Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.65 EUR
Kurssi: 1.79 EUR
Kurssi hetkellä: 12.8.2021 - 6:51

Sievi Capitalin puolivuotiskatsaus julkaistaan tiistaina klo 08:00. Katseemme on etenkin portfolion kypsimpien omistusten Indoorin ja KH-Koneiden tuloskunnossa. Myös pienempien omistusten kesäkuussa tekemistä yritysostoista kerrotut mahdolliset lisäkommentit ovat mielenkiintomme kohteena. Sievin osakekohtaisen tuloksen odotamme olevan H1:llä noin 0,10 euroa/osake, etenkin Indoorin vahvan rahavirran tukemana, mikä tarkoittaa, että osakekohtainen substanssi asettuu 1,39 euroon/osake. Kesäkuussa päivitetty laaja raportti Sievistä on edelleen ajankohtainen ja luettavissa vapaasti täältä.

Selvästi tärkeimmän omistuksen Indoor Groupin H1-liikevaihdon odotamme kasvavan 4 %:lla 93 MEUR:oon ja käyttökatteen 22 %:lla 7,0 MEUR:oon. Q1:llä yhtiön liikevaihto oli kasvanut hieman edellisvuodesta, mutta liikevoitto oli kasvanut merkittävästi. Q2:n osalta odotamme myynnin kasvaneen selvemmin, mutta tuloksen pysyvän lähellä vahvaa vertailukautta. Vertailukauden kannattavuus oli jo erittäin vahva bruttokate-%:n vahvistuttua ja yhtiön reagoitua voimakkaasti pandemian alkuun kululeikkauksilla. Sievi on saattanut myös jälleen nostaa yhtiöstä osinkoja Indoorin rahavirran ollessa erittäin vahva. Myös strategian toteuttamisen etenemisestä odotamme kuulevamme jälleen välipäivitystä.

KH-Koneiden H1-liikevaihdon ennakoimme kasvavan 18 %:lla 60,0 MEUR:oon ja käyttökatteen 25 %:lla 2,9 MEUR:oon. Kasvua odotamme etenkin Ruotsin markkinalta myyntiverkoston sekä valikoiman laajennuttua siellä nopeasti. Q1:llä yhtiön liikevaihto kasvoi huomattavasti ja myös käyttökate parani hieman. Odotamme Q2:n osalta kannattavuuden edelleen parantuneen Ruotsin ylösajon edetessä. Odotamme Sievin kommentoivan tarkemmin myös kysyntänäkymiä, joiden odotamme jatkuvan kohtuullisina. Myös koneiden saatavuuden kehityksestä kerrottu on mielenkiintomme kohteena.

Nordic Rescue Groupin (NRG) käyttökatteen odotamme laskevan 23 %:lla 0,8 MEUR:oon. NRG:n käyttökate laski jo Q1:llä selvästi suhteessa vertailukauteen. Q2:lla vertailukausi oli käsityksemme mukaan pandemiasta johtuen jo pehmeä ja odotamme käyttökatteen laskun tasaantuneen. Yhtiön voittama tärkeä kilpailutus meni myös uusiksi ja tällä on voinut olla tuotannon sujuvuutta heikentävä vaikutus. Katseet ovat myös NRG:n nettovelkojen kehityksessä, jonka perusteella Ruotsissa tehdyn yritysoston hintalappuun saadaan parempi näkyvyys.

Uusimman yritysoston eli Logistikaksen H1:n käyttökate-ennusteemme 1,1 MEUR on lievästi vertailukaudelle arvioimaamme käyttökatetta parempi, vaikka mm. helmikuussa tärkeän asiakkaan RMC:n toiminta oli pysähdyksissä koronatartunnoista johtuen. Myös Logistikas toteutti heinäkuussa historiansa ensimmäisen yritysoston, mutta se ei vielä näy H1-taseessa. Sekä NRG:n ja Logistikaksen ennusteemme eivät vielä huomioi edellä mainittuja yritysostoja ja päivitämme ne ja osien summamme jälleen tulosraportin yhteydessä.

Odotamme Sievin toistavan raportissa tahtotilansa jatkaa vuosittain keskimäärin 1-2 uuden enemmistösijoituksen toteuttamista, joiden koko on noin 5-15 MEUR. Yhtiöllä on paukkuja nykyisen taseensa mukaisella nettokassalla sekä emoyhtiön velkaantumisastetta nostamalla (tavoite gearing enintään 20 %) arviomme mukaan vielä noin 2 yritysostoon. Sievi aloitti myös uuden toimitusjohtajan etsinnän kesällä, ja pidämme mahdollisena, että Marttilan seuraajasta kerrotaan jo tulospäivänä.   

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3,2 2,0 2,0
- kasvu-% 540,0% -37,5% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 11,7 11,7 14,0
- EBIT-% 365,6% 585,0% 700,0%
EPS (oik.) 0,17 0,17 0,19
Osinko 0,04 0,04 0,05
P/E (oik.) 6,3 10,5 9,3
EV/EBITDA 4,6 8,0 6,6
Osinkotuotto-% 3,7% 2,2% 2,8%
Uusimmat ennusteet

Sievi Capital on vuonna 1976 perustettu pörssilistattu pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. Yhtiöllä on omistuksia tällä hetkellä Indoor groupissa, KH-koneissa, NRG:ssä ja Logisticasissa.