Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Siili on viimeisen kahden vuoden aikana luonut perustan yhtiön seuraavalle kasvuvaiheelle. Tuore terävöitetty strategia tavoittelee vahvempaa kasvua ja kansainvälistymistä niin ydinliiketoiminnan (Core) kuin erikoistuneiden yksiköiden (Portfolio) osalta. Yhtiöllä on näkemyksemme mukaan kuitenkin edelleen töitä tehtävänä myös ydintoiminnan kannattavuusperustan kuntoon laittamisessa. Osakkeen nykyisellä hinnalla Siili tarjoaa sijoittajille digitalisaatiotrendin ajamaa kasvua kohtalaisella hintalapulla. Toistamme lisää-suosituksen ja 13 euron tavoitehinnan. Laatimamme laaja raportti on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Uusi vaihe alkaa yritysostovetoisen vuosikymmenen jälkeen

Siili kasvoi 2010-luvulla nopeasti Suomen IT-palvelumarkkinan keskisuurten toimijoiden joukkoon asemoimalla tarjoomansa IT-markkinan kasvaville alueille, menestymällä osaajakilpailussa ja tekemällä onnistuneita yrityskauppoja. Vuosikymmenen lopulla yhtiö ryhtyi rakentamaan perustaa seuraavalle kasvuvaiheelle, mikä osin heijastui viime vuosien heikkona tuloskehityksenä. Nyt yhtiö on saanut kannattavuuden positiiviselle trendille ja viimeisimmät yritysjärjestelyt (VALA Group, Robocorp ja Supercharge) näyttävät arvoa luovilta. Uudessa terävöitetyssä strategiassa Siilin toimintamalliin kuuluu Core-liiketoiminta sekä valittuihin osaamisalueisiin vahvasti fokusoituneet Portfolio-liiketoiminnat. Kolmen pilarin strategiassa Coren painopistettä viedään digitaaliseen kokemukseen, Portfolio-liiketoiminnoissa kehitetään ja kasvatetaan erikoistuneita tuotteistettuja liiketoimintoja ja lisäksi Siili pyrkii kiihdyttämään kansainvälistymistä etenkin Coren osalta.

Kannattavuusperustassa vielä paljon parantamisen varaa

Isossa kuvassa Siilin menestys on perustunut lähinnä yrityskauppoihin ja odotamme kasvuhakuisen strategian ohella yhtiön kiinnittävän vahvemmin huomiota kannattavuusperustan kunnossa pitämiseen. Siilin orgaaninen kasvu on ollut viime vuosikymmenen ajan markkinatrendit huomioiden vaatimatonta (arviomme noin 5 %). Itsenäistä VALA Group -portfolioyhtiötä ilman Siilin EBITA-% on alle 5 % tasolla ja sektorin heikoimpia, vaikka Siilin tarjooma asemoituu houkutteleville palvelualueille. Näemme riskin, että yhtiöllä on Coressa vielä rakenteellisia kannattavuushaasteita, joiden korjaamiseen menee aikaa. Kääntäen katsottuna Siilillä on merkittävää potentiaalia parantaa kannattavuuttaan, eikä yhtiön osakekurssi näkemyksemme mukaan heijastele tätä potentiaalia.

Markkinan kysyntänäkymät ja kannattavuusparannus tarjoavat edellytykset vahvalle tuloskasvulle

Siilin ja yhtiön kohdemarkkinoiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat lupaavat niin Suomen kuin kansainvälisten liiketoimintojen osalta. Koronan isku Siiliin ja toimialaan näyttää myös jäävän maltilliseksi. Arvioimme Siilin kasvavan 14 % ja 8 % vuosina 2021-2022, missä kasvua vauhdittaa viimeisin Supercharge-yrityskauppa. Arvioimme yhtiön jatkavan kannattavuusparannusten linjalla EBITA-%:n noustessa 9,4 %:iin vuonna 2021 ja 10,1 %:iin vuonna 2022, mitä pidämme yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuspotentiaaliin nähden vielä maltillisena tasona. Ennusteessamme lähivuosien tuloskasvu nousee kuitenkin noin 20 %:n tasolle.

Osake tarjoaa nykyarvostukselle kasvua kohtuulliseen hintaan

Ennusteillamme Siilin vuoden 2021 EV/EBIT on 11x, mitä pidämme neutraalina tasona huomioiden yhtiön kannattavuuskäänteen jatkumiseen liittyvä epävarmuus. Lähivuosien ennusteemme mukainen noin 15-20 %:n tuloskasvu yhdistettynä 4-6 %:n osinkotuottoon pitää kuitenkin tuotto-odotuksen riskeihin nähden hyvänä.

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Yhtiöpäivitykset

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi