Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.15 EUR
Kurssi: 1.07 EUR
Kurssi hetkellä: 7.12.2020 - 5:34

Sievi Capital tiedotti perjantaina, että Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n yritysosto on saatu päätökseen ja kauppa on astunut voimaan. Olimme huomioineet kaupan toteutumisen jo edellisen päivityksemme osien summa -laskelmassa, koska emme nähneet hyväksynnälle esteitä. Uutisella ei siten ole vaikutusta näkemykseemme tai osakkeelle arvioimaamme 1,15 euron käypään arvoon.

Logistikas Oy ja Logistikas Hankinta Oy ovat merkittäviä logistiikka- ja hankintapalveluiden tuottajia mm. teollisuuden, energian ja kaupan alalla. Jatkossa yhtiöt muodostavat uuden konsernin, jonka tilintarkastamaton pro forma -liikevaihto oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 20,7 MEUR ja käyttökate 1,4 MEUR. Sievi Capital kommentoi kaupan saamisen päätökseen mahdollistavan yhtiöiden uuden kasvuvaiheen käynnistämisen. Orgaanisen kasvun lisäksi Sievi näkee mahdollisuuksia epäorgaanisen kasvupolun osalta kuten aiemminkin kommunikoitiin. Yhtiöiden nykyiset pääosakkaat jatkavat edelleen merkittävinä vähemmistöosakkaina sekä hallitus- ja johtotehtävissä. Logistikas Oy:n toimitusjohtajana toimii Toni Brigatti.

Logistiikka on volyymiliiketoimintaa ja siten hajanaisen markkinan konsolidoinnilla on näkemyksemme mukaan mahdollista tulevaisuudessa kasvattaa omistuksen arvoa Sievin alaisuudessa. Näemme yritysoston mielenkiintoisena lisänä Sievin portfolioon. Hankintahinta oli edullinen, mikä itsessään loi jo mielestämme omistaja-arvoa ja jatkossa arvonluonti riippuu siitä, miten Sievi onnistuu omistuksen kehittämisessä.

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 0,5 2,0 2,0
- kasvu-% -86,5% 300,0% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 16,0 9,3 9,0
- EBIT-% 3 200,0% 465,0% 450,0%
EPS (oik.) 0,22 0,13 0,12
Osinko 0,19 0,04 0,05
P/E (oik.) 5,8 8,4 8,6
EV/EBITDA 2,6 5,2 6,5
Osinkotuotto-% 14,5% 3,8% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.