Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.35 EUR
Kurssi: 1.25 EURKurssi hetkellä: 29.4.2019 - 5:21

Sievi Capital julkaisi Q1-liiketoimintakatsauksensa perjantaina. Yhtiö kommentoi tuttuun tyyliinsä omistusten kehitystä vain lyhyesti. Osakekohtainen substanssi nousi 0,03 eurolla omistusten positiivisen kehityksen seurauksena. Katsauksessa kerrotut asiat olivat isossa kuvassa linjassa odotustemme kanssa, emmekä näe tarvetta muuttaa näkemystämme. Tarkempi tilinpäätöksen yhteydessä laadittu analyysimme ja omistuksille tekemämme arvonmääritykset ovat edelleen ajankohtaisia ja luettavissa täältä.

Sievi Capitalin mukaan iLOQ jatkoi katsauskaudella kansainväliseen laajentumiseen tähtäävän strategiansa toteuttamista ja yhtiön liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan. Katsauskaudella Sievi Capitalin tuotto iLOQ-omistuksesta perustui 0,5 MEUR:n osinkoon omistuksen substanssiarvon pysyessä ennallaan 28,9 MEUR:ssa. Odotamme iLOQ:lta 2019e 22 % liikevaihdon kasvua 61 MEUR:oon (2018: 50 MEUR +24 %), joten yhtiöstä kerrottu oli linjassa odotustemme kanssa.

Indoor Groupin liikevaihto oli Q1:llä lähellä edellisvuoden tasoa. Yhtiössä on alkuvuonna käynnistetty myös useita toimenpiteitä sisäisten prosessien ja toimintamallien kehittämiseksi. Johto korotti Indoor Groupin substanssiarvoa taseessa 27,0 MEUR:oon (aik. 25,7 MEUR), mikä kertoo sen positiivisesta kehityksestä ja erityisesti kyvystä jauhaa tasaista kassavirtaa. Myös Indoor Groupin kehitys oli pitkälti linjassa odotustemme kanssa.

Myös sykliset omistukset KH-Koneet Group sekä Suvanto Trucks jatkoivat positiivista kehitystään. KH-Koneet Groupin liikevaihto oli kasvussa Q1:llä, mutta konekaupan kannattavuutta painoi liiketoiminnan kasvun myötä vahvistunut kausiluonteisuus. Myös Suvanto Trucksin ydinliiketoiminnan eli käytettyjen kuorma-autojen liiketoiminta jatkoi kasvuaan alkuvuonna, vaikkakin uusien MAN-kuorma-autojen edustuksesta luopuminen laski kokonaismyyntiä. KH-Koneiden substanssiarvo nousi 15,7 MEUR (Q4’18 15,2 MEUR) ja Suvanto Trucksin substanssiarvo nousi 7,2 MEUR:oon (aik. 7,0 MEUR). Huomautamme sijoittajille, että molemmilla yhtiöillä rakennussektori on merkittävä asiakkaana ja rakentamisen hiipuminen nostaa syklisyydestä johtuvaa riskiprofiilia, mutta ainakaan vielä tästä ei saatu viitteitä.

Sievi Capital kertoi myös katsauksessa, että maaliskuussa aloitettu selvitystyö koskien mahdollisuuksia hankkia uutta pääomaa uusien enemmistösijoitusten mahdollistamiseksi on vielä kesken. Yhtiö suunnittelee tekevänsä vuosittain keskimäärin 1-2 uutta sijoitusta, joiden koko on 5-15 MEUR. Tästä laskien olemme aiemmin arvioineet, että yhtiö voisi kerätä omaa pääomaa noin 30 MEUR ja tämän jälkeen taseen nettovelkaantumisastetavoite (korkeintaan 20 %) mahdollistaisi noin 20 MEUR vieraan pääoman lisäyksen taseeseen. Lyhyellä tähtäimellä mahdollinen osakeanti voi antaa pientä painetta osakekurssille. Emoyhtiön kulut Q1:llä olivat 0,4 MEUR ja lähellä odottamaamme 0,3 MEUR:n kulutasoa.

Yhtiön osakekohtainen substanssi nousi omistusten positiivisen kehityksen seurauksena Q1:n lopussa 0,03 eurolla 1,19 euroon ja yhtiön jakaman osingon jälkeen se on laskenut takaisin 1,16 euroon. Neljännesvuosittain päivitettävä tasesubstanssi kuvastaa verrattain hyvin yhtiön omaa arviota omistusten arvon kehityksestä, vaikkakin yhtiön käyttämän DCF-mallin syöttöparametrit ovat mielestämme konservatiiviset. Oma osien summa -laskelmamme on tällä hetkellä 1,35 euroa, johon myös yhtiölle asettamamme tavoitehintamme perustuu.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Sievin visio on olla halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistusjärjestelyissä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 3,7 2,0 2,0
- kasvu-% 154,1% -45,9% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 16,3 10,0 11,5
- EBIT-% 440,5% 500,0% 575,0%
EPS (oik.) 0,23 0,14 0,16
Osinko 0,03 0,04 0,04
P/E (oik.) 5,2 9,3 7,8
EV/EBITDA 4,5 7,6 6,6
Osinkotuotto-% 2,5% 2,8% 3,2%
Uusimmat ennusteet