Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.70 EUR
Kurssi: 9.68 EUR
Kurssi hetkellä: 10.8.2020 - 7:13

IT-palveluyhtiö Siili Solutions julkistaa H1-raporttinsa keskiviikkona. Siili vahvisti perustaansa vuosina 2018-2019 ja se lähti vallitsevaan epävarmaan markkinatilanteeseen arviomme mukaan hyvässä kunnossa sekä vahvalla taseella. Siten arvioimme yhtiön jatkaneen vuoden ensimmäisellä puoliskolla lievällä kannattavuusparannuksella, mitä myös yhtiön Q1-liiketoimintakatsaus ennakoi. Tuloslukuja H1:ltä vahvistaa myös tuntuva myyntivoitto Robocorposta. Mielenkiintoista raportissa on nähdä koronan vaikutukset Siili Auto -liiketoimintaan, missä isku on potentiaalisesti tuntuva.

IT-palveluyhtiöiden Q1-raportit olivat kautta linjan odotuksia paremmat ja koronan välittömät vaikutukset lieviä. Q1-raportin yhteydessä sektorin yhtiöiden näkyvyys Q2:een oli suhteellisen hyvä olemassa olevien projektien ansiosta, mutta epävarmuus H2:lle korkea. Nyt näkyvyyden pitäisi olla hieman edellistä katsausta selkeämpi ja sektori näyttäisi navigoivan epävarmuudessa kohtalaisen pienin vaurioin. Monia sektorin yhtiöitä tukee myös koronan takia selkeästi laskenut kustannustaso.

Arvioimme Siilin H1-liikevaihdon kasvaneen 8 % ja olleen 44 MEUR, mikä tarkoitta 4 %:n kasvua Q2:lla (Q1: 11 %). Arvioimme koronan vaikuttaneen erityisesti Siili Auto -liiketoimintaan ja hidastaneen kasvua Q2:lla. Yhtiö kommentoi liikevaihdon rakennetta videolla toukokuussa ja tulkintamme mukaan koronan paine kohdistuu noin 15 %:iin liikevaihdosta, kun taas yhtiön ydinliiketoiminnassa kysyntä vetää edelleen kohtalaisesti.

Odotamme H1:n EBITA-liikevoiton olleen 3,0 MEUR (EBITA-% 6,9 %). Ennustamme positiivisen kannattavuuskehityksen jatkuneen Q2:lla koronasta huolimatta ja EBITA:n olleen 1,4 MEUR tai 6,7 % liikevaihdosta (Q2’19 6,3 %). Kannattavuutta tukee arviolta koronan myötä laskeneet liiketoiminnan muut kulut sekä Siili Auto -liiketoiminnassa tehdyt sopeutustoimenpiteet. Tulosta ennen veroja nostaa Siilin Q2:lle kirjaama Robocorpin osakkeiden myynnistä tuleva 4,63 MEUR:n kertaluonteinen myyntivoitto. Tuloksessa olemme lisäksi oikaisseet 0,7 MEUR:n yrityshankintojen käyvän arvon poistot H1:llä. Nämä erät huomioiden arvioimme oikaistun osakekohtaisen tuloksen H1:llä olleen 32 senttiä osakkeelta ja raportoidun 77 senttiä osakkeelta.

Siili perui ohjeistuksensa keväällä koronan myötä. Korona ja mahdollinen toinen aalto luo arviomme mukaan edelleen epävarmuutta loppuvuoteen. Siten on mahdollista, ettei tarkempia näkymiä vielä keskiviikkona päästä kuulemaan. Ennustamme Siilin vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan 3 % 83 MEUR:oon ja EBITA-liikevoiton olevan 5,0 MEUR tai 6 % liikevaihdosta. Hyvin varovaisissa ennusteissamme on siten sisäänrakennettuna odotus liikevaihdon ja tuloksen heikentymisestä toisella vuosipuoliskolla ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Strategisissa tavoitteissaan Siili tavoittelee yli 10 %:n orgaanista kasvua vuosina 2020-2022 sekä 10 %:n EBITA-marginaalia vuosina 2021-2022.

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 80,5 82,7 85,6
- kasvu-% 14,4% 2,7% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 3,7 3,6 5,9
- EBIT-% 4,6% 4,3% 6,9%
EPS (oik.) 0,53 0,53 0,82
Osinko 0,36 0,32 0,48
P/E (oik.) 17,3 18,3 11,8
EV/EBITDA 8,9 8,7 6,5
Osinkotuotto-% 3,9% 3,3% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi