Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.10 EUR
Kurssi: 2.06 EUR
Kurssi hetkellä: 18.8.2021 - 5:47

Nostamme Sievi Capitalin tavoitehinnan 2,10 euroon (aik. 1,65 euroa) ja tarkistamme suosituksen lisää-tasolle (aik. osta). Indoorin ja KH-Koneiden kehitys oli H1:llä odotuksiamme vahvempaa ja olemme nostaneet näkemystämme niiden arvosta, mikä tuki osien summaamme selvästi. Sievin osakekurssi on myös korjannut selvästi ylöspäin, minkä myötä nykyportfolion selkein aliarvostus on haihtunut. Mielestämme osakkeessa kannattaa edelleen silti roikkua mukana, sillä tärkeimpien omistusten näkymät ovat hyvät ja suhtaudumme myös tuleviin sijoituksiin positiivisesti vahvan track-recordin johdosta. Kesäkuussa päivitetty laaja raportti on luettavissa täällä.

Tärkein omistus Indoor ylitti korkealla viritetyt odotuksemme

Tarkemman kommenttimme Sievin vahvasta H1-raportista löydät täältä. Indoorin H1-ennusteylityksen myötä olemme nostaneet arviotamme omistuksen arvosta 84,4 MEUR:oon (aik. 70,6 MEUR). Kavensimme edelleen myös alennusta Indoorin ja listayhtiöiden hinnoittelun välillä ja hyväksymme Indoorille nyt IFRS-kirjanpidon mukaisen 2021e EV/EBITDA 6x ja P/E 13x-kertoimet. Tämä on mielestämme perusteltu taso, sillä yhtiö on hyvin johdettu ja sen markkina-asema on Suomessa vahva. Indoorin strategian toteuttaminen on myös kerrotun perusteella edennyt edelleen vakuuttavasti ja yhtiö on mennyt mm. asiakastiedon hyödyntämisessä hinnoittelussa sekä verkkokaupan kehittämisessä selvästi eteenpäin. Indoorin viimeaikaisesta vahvasta tulosparannuksesta arviomme mukaan suuri osa on ollut yhtiön omaa ansiota, eikä pelkästään ”kotoilun” antamaa myötätuulta. Myös nykyisellä sisustusbuumilla on edellytykset jatkua, sillä uusien mökkien ja kotien sisustaminen on tyypillisesti monen vuoden projekti. Pidämmekin Indoorin nykyistä tulostasoa kestävänä myös eteenpäin mentäessä.

Myös toisen tärkeän KH-Koneiden arvoon reipas korotus selvän ennusteylityksen myötä

Käsityksemme KH-Koneiden omistuksen arvosta on noussut 30,5 MEUR:oon (aik. 22,4 MEUR). Nostimme yhtiön ennusteitamme selvästi, sillä H1:n tulosrivit vahvistivat viimein sen, että yhtiön kasvu on Ruotsissa onnistuttu toteuttamaan kannattavasti aggressiivisesta laajentumisesta huolimatta. Myös maanrakennuskoneiden markkina on jatkanut Sievin kommenttien perusteella aiempia odotuksiamme parempana. Vahva eteneminen Ruotsissa laski myös KH-Koneiden riskitasoa ja nostimme siten yhtiölle soveltamaamme arvostuskerroinhaarukkaa 2021e EV/EBITDA 6,0-7,0x:ään (aik. 6,0-6,5 x). Lisäsimme myös NRG:n ja Logistikaksen yritysostot ennusteisiimme. Näistä oikaistuna NRG:n arvo laski noin 1,8 MEUR:lla sen kehityksen jäätyä ennusteista.

Selvin aliarvostus purkautunut, mutta osien summa ei edelleenkään huomioi uusilla sijoituksilla luotavaa arvoa

Päivitetty Sievi Capitalille laskemamme osien summa on 120 MEUR tai 2,07 euroa per osake, johon suhteutettuna osake on lähes neutraalisti hinnoiteltu. Tavoitteiden mukainen 2,5 %:n osinkotuotto tukee tämän lisäksi tuotto-odotusta ja halutessaan Sievi kykenisi myös selvästi suurempaan osinkoon ellei pääoman allokoinnin fokus olisi toiminnan kasvattamisessa. Tiettyä epäsuhtaa osien summa-analyysissä luo se, että Sievin tekemiä tulevia sijoituksia ei huomioida siinä ja olemme siksi pyöristäneet laskelmaa lievästi ylöspäin tavoitehinnan asetannassa. Sievin taseen P/B hinnoittelu 1,4x on historiallisiin tasoihin verrattuna koholla, mutta mielestämme perusteltu, sillä arvokkain omistus Indoor on hinnoiteltu taseessa edelleen P/E-kertoimella 8x suhteessa vuosien 2021 ja 2022 ennusteisiimme. Emme kuitenkaan odota taseen P/B-hinnoittelun nousevan enää nykyisestä. Kurssinousu nojaa jatkossa arviomme mukaan pääosin omistusten kehitykseen ja kassavirtoihin sekä luonnollisesti yritysjärjestelyihin.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3,2 3,8 2,0
- kasvu-% 540,0% 18,8% -47,4%
Liikevoitto (EBIT) 11,7 19,1 15,1
- EBIT-% 365,6% 502,6% 752,6%
EPS (oik.) 0,17 0,27 0,21
Osinko 0,04 0,05 0,05
P/E (oik.) 6,3 7,5 9,9
EV/EBITDA 4,6 5,4 6,7
Osinkotuotto-% 3,7% 2,4% 2,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Sievi Capital on vuonna 1976 perustettu pörssilistattu pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. Yhtiöllä on omistuksia tällä hetkellä Indoor groupissa, KH-koneissa, NRG:ssä ja Logisticasissa.