Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 15.85 EUR
Kurssi hetkellä: 17.2.2021 - 8:14

IT-palveluyhtiö Siili Solutions julkaisee tilinpäätösraporttinsa perjantaina kello 8.45. Siili on viimeisen kahden vuoden aikana luonut perustan yhtiön seuraavalle kasvuvaiheelle ja marraskuussa terävöitetty strategia tavoittelee vahvempaa kasvua ja kansainvälistymistä. Q4:llä odotamme liikevaihdon kasvaneen hieman ja kannattavuuden jatkaneen positiivisella trendillä. Vuonna 2021 odotamme vahvaa kasvua yrityskaupan vetämän ja positiivisen kannattavuuskehityksen jatkuvan kolmatta vuotta peräkkäin. Siilin osake on noussut yli tavoitehintamme ja päivitämme näkemyksemme tilinpäätösraportin jälkeen. Julkaisimme joulukuussa yhtiöstä laajan raportin, joka on luettavissa tästä ja on edelleen ajankohtainen. 

IT-palveluyhtiöiden vuosi 2020 sujui kautta linjan odotuksia paremmin ja koronan välittömät vaikutukset sektoriin jäivät lieviksi. Liikevaihtoihin tullut hidaste on laajalti kompensoitunut alemman kustannustason kautta. Arvioimme Siilin H2-liikevaihdon pysyneen vertailukauden tasolla 40 MEUR:ssa, mikä tarkoittaa liikevaihdon kääntyneen 3 %:n kasvuun Q4:llä (Q3: -3 %). Eniten korona on rokottanut Siili Auto -liiketoimintaa, missä kysyntä on kuitenkin ollut elpymään päin kesän jälkeen.

Odotamme H2:n EBITA-liikevoiton olleen 2,8 MEUR (EBITA-% 7,1 %). Ennustamme positiivisen kannattavuuskehityksen jatkuneen Q4:llä ja EBITA:n olleen 1,7 MEUR tai 7,6 % liikevaihdosta (Q4’19: 7,5 %). Kannattavuutta tukee koronan myötä laskeneet liiketoiminnan muut kulut sekä Siili Auto -liiketoiminnassa tehdyt sopeutustoimenpiteet. Arvioimme oikaistun osakekohtaisen tuloksen H2:lla olleen 0,30 euroa (H2’19: 0,23 euroa) ja raportoidun 0,22 euroa (H2’19: 0,17 euroa). Oikaistun tuloksen laskennassa huomioimme 0,7 MEUR:n yrityshankintojen käyvän arvon poistot H2:lla.

Koko vuodelta 2020 ennustamme oikaistun osakekohtaisen tuloksen olleen 0,63 euroa (0,53 euroa) ja Robocorp-myyntivoiton huomioivan raportoidun tuloksen 0,86 euroa (2019: 0,36 euroa). Arvioimme Siilin jakavan osinkoa 36 senttiä osakkeelta vuodelta 2020 (2019: 0,26 euroa). Ennustetun osingon ja Supercharge-kaupan huomioiva tase on edelleen hyvin terveellä pohjalla (2021e omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste 36 % ja -10 %).

Odotamme yhtiön ohjeistuksen heijastelevan liikevaihdon kasvua sekä kannattavuuden parantumista. Ennustamme Siilin vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan 14 % 96 MEUR:oon Supercharge-yritysoston vetämänä. Siilin kannattavuus on tällä hetkellä vielä selvästi alle sektorin noin 10 %:n tason ja yhtiöllä on edelleen töitä tehtävänä ydintoiminnan kannattavuusperustan kuntoon laittamisessa. Ennustamme EBITA-liikevoiton kasvavan 48 % 9,0 MEUR:oon ja olevan 9,4 % liikevaihdosta vuonna 2021 (2020e: 6,1 MEUR tai 7,2 %). Strategisissa tavoitteissaan Siili tavoittelee yli 10 %:n orgaanista kasvua vuosina 2020-2022 sekä 10 %:n EBITA-marginaalia vuosina 2021-2022.

 

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 84,0 96,1 103,8
- kasvu-% 4,3% 14,3% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,6 7,0 8,5
- EBIT-% 5,5% 7,3% 8,2%
EPS (oik.) 0,63 0,99 1,18
Osinko 0,36 0,48 0,56
P/E (oik.) 25,3 16,0 13,5
EV/EBITDA 12,3 10,5 9,0
Osinkotuotto-% 2,3% 3,0% 3,5%
Uusimmat ennusteet

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi