Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.35 EUR
Kurssi: 1.30 EURKurssi hetkellä: 4.3.2019 - 7:45

Olemme nostaneet sijoitusyhtiö Sievi Capitalin tavoitehinnan 1,35 euroon (aik. 1,25 euroa) ja nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Enemmistöomisteisten sijoitusten viime vuosi oli lopulta vahva. KH-Koneet Group sekä Indoor Group ylittivät odotuksemme selvästi ja olemme nostaneet niiden arvoja osien summa -laskelmassamme. Yhtiön osakekurssi ei huomioinut hyvää kehitystä ja näemmekin vihdoin pientä nousuvaraa osakkeelle.

Indoor Groupin liikevaihto kasvoi 5 % 198 MEUR:oon (ennuste 192 MEUR) ja arviomme mukaan se kasvatti markkinaosuuttaan, sillä esimerkiksi Ikea kasvoi Suomessa vain 2 % elokuussa loppuneella tilikaudellaan. Erittäin hyvän kehityksen takana olivat onnistuneet Asko 100 vuotta -kampanja sekä verkkomyynnin kasvu, jota tuki yhtiön monikanavaisuuden huomioiva strategia. Myös yhtiön käyttökate kehittyi odotuksiamme paremmin 11,9 MEUR:oon (ennuste 10,9 MEUR). Yhtiö on Sievi Capitalin alaisuudessa mennyt mielestämme selkeästi eteenpäin ja odotamme käyttökatteen jatkavan parantumistaan kuluvana vuonna 12,5 MEUR:oon. iLOQ julkaisi tuloksensa jo aiemmin ja kommentoimme sitä täällä. Odotamme yhtiöltä selvää käyttökatteen kasvua 13,8 MEUR:oon kuluvana vuonna (2018: 10,3 MEUR), sillä viime vuoden tulos jäi odotuksistamme korkeiden kasvupanostuksien johdosta. Niiden positiivisen vaikutuksen pitäisi näkyä tuloksessa tänä vuonna.

KH-Koneiden liikevaihto kasvoi viime vuodesta 60 % 83 MEUR:oon. Nousu ylitti selvästi ennusteemme (58 MEUR) erityisesti  erinomaisesti kehittyneen Kobelco-liiketoiminnan ansiosta, joka hankittiin Keskolta 1.9.2017. Kokonaisuutena yhtiön käyttökate kasvoi 47 % 6,8 MEUR:oon ylittäen ennustamamme 5,8 MEUR selvästi. Yhtiö kertoi myös käyttöpääoman kehittyneen hyvin ja Sievi Capital on käsityksemme mukaan tuonut ammattimaisuutta yrittäjävertoiseen yhtiöön. Suvanto Trucksin liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti (+22 %) 49 MEUR:oon ollen lähellä ennustamaamme 50 MEUR ja myös yhtiön käyttökate kasvoi heikosta viime vuodesta +44 % 2,3 MEUR:oon ollen lähellä odotuksiamme (2,5 MEUR). Sekä KH-Koneet että Suvanto Trucks vaikuttavat olevan kansainvälistymissuunnitelmiensa kanssa samankaltaisessa vaiheessa ja arvioimme niiden tähyävän Ruotsin markkinoille jo kuluvana vuonna. Tämä rasittaa arviomme mukaan niiden kannattavuutta. KH-Koneiden käyttökate jää 2019 ennusteessamme liikevaihdon 10 %:n kasvusta huolimatta edellisvuoden tasolle ja Suvanto Trucksin käyttökate paranee vain hieman 2,5 MEUR:oon 15 % liikevaihdon kasvusta huolimatta. Sekä Suvanto Trucksilla että KH-Koneilla rakennussektori on merkittävä asiakkaana ja rakentamisen hiipuminen nostaa syklisyydestä johtuva riskiprofiilia.

Sievi Capitalin substanssiarvo nousi tilinpäätöksessä 1,16 euroon (aik. 1,09 euroa), mikä kertoo myös omaa kieltään omistusten positiivisesta kehityksestä. Tasesubstanssi kuvastaa verrattain hyvin yhtiön omaa arviota omistusten arvosta, vaikkakin yhtiön käyttämän DCF-mallin syöttöparametrit ovat mielestämme varsin konservatiiviset. Huomautamme sijoittajille, että yhtiötä hinnoitellaan pörssissä enää 12 %:n preemiolla taseen konservatiivisesti arvostettuun substanssiin. Taso on edullinen, mikäli yhtiö yltäisi nykyisen oman pääoman tuottotavoitteensa alarajalle (13 %). Myös päivitetty Sievi Capitalille laskemamme osien summa on noussut  78,6 MEUR:oon (aik. 72,4 MEUR) tai 1,36 euroon (aik. 1,25 euroa) per osake. Nykykurssi 1,30 on lievästi alle osien summan indikoimaan arvostukseen ja tuotto-odotus on näkemyksemme mukaan kääntynyt hieman positiiviseksi. Yhtiön matala osinkotuotto 2,3 % tukee osaltaan tuotto-odotusta.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Sievin visio on olla halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistusjärjestelyissä.

Yhtiöpäivitykset

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 3,7 2,0 2,0
- kasvu-% 154,1% -45,9% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 16,3 10,0 11,5
- EBIT-% 440,5% 500,0% 575,0%
EPS (oik.) 0,23 0,14 0,16
Osinko 0,03 0,04 0,04
P/E (oik.) 5,2 9,6 8,2
EV/EBITDA 4,5 7,9 6,9
Osinkotuotto-% 2,5% 2,7% 3,1%
Uusimmat ennusteet