekohtainen substanssi nousi 1,48 euroon/osake (ennuste 1,39 euroa/osake) Indoorin ja KH-Koneiden vetämänä. Osakekohtainen tulos oli Q2:n osalta 0,13 euroa/osake, kun ennusteemme oli 0,04 euroa/osake. Tämän seurauksena myös Sievin oman pääoman tuotto nousi edeltävältä 12 kuukaudelta 30,4 %:iin (tavoite yli 13 %).

Indoor Groupin liikevaihto kasvoi H1:llä 9 % 97 MEUR:oon (ennuste 93 MEUR). Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Q2:n aikana onnistuneen kesäkalustemyynnin vauhdittamana. Verkkomyynnin voimakas kasvu jatkui ja sen osuus katsauskauden myynnistä oli yli 15 %.

H1’21:n käyttökate (FAS) nousi myös 7,6 MEUR:oon (H1’21: 5,7 MEUR) ja ylitti 7,0 MEUR:n ennusteemme. Hyvän kannattavuuskehityksen taustalla oli odotetusti bruttokate-%:n kehitys, jonka paraneminen jatkui yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Indoorin vahvan rahavirran ja lähelle nollaa painuneiden nettovelkojen (ei sis IFRS 16) tukemana yhtiö jakoi omistajilleen Q1:n aikana myös osinkoa, josta Sievin osuus oli 2,7 MEUR. Yhtiön käypä arvo Sievin taseessa nousi 52,1 MEUR:oon (Q1’20: 42,8 MEUR), joten pääosa Sievin tuloksesta syntyi taas Indoorin kautta. Toimintaympäristöä leimasivat odotetusti saatavuushaasteet sekä rahtihintojen nousu. Strategian toteuttaminen oli edennyt myös odotustemme mukaisesti.

Toisen tärkeän KH-Koneiden H1-liikevaihto kasvoi 45 %:lla 73,7 MEUR:oon ylittäen ennusteemme kirkkaasti (60,0 MEUR) ja myös käyttökate 3,9 MEUR ylitti ennusteemme (2,9 MEUR). Kasvun painopiste oli odotetusti Ruotsin markkinalla, jossa uudet edustukset, hyvä kehitys jo aikaisemmin edustuksessa olleiden tuotteiden myynnissä sekä kesäkuussa 2020 yritysostolla hankittu vuokrausliiketoiminta olivat kasvun ajureita. Suhteellinen kannattavuus parani myynnin kasvun ajamana, mutta kehitystä rajoitti ymmärrettävästi Ruotsin liiketoiminnan laajentamisen myötä kasvaneet kiinteiden kulujen tasot. Vahvaan kasvuun peilaten käyttökatemarginaalin parantuminen oli erinomainen suoritus. Markkinan kysyntätilanne kehittyi positiivisesti katsauskauden aikana ja oli hyvällä tasolla Q2:lla. Toimintaympäristön kannalta haasteena oli koneiden saatavuuden heikentyminen, mutta yhtiö on selvinnyt näistä haasteista hyvin. KH:n käypä arvo Sievin taseessa nousi myös 18,8 MEUR:oon (Q1’20: 17,4 MEUR) vahvan kehityksen myötä.

Uusimman yhtiön Logistikaksen H1:n käyttökate 0,6 MEUR jäi hieman vertailukaudesta (0,7 MEUR) ja selvemmin ennusteestamme (1,1 MEUR). Tämä johtui kuitenkin enemmän yhtiön ulkopuolisista tekijöistä, joita olivat globaalin konttiliikenteen haasteet sekä koronaviruspandemian vaikutukset yhtiön asiakkaiden toimintaa. Toimintaympäristö kuitenkin parani selvästi katsauskauden loppua kohden ja myös uusasiakashankinnan aktiviteetti kehittyi positiivisesti, mikä lupaa hyvää loppuvuotta ajatellen.

Nordic Rescue Group (NRG) oli raportin ainoa pettymys, sillä yhtiön käyttökate painui 0,7 MEUR tappiolliseksi (ennuste +0,8 MEUR). Heikkoon tulokseen vaikuttivat liikevaihtokehityksen (-7 %) lisäksi katsauskaudelle ajoittuneet poikkeukselliset kulut liittyen Vema Liftin muuttoon sekä takuukorjauksiin, jotka liittyivät tiettyihin ennen NRG:n perustamista tehtyihin toimituksiin. Yhtiö kärsi myös useiden komponenttien saatavuus- ja toimitusaikahaasteista. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa huomattavasti vuoden takaista suurempi, mihin vaikutti katsauskauden aikana toteutettu yrityskauppa.

Sievi kommentoi myös yrityskauppamarkkinoiden aktiviteetin jatkuneen vilkkaana. Yhtiön tavoitteena on sijoittaa vuosittain 1–2 uuteen kohdeyhtiöön ja yhtiöllä on omien sanojensa mukaan hyvät edellytykset päästä tähän tavoitteeseen kuluvanakin vuonna.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3,2 2,0 2,0
- kasvu-% 540,0% -37,5% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 11,7 11,7 14,0
- EBIT-% 365,6% 585,0% 700,0%
EPS (oik.) 0,17 0,17 0,19
Osinko 0,04 0,04 0,05
P/E (oik.) 6,3 10,5 9,3
EV/EBITDA 4,6 8,0 6,6
Osinkotuotto-% 3,7% 2,2% 2,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Sievi Capital on vuonna 1976 perustettu pörssilistattu pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. Yhtiöllä on omistuksia tällä hetkellä Indoor groupissa, KH-koneissa, NRG:ssä ja Logisticasissa.