Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.90 EUR
Kurssi: 0.87 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2020 - 6:07

Sievi Capitalin Q1-liiketoimintakatsaus julkaistaan keskiviikkona klo 09.00. Huomiomme kiinnittyy Koronasta etulinjassa kärsivän Indoor Groupin myynnin laskun mittakaavaan. Muiden yhtiöiden osalta emme odota Koronan vielä merkittävästi vaikuttaneen toteutuneeseen kehitykseen, mutta arvioimme myös niiden näkymien heikentyneen. Olemme päivittäneet arviotamme tavoitehinnan määräävästä osien summasta 0,90 euroon (aik. 1,15 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksen ennen tulosta. Päivitämme omistuskohtaiset ennusteemme ja näkemyksemme jälleen Q1-raportin jälkeen näkyvyytemme alkuvuoden kehitykseen parantuessa.

Indoor Group kärsii välittömästi, Nordic Rescue Groupin vahva tilauskirja kantaa

Sievi Capital varoitti Indoor Groupin tuloskehityksestä maaliskuussa koronan hiljennettyä äkisti sen myymälät. Arviomme mukaan vielä tammi- ja helmikuu sujuivat yhtiöltä hyvin, mutta maaliskuussa myynti on painunut selvästi ja maaliskuun tulos sen myötä tappiolle. Odotamme yhtiön kertovan myynnin laskun mittakaavasta raportissa tarkemmin sekä yhtiön käynnistämistä sopeutustoimenpiteistä. Arviomme mukaan epidemian kesto, johon tällä hetkellä on huono näkyvyys, määrittää Indoor Groupin koko vuoden tuloskehitystä voimakkaasti. Olemme leikanneet arviotamme Indoor Groupin velattomasta arvosta 20 %:lla, sillä kansainvälisten verrokkien valuaatioissa on nähty samansuuruista pudotusta. Laskimme arviomme omistuksen arvosta 22,3 MEUR:oon (aik. 30,3 MEUR) arviomme nettoveloista pysyttyä ennallaan. Uusimman yhtiön Nordic Rescue Groupin tilauskirja tälle vuodelle on vahva ja odotamme sen kasvattavan liikevaihtoaan ja tulostaan Q1:llä noin 15 %:lla. Tyypillisesti pelastusajoneuvojen markkina on defensiivinen, mutta olemme leikanneet arviotamme myös sen omistuksen arvosta 10,3 MEUR:oon (aik. 11,7 MEUR) vientimarkkinoiden talouslukujen sekä kotimaan julkisen sektorin talouden heikentyessä. Myös keskeisten verrokkien valuaatiot ovat laskeneet.

KH-Koneet operoivat osittain myös defensiivisillä markkinoilla, Suvannolle selviä haasteita

KH-Koneilta odotamme Q1:llä edelleen hyvää etenemistä pyöräkuormaajien, pienkaivinkoneiden, vuokrausliiketoiminnan sekä Ruotsin liiketoiminnan kasvun myötä. Yhtiö laajensi myös hiljattain tuotevalikoimaansa Ruotsissa Wacker Neusonilla. Odotamme infrarakentamisen ja kiinteistöhuoltomarkkinan pitävän yllä yhtiön kysyntää myös kriisissä, vaikkakin uudisrakentaminen kääntyminen laskuun luo yhtiölle vastatuulta. Epävarmuus tulevaa kehitystä kohtaan on kuitenkin koholla ja olemme leikanneet arviomme myös KH-Koneiden omistuksen arvosta 15,5 MEUR:oon (aik. 17,9 MEUR). Tänä vuonna odotimme Suvanto Trucksilta selvää tasonnostoa heikon viime vuoden jälkeen mm. uusien edustusten ja Ruotsin laajentumisen tukemana. Tulosparannus alkaa kuitenkin näyttää aiempaa epätodennäköisemmältä yhtiölle tärkeän rakentamisen näkymien heikentyessä nopeasti ja odotamme jo Q1:n liiketuloksen laskevan vielä kohtuulliseen vertailukauteen nähden. Olemme laskeneet arviotamme Suvanto Trucksin omistuksen arvosta 2,0 MEUR:oon (aik. 3,0 MEUR).

Arvostus on lähellä neutraalia, mutta näkyvyys on poikkeuksellisen matala

Päivitetty Sievi Capitalille laskemamme osien summa on 52,0 MEUR tai 0,90 euroa per osake, johon suhteutettuna osake on lähellä neutraalia hinnoittelua. Taseen osakekohtainen substanssi nousi tilinpäätöksessä 1,35 euroon, mutta Q1:n aikana maksetun lisäosingon jälkeen se on laskenut 1,20 euroon. Tähän verrattuna P/B 0,73x olisi yhtiölle jo poikkeuksellisen matala, mutta odotamme alennuksen kaventuvan Q1-raportissa huomattavasti johdon alentaessa omistusten käypiä arvoja taseessa niiden näkymien heikentymisen myötä.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 0,5 2,0 2,0
- kasvu-% -86,5% 300,0% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 16,0 -3,5 9,0
- EBIT-% 3 200,0% -175,0% 450,0%
EPS (oik.) 0,22 -0,07 0,12
Osinko 0,19 0,04 0,05
P/E (oik.) 5,8 -13,3 7,0
EV/EBITDA 2,6 -13,8 6,4
Osinkotuotto-% 14,5% 4,6% 5,2%
Uusimmat ennusteet

Sievi Capital on vuonna 1976 perustettu pörssilistattu pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. Yhtiöllä on omistuksia tällä hetkellä Indoor groupissa, KH-koneissa, NRG:ssä ja Logisticasissa.