Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 11.70 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2020 - 7:18

Laskemme Siilin suosituksen lisää-tasolle (aik. osta) ja tarkistamme tavoitehintaa 12,5 euroon osakkeen arvostuksen ollessa edelleen perusteettoman edullinen suhteessa yhtiön vertailuryhmään. Siilin asteittainen kannattavuusparannus jatkui Q3:lla. Korona hidastaa kasvua selvästi, mutta markkinan kysyntäfundamentit ovat yhä vahvat ja näköpiirissä on kasvua epävarmuudesta huolimatta. Siili on nyt saanut kannattavuusperustaansa kuntoon ja tase on vahva, mikä antaa sille hyvät edellytykset toteuttaa terävöitettyä kasvustrategiaa.

Kysynnän jarrutus iski Q3:lle, mutta vain lievästi

Siilin Q3-liikevaihto laski 2 % ja oli 17,1 MEUR. Arviomme mukaan lasku johtui Siili Auto -liiketoiminnasta, joka kärsii koronasta merkittävästi. Taustalla on kuitenkin myös Q3:lla realisoitunut yleinen kysynnän hidastuminen ja asiakkaiden hankkeiden jarrutukset. Epävarmuus on edelleen koholla, mutta käsityksemme mukaan kysyntä on nyt vähitellen elpymässä, mistä viestii yhtiön rekrytointikampanjoiden aktivoituminen kesän jälkeen. Myös Siili Auto -liiketoiminnassa pahimman pitäisi olla takana ja kysyntä palautumassa autoteollisuuden elpymisen imussa.

Kannattavuusparannus jatkuu ja ennusteissa ei muutoksia

Q3:n EBITA parani 6,4 %:iin ja 1,1 MEUR:oon edellisvuoden 5,0 %:sta ja 0,9 MEUR:sta. Siilin kannattavuus on parantumassa trendinomaisesti, vaikka se on edelleen selvästi alle yhtiön 10 %:n EBITA-tavoitetason sekä yhtiön potentiaalin. Q3-luvut olivat linjassa vuoden 2020 toisen puoliskon ennusteemme kanssa, minkä johdosta ennusteisiimme ei tullut mainittavia muutoksia. Arvioimme Siilin 2020 liikevaihdon kasvavan 4 % ja EBITA-liikevoitto-%:n olevan 7,3 % (2019: 6,4 %). Yhtiö antoi nyt myös ohjeistuksen, jonka mukaan 2020 liikevaihto ja EBITA kasvavat vuodesta 2019. Näemme edelleen yhtiöllä hyvät edellytykset selvään tuloskasvuun lähivuosina kannattavuustason normalisoituessa kohti 10 % EBITA-tasoa.

Hyvät edellytykset kasvun kiihdyttämiseen

Eilen tarkentamassa strategiassaan Siili keskittyy jatkossa vahvemmin digitaalisten kokemusten (Digital Experience) kehittämiseen sekä vauhdittaa kansainvälistymistään. Yhtiö jakautuu edelleen Core-yksikköön sekä erikoistuneisiin Portfolio-yhtiöihin. Kansainvälinen kasvu on historiassa painottunut Siili Autoon, mutta jatkossa sitä haetaan myös Core-yksikön osalta. Näkemyksemme mukaan strategia asemoi Siilin edelleen IT-markkinan kasvualueille, mutta myös digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja kehityksessä kilpailun kiristymisestä on merkkejä viime vuosien kovimman kysyntäbuumin rauhoituttua. Erittäin vahva tase antaa Siilille liikkumavaraa kiihdyttää kasvua yritysostoin (H1’20: kassa 19 MEUR, nettovelkaantuneisuus -54 %). Yhtiö kertoo tarkemmin strategiastaan ensi viikolla 3.11. klo 14 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä.

Tuloskasvu ja arvostuskertoimien normalisoituminen tarjoavat nousuvaraa

Ennusteissamme Siilin lähivuosien tuloskasvu on yli 20 % tasolla ja osinkotuotto 3-5 %:n tasolla. Tämä peilattuna osakkeen nykyiseen arvostukseen (2020e EV/EBIT 12x) tarjoaa osakkeelle edelleen hyvän tuotto-odotuksen riskeihin peilattuna. Siilin arvostuskertoimet ovat lisäksi edelleen kautta linjan yli 20 % alle yhtiön vertailuryhmän. Arvostuskertoimien normalisoituminen yhdistettynä yhtiön tuloskasvuun tarjoavat toteutuessaan osakkeelle selvää nousuvaraa. Riskinä on yhtiön tällä hetkellä positiiviselta näyttävän tulostrendin kääntyminen.

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 80,5 84,0 87,0
- kasvu-% 14,4% 4,3% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) 3,7 4,7 6,0
- EBIT-% 4,6% 5,6% 6,9%
EPS (oik.) 0,53 0,64 0,83
Osinko 0,26 0,36 0,48
P/E (oik.) 17,3 18,3 14,2
EV/EBITDA 8,9 8,6 7,1
Osinkotuotto-% 2,9% 3,1% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi