Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.15 EUR
Kurssi: 1.01 EUR
Kurssi hetkellä: 30.10.2020 - 6:22

Nostamme Sievi Capitalin tavoitehintamme 1,15 euroon (aik. 1,10 euroa) ja suosituksen osta-tasolle (aik. lisää). Nostimme Q3-väliaikatietojen perusteella hieman arviotamme Indoor Groupin arvosta. Sievi kertoi myös uudesta logistiikka-alan yritysostosta, jonka arvioimme omistaja-arvoa luovaksi edullisen kauppahinnan perusteella. Arvioimamme nousuvara sekä turvallinen osinkotuotto nostavat tuotto-odotuksen jo erittäin houkuttelevaksi.

Indoorin suoritus jatkui vahvana ja sen näkymät olivat odotuksiamme paremmat

Indoorin liikevaihto kasvoi hieman Q3:lla suhteessa vahvaan vertailukauteen etenkin verkkomyynnin kasvaessa. Myös kannattavuus kehittyi odotustemme mukaisesti positiivisesti ja bruttokate-%:n paranemisen myötä. Näkymät säilyivät odotuksiamme parempana ja nostimme 2020 käyttökate-ennustettamme noin 7 %:lla 14,6 MEUR:oon (2019: 11,4 MEUR). Nostimme samalla hieman arviotamme Sievin Indoor-omistuksen arvosta 40,7 MEUR:oon (aik. 39,7 MEUR), vaikka yhtiön generoimaa vahvaa rahavirtaa jaettiin kvartaalin aikana myös omistajille osinkoina, josta Sievin osuus oli 2,0 MEUR.

Uusi enemmistösijoitus (70 %) Logistikas Oy:sta ja Logistikas Hankinta Oy:sta muodostettavaan konserniin

Uudet ostokohteet toimivat hajanaisella logistiikka-alan kasvumarkkinalla. Pidämme todennäköisenä, että yhtiörypästä vahvistetaan Sievin tukemana yritysostoin myös tulevaisuudessa logistiikan ollessa pitkälti volyymiliiketoimintaa. Ostokohteiden pro-forma kannattavuus on jo nykyiselläänkin vahva (liikevoittomarginaali 9 %), mikä kertoo mielestämme laadukkaasta ostokohteesta. Velaton kauppahinta on 11 MEUR ja suhteessa 2020 käyttökate-ennusteeseemme (2,0 MEUR) EV/EBITDA-kerroin 5,5x jää hyvin maltilliseksi. Olemme arvottaneet yhtiön osien summa-laskelmassamme 2020e EV/EBITDA-kertoimella 6,5x, jolloin Sievin omistuksen arvo uudesta yhtiöstä nousee 6,8 MEUR:oon (vrt. Sievin sijoitus 5,6 MEUR).

KH-Koneiden (15,4 MEUR) NRG:n (9,6 MEUR) ja Suvannon (1,0 MEUR) omistusten arvot pidimme ennallaan

KH-Koneiden Q3-liikevaihto kasvoi odotetusti Ruotsissa tehtyjen yritysostojen ajamana ja sen käyttökate parani hieman edellisvuodesta, kun Ruotsin liiketoiminnan kannattavuus kehittyi myönteisesti. Nordic Rescue Groupin Q3:lle ajoittui selvästi viimevuotista vähemmän toimituksia, mikä oli lievä pettymys, mutta tätä paikkasi yhtiön tilauskannan selvä kasvu Q3:n aikana. Suvanto jäi jälleen hieman odotuksistamme, mutta sen rahavirta pysyi sentään positiivisena, kun varastoa saatiin liikkeelle. Emme tehneet muutoksia näiden kolmen yhtiön arvoihin osien summassamme. Sievin nettokassa laski uuden yritysoston myötä 7,6 MEUR:oon. Konsernikulujen diskontattu nykyarvo säilyi laskelmassamme -10,8 MEUR:ssa ja verovelat nousivat lievästi -3,5 MEUR:oon. 

Tuotto-odotus nousee jo erittäin hyväksi kun nousuvara ja osinko huomioidaan

Päivitetty Sievi Capitalille laskemamme osien summa on 66,7 MEUR tai 1,15 euroa per osake, johon suhteutettuna osake on selvästi aliarvostettu. Taseen osakekohtainen substanssi nousi Q3-raportissa 1,25 euroon (aik. 1,13 euroa) johdon nostettua reippaasti arvioitaan Indoorin käyvästä arvoista ja se on nyt lähempänä omaa näkemystämme. Nykyinen P/B 0,8x on yhtiölle historiallisiin tasoihin verrattuna hyvin matala. Pidämme yhtiön nykyistä 4 %:n osinkotuottoa myös ensi keväälle realistisena tasona omistusten tuottaessa positiivista kassavirtaa myös heikomman taloustilanteen aikana, mikä tukee 12 kk tuotto-odotusta.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 0,5 2,0 2,0
- kasvu-% -86,5% 300,0% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 16,0 9,3 9,0
- EBIT-% 3 200,0% 465,0% 450,0%
EPS (oik.) 0,22 0,13 0,12
Osinko 0,19 0,04 0,05
P/E (oik.) 5,8 8,0 8,1
EV/EBITDA 2,6 4,9 6,1
Osinkotuotto-% 14,5% 4,0% 4,5%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.