Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sievi Capital
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 1.65 EUR
Kurssi: 1.34 EUR
Kurssi hetkellä: 17.6.2021 - 7:02

Nostamme Sievi Capitalin tavoitehintamme 1,65 euroon (aik. 1,55 €) ja suosituksemme osta-tasolle (aik. lisää). Arviomme sijoitusyhtiön portfolion kypsimpien omistusten Indoor Groupin ja KH-Koneiden arvoista on noussut tavattuamme yhtiöiden johtoa. Viime päivityksestämme noussut osien summa ja laskenut osakekurssi ovat tehneet osakkeesta mielestämme jälleen erittäin houkuttelevasti hinnoitellun. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Nykyjohto onnistunut vuonna 2015 laaditun sijoitusstrategian toteuttamisessa erinomaisesti

Sievi Capital keskittyy pääomasijoitusten tekemiseen pelkästään listaamattomissa, kassavirtapositiivisissa yhtiöissä ja samalla kohdeyhtiöissä tavoitellaan enemmistöosuutta. Portfolion nykyiset neljä omistusta ovat 1) Indoor Group, joka omistaa vähittäiskauppaketjut Askon ja Sotkan, 2) KH-Koneet Group, joka toimii maanrakennuskoneiden maahantuojana 3) Nordic Rescue Group, joka valmistaa pelastusajoneuvoja ja -nostimia 4) Logistikas, joka on vaativiin asiakkaisiin erikoistunut logistiikka-alan palveluyhtiö. Nykyisistä omistuksista vuonna 2017 hankitut Indoor Group (IRR 40 %) ja KH-Koneet (IRR 25 %) ovat kehittyneet Sievi Capitalin alaisuudessa erittäin hyvin. Loput omistukset hankittiin viime vuonna ja näemme niissä myös potentiaalia. Uskomme myös uusia yritysostoja tehtävän jo tänä vuonna, sillä yhtiö on ollut aktiivinen peratessaan ostokohteita ja myös sijoitustiimiä on vahvistettu.

Osien summamme nousi Indoorin ja KH-Koneiden arvojen noustua

Käsityksemme Indoor Groupin arvosta on noussut 70,6 MEUR:oon (aik. 61,3 MEUR), sillä yhtiön kesällä 2020 päivitetyn strategian toteuttaminen vaikuttaa edenneen vahvasti. Erityisesti asiakastiedon hyödyntämisessä hinnoittelussa sekä verkkokaupan kehittämisessä on päästy selvästi eteenpäin. Indoorin viime vuoden vahvasta tulosparannuksesta arviomme mukaan suuri osa oli yhtiön omaa ansiota, eikä pelkästään ”kotoilun” antamaa myötätuulta. Myös nykyisellä sisustusbuumilla on edellytykset jatkua, sillä uusien mökkien ja kotien sisustaminen on tyypillisesti monen vuoden projekti. Pidämmekin Indoorin nykyistä tulostasoa kestävänä myös eteenpäin mentäessä. Käsityksemme KH-Koneiden arvosta on myös noussut 22,4 MEUR:oon (aik. 20,9 MEUR), sillä yhtiö vaikuttaa edenneen Ruotsin valloituksessaan aiempia odotuksiamme selvästi ripeämmin. Valikoima on vahvistunut Ruotsissa nopeasti ja samoin omien sekä jälleenmyyjien toimipisteiden määrä. Nostimme myös Sievi Capitalin konsernikulujen negatiivista painoarvoa osien summassa kasvaneen henkilöstön ja kulutason myötä.

Osien summa luo pohjan myös osakkeen tavoitehinnallemme

Päivitetty Sievi Capitalille laskemamme osien summa on 98,0 MEUR tai 1,69 euroa per osake, johon suhteutettuna osake on selvästi aliarvostettu. Tavoitteiden mukainen noin 3 %:n osinkotuotto tukee osaltaan tuotto-odotusta. Sievin taseen osakekohtainen substanssi nousi Q1-raportissa 1,39 euroon ja se on laskenut noin 4 sentillä/osake osingon maksun myötä. Nykyinen P/B hinnoittelu 1,0x on yhtiölle mielestämme hyvin halpa, sillä mm. arvokkain omistus Indoor Group on hinnoiteltu Sievin taseessa P/E- kertoimella 7x suhteessa vuosien 2021 ja 2022 ennusteisiimme. Koko Sievi Capitalin nykyinen velaton arvo (markkina-arvo - nettokassa) on linjassa Indoor-omistukselle arvioimamme valuaation kanssa ja sijoittaja saa ikään kuin kaiken muun kaupan päälle. 

Käy kauppaa. (Sievi Capital)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3,2 2,0 2,0
- kasvu-% 540,0% -37,5% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) 11,7 11,7 14,0
- EBIT-% 365,6% 585,0% 700,0%
EPS (oik.) 0,17 0,17 0,19
Osinko 0,04 0,04 0,05
P/E (oik.) 6,3 7,9 6,9
EV/EBITDA 4,6 5,8 4,7
Osinkotuotto-% 3,7% 3,0% 3,7%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Sievi Capital on vuonna 1976 perustettu pörssilistattu pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista. Yhtiöllä on omistuksia tällä hetkellä Indoor groupissa, KH-koneissa, NRG:ssä ja Logisticasissa.