Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 11.45 EUR
Kurssi hetkellä: 4.11.2020 - 5:14

Siili Solutions järjesti eilen pääomamarkkinapäivän, jossa yhtiö valotti viime viikolla julkaistua terävöitettyä strategiaa. Koko pääomamarkkinapäivä on katsottavissa täältä ja yhtiön toimitusjohtajan haastattelu strategiasta täältä.

Siilin strategia säilyy nähdäksemme isossa kuvassa ennallaan, mutta sitä terävöitetään. Toimintamalliin kuuluu edelleen Core-liiketoiminta sekä valittuihin osaamisalueisiin vahvasti fokusoituneet Portfolio-liiketoiminnat. Kolmen pilarin strategiassa Coren painopistettä viedään digitaaliseen kokemukseen, Portfolio-liiketoiminnoissa kehitetään ja kasvatetaan erikoistuneita liiketoimintoja ja lisäksi Siili pyrkii kiihdyttämään kansainvälistymistä etenkin Coren osalta.

Coren strategian keihäänkärjeksi on valittu digitaalinen kokemus (Digital Experience), joka käsittää digitaalisten palveluiden muotoilun ja teknisen toteutuksen. Core tarjoaa koko elinkaaren kattavaa digitaalista palvelukehitystä. Asiakasyrityksissä pyritään nousemaan entistä vahvemmin strategisen tason kumppaniksi, joka pystyy hallitsemaan laajoja komplekseja kokonaisuuksia. Tavoitteet noudattelevat IT-markkinan trendejä ja Siilin aiempaa strategiaa, mutta selkeämmällä fokuksella.

Portfolion osalta Siili pyrkii jatkossakin kasvattamaan itse uusia liiketoimintoja sekä ostamaan erikoistuneita Portfolio-yhtiöitä. Liiketoiminnoilla on selkeä terävä fokus, tuotteistetut tarjoomat ja kansainvälistä kasvupotentiaalia. Tähän mennessä portfolion onnistumisia ovat olleet Vala Group sekä exitiin edennyt Robocorp. Siili Auto kärsii tällä hetkellä vaikeasta markkinatilanteesta, mutta markkinan pitkän aikavälin potentiaali on kiinnostava. Portfolio-yhtiöt toimivat myös yhteistyössä Core-yksiköiden kanssa.

Kolmantena pilarina olevan kansainvälistymisen osalta yhtiö vaikuttaa selvästi aiempaa kasvuhakuisemmalta niin yritysostojen kuin orgaanisen kasvun suhteen. Yhtiö on perustanut Puolaan uuden Core-yksikön, joka heijastaa Suomen Core-yksikön strategiaa ja toimintamallia. Tavoitteena on myös ostaa digitaalisia palvelukehitysyrityksiä Euroopasta. Kansainvälistyminen on ollut sektorin yhtiöillä yleisesti haastavaa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että uuden markkinan avaaminen vaatii usein merkittäviä investointeja, eikä yhtiöillä ole uusilla markkinoilla osaaja- ja asiakashankintaan vastaavaa tunnettuutta kuin kotimarkkinalla. Investointien korkeita riskejä vastaan tulee luonnollisesti onnistumisen tuottopotentiaali.

Siilin tavoitteena on edelleen saavuttaa yli 10 %:n orgaaninen kasvu ja 10 %:n EBITA-marginaali vuosina 2021-2022. Ennusteemme vuosien 2021 ja 2022 kasvulle on 3 % ja 7 % ja vastaavat EBITA-marginaalit 8,5 % ja 9,8 %. Kuluvan vuoden osalta kannattavuus (2020e EBITA-% 7 %) on edelleen vaatimaton, mutta trendi on oikea. Näkemyksemme mukaan Siilillä pitäisi olla potentiaalia selvästi nykyistä korkeampaan ja kaksinumeroiseen kannattavuustasoon. Toistaiseksi emme näe tämän potentiaalin realisoituvan vielä lähivuosina ja ennusteemme ovat suhteellisen varovaisia.

Strategian viestien perusteella Siili on selkeästi aktivoitumassa yritysostoissa arviomme mukaan jo lähitulevaisuudessa. Ostot voivat kohdistua kotimaahan tai ulkomaille niin Coren kuin Portfolion osalta. Yhtiön erittäin vahva kassa (H1’20: 19 MEUR) antaa hyvät edellytykset kasvun kiihdyttämiseen yritysostoin. Siilillä on historiastaan pitkä kokemus kasvusta yritysostoin, sillä nykymuotoinen Siili on laajalti rakentunut viime vuosikymmenen aikana tehdyistä yrityskaupoista. Lisäksi Siilin viimeisin rakenteeltaan hieman poikkeuksellinen yritysosto Vala Group on ollut tähän mennessä osoitus Portfolio-mallin toimivuudesta yritysostokohteiden kehittämisessä.

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 80,5 84,0 87,0
- kasvu-% 14,4% 4,3% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 3,7 4,7 6,0
- EBIT-% 4,6% 5,6% 6,9%
EPS (oik.) 0,53 0,64 0,83
Osinko 0,26 0,36 0,48
P/E (oik.) 17,3 17,9 13,9
EV/EBITDA 8,9 8,4 7,0
Osinkotuotto-% 2,9% 3,1% 4,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi