Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.35 EUR
Kurssi: 1.28 EURKurssi hetkellä: 25.4.2019 - 5:49

Sievi Capitalin Q1-liiketoimintakatsaus julkaistaan perjantaina klo 09:00. Mielenkiintomme kohdistuu omistusten sekä osakekohtaisen substanssin kehitykseen ja yhtiön selvitystyön etenemiseen uuden pääoman hankinnasta. Todennäköisesti yhtiö kommentoi aiempien liiketoimintakatsausten tapaan omistusten kehityksiä vain muutamalla lauseella, joten emme ennusta kvartaalikohtaisia tuloslukuja omistuksille. Odotamme kuitenkin kommenttien olevan pääsääntöisesti positiivisia ja omistusten etenemisestä kerrotun suunnilleen linjassa koko vuoden odotustemme kanssa.

Vuodelta 2019 odotamme iLOQ:in jatkavan vahvaa kasvuaan 61 MEUR:oon (+22 %) ja samalla käyttökatemarginaalin elpyvän 23 %:iin (2018: 20,5 %). ilOQ:in viime vuoden uusien rekrytointien ja muiden kasvupanostusten pitäisi alkaa näkyä tänä vuonna myös kannattavuuden palautumisena viime vuoden matalalta tasolta. Indoor Groupilta odotamme vuodelta 2019 2 % liikevaihdon kasvua 202 MEUR:oon ja lievästi parantuvaa kannattavuutta (käyttökate 2019: 6,1 % vs. 2018: 6,0 %) operaatioiden tehokkuuden parantuessa.

Odotamme KH-Koneiden sekä Suvanto Trucksin laajentuvan vuonna 2019 Ruotsin markkinoille ja sen tukemana KH-Koneiden liikevaihdon kasvavan 10 % 91 MEUR:oon sekä Suvanto Trucksin noin 15 % 56 MEUR:oon. Emme odota merkittävää tulosparannusta yhtiöiltä, sillä kansainvälistyminen painaa ennusteessamme käyttökatemarginaaleja (KH-Koneet 2019 7,5 % vs. 2018 8,2 %, Suvanto Trucks 2019 4,4 % vs. 2018 4,8 %). Suvanto Trucksilla ja KH-Koneilla rakennussektori on merkittävä asiakkaana ja rakentamisen hiipuminen nostaa syklisyydestä johtuva riskiprofiilia ja siksi näiden yhtiöiden kehityksestä kerrotut tiedot ovat erityisen mielenkiinnon kohteena.

Sievi Capital kertoi myös tilinpäätöspäivänä selvittävänsä mahdollisuuksia hankkia uutta pääomaa. Näin yhtiö pyrkisi varmistamaan mahdollisuutensa tehdä strategiansa mukaisia uusia enemmistösijoituksia. Mielenkiintomme kohdistuukin siihen, onko pääoman keräysprosessi edennyt ja mikäli on, millä ehdoilla uutta pääomaa kerätään markkinoilta. Yhtiö suunnittelee tekevänsä vuosittain keskimäärin 1-2 uutta sijoitusta, joiden koko on 5-15 miljoonaa euroa ja odotamme yhtiön toistavan tämän tahtotilansa myös Q1-katsauksessa.

Sievi Capitalin substanssiarvo nousi tilinpäätöksen yhteydessä 1,16 euroon per osake. Mikäli omistukset ovat kehittyneet jälleen oikeaan suuntaan pitäisi substanssin kasvaa myös Q1-katsauksessa. Noin 0,03 euron nousu osakekohtaisessa substanssissa olisi linjassa yhtiön oman pääoman tuottotavoitteen alarajan kanssa (13 %), mikä olisi jo hyvä suoritus. Tasesubstanssi kuvastaa verrattain hyvin yhtiön omaa arviota omistusten arvon kehityksestä, vaikkakin yhtiön käyttämän DCF-mallin syöttöparametrit ovat mielestämme konservatiiviset. Oma osien summa -laskelmamme on tällä hetkellä 1,35 euroa, johon myös yhtiölle asettamamme tavoitehintamme perustuu. Päivitämme näkemyksemme yhtiöstä Q1-katsauksen jälkeen omistuksista kerrottujen tietojen perusteella.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Sievin visio on olla halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistusjärjestelyissä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 3,7 2,0 2,0
- kasvu-% 154,1% -45,9% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 16,3 10,0 11,5
- EBIT-% 440,5% 500,0% 575,0%
EPS (oik.) 0,23 0,14 0,16
Osinko 0,03 0,04 0,04
P/E (oik.) 5,2 9,4 8,0
EV/EBITDA 4,5 7,7 6,8
Osinkotuotto-% 2,5% 2,7% 3,1%
Uusimmat ennusteet