Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Siili: näkyvyys tuloskasvuun paranee

Analyytikon kommentti 14.11.2019 8:36 Siili Solutions
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 9.26 EURKurssi hetkellä: 14.11.2019 - 8:21

Toistamme Siilin lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintamme 10,0 euroon (aik. 9,6 euroa) Siili järjesti eilen pääomamarkkinapäivän (CMD), jossa yhtiö esitteli päivitettyä strategiaansa sekä uudet taloudelliset tavoitteet. Siili on vuosien 2018-2019 aikana rakentanut hyvän perustan yhtiön seuraavalle kasvuvaiheelle. Uudessa strategiassa yhtiö jakautuu ydinliiketoimintaan (”Core”) sekä itsenäisiin liiketoimintoihin (”Portfolio”). Näemme yhtiöllä hyvät edellytykset tuntuvaan tuloskasvuun lähivuosina, kun kannattavuus normalisoituu ja vahva orgaaninen kasvu IT-palvelumarkkinan suotuisan kysyntätilanteen myötä jatkuu. CMD ei toistaiseksi antanut aihetta muuttaa ennusteitamme. Koko pääomamarkkinapäivän videotallenne on nähtävissä tästä.

Kahden eri toimintamallin yhdistäminen erottuva strategia, mutta sisältää omat haasteensa

Siilin ydinliiketoiminta Core toimittaa räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen koko elinkaaren palvelut suurille asiakkaille pääosin Suomessa, mikä on isossa kuvassa samankaltainen strategia yhtiön lähimpien kotimaisten verrokkien kanssa. Portfolio-malli on vastaavasti valtavirrasta hieman poikkeava. Portfolioon yhtiö rakentaa enemmän erikoistuneita liiketoimintoja, joiden kasvua Siili pyrkii tukemaan ja kiihdyttämään. Portfolioon kuuluvat tällä hetkellä VALA Group ja Siili Auto. Portfolioliiketoimintoja kehitetään itsenäisinä ja niistä voidaan irtautua, mutta niillä ei ole ennalta määriteltyjä exit-tavoitteita. Portfoliomallissa on monia käytännön hyötyjä esimerkiksi joustavuuden, ketteryyden, yritysostojen, osaajien urapolkujen ja myynnin synergioiden näkökulmasta. Pitkällä aikavälillä kahden erilaista johtamista vaativan toimintamallin yhdistämisessä olennaisena haasteena mielestämme on ohjattavuus sekä strategisen fokuksen säilyttäminen. Tähän mennessä VALA Groupin ja Siili Auton kehitys on toki ollut rohkaisevaa, mikä on todistanut itsenäisiin liiketoimintoihin perustuvan mallin toimivuutta.

Uudet taloudelliset tavoitteet ja ohjeistus ensi vuodelle

Siili tavoittelee yli 10 %:n orgaanista kasvua ja kansainvälisessä liiketoiminnassa kaksinkertaista kasvua kotimaan liiketoimintoihin verrattuna vuosina 2020-2022. Kasvutavoite on kunnianhimoinen rekrytointimarkkinan rajoittaessa sektorin yhtiöiden kykyä kasvaa. Lyhyellä tähtäimellä Siilin kasvua vetää arviomme mukaan kansainväliset toiminnot ja kotimaassa nousevat laskutusasteet. Yhtiö nosti kannattavuustavoitettaan ja odottaa EBITA-%:n paranevan vuonna 2020 (vs. 2019) ja olevan noin 10 % liikevaihdosta vuosina 2021-2022. Tämä vastaa karkeasti vajaan 2-prosenttiyksikön tavoitekorotusta suhteessa yhtiön aiempaan tavoitteeseen, joka oli 10 % EBITDA-marginaali.

Ennustamme vahvaa noin 20 %:n tuloskasvua vuosina 2020-2022

Ennusteemme ovat ennallaan, mutta luottamus ja näkyvyys lähivuosien tuloskasvuun parani hieman yhtiön uusien tavoitteiden myötä. Odotamme edelleen liikevaihdon kasvavan keskimäärin 6 % vuosina 2020-2022. Lisäksi odotamme EBITA-%:n nousevan asteittain ja ylittävän hienoisesti yhtiön tavoitteleman 10 % rajan vuonna 2022 (2019e 7,5 %). Näin ollen odotamme kannattavuusparannuksen vetävän vahvaa noin 20 %:n tuloskasvua.

Arvotus puoltaa positiivisella puolella pysyttelyä

Ennusteillamme vuosien 2019-2020e P/E-luvut ovat 14x ja 11x tai noin 25 % alle verrokkien. Lähivuosien osinkotuotto nousee 4-5 %:n tasolle ennusteillamme ja yhtiöllä on vahva kassa. Maltillinen tulospohjainen arvostus, lähivuosien tuloskasvunäkymä sekä osinkotuotto pitävät osakkeen tuotto-odotuksen hyvänä. Uusi strategiavaihe on kuitenkin vielä alkumetreillä ja yhtiön näytöt rajallisia, mikä puoltaa myös pientä varovaisuutta.

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot
Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 70,4 81,3 87,4
- kasvu-% 21,4% 15,5% 7,5%
Liikevoitto (EBIT) 2,5 4,6 6,5
- EBIT-% 3,5% 5,7% 7,4%
EPS (oik.) 0,36 0,66 0,85
Osinko 0,23 0,34 0,48
P/E (oik.) 22,2 14,1 10,8
EV/EBITDA 15,4 8,5 6,8
Osinkotuotto-% 2,8% 3,7% 5,2%
Uusimmat ennusteet