Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Siili Solutions
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 12.15 EUR
Kurssi hetkellä: 7.12.2020 - 7:12

Toistamme Siilin lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintaamme 13,0 euroon (aik. 12,5 euroa). Siili kertoi perjantaina ostavansa unkarilaisen digitaalisia palveluita kehittävän Supercharge-yhtiön. Kauppa oli odotettu, sillä tuoreessa uudessa strategiassa yhtenä teemana oli ostaa digitaalisia palvelukehitysyrityksiä Euroopasta. Toistaiseksi julkaistuilla tiedoilla kaupan arvostusta on vaikea arvioida tarkkaan, mutta ostokohde vaikuttaa erittäin laadukkaalta ja sen verkostomainen toimintatapa antaa Siilille synergioita kansainväliseen kasvuun.

Kovan luokan digiosaamista Unkarista

Supercharge on vuonna 2010 perustettu digitaalisten palvelujen innovointi-, suunnittelu- ja kehittämiskumppani, jolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta. Yhtiön vuoden 2019 liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (2018: 5,0 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) 1,8 miljoonaa euroa (2018: 0,9 miljoonaa euroa). Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 115 henkilöä Budapestissä, Lontoossa ja Amsterdamissa. Vuosina 2016–2019 Superchargen liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu on ollut 51 %. Vahva kasvu, kannattavuus ja kansainväliset asiakkuudet osoittavat yhtiöllä olevan kilpailukykyistä osaamista digipalveluiden kehityksen markkinalla.

Kansainvälinen verkosto vahvistuu

Superchargen vahvuus on etenkin mobiiliteknologioiden osaaminen, mitä Siilin web-teknologioiden osaaminen täydentää. Yhtiö toimii verkostomaisesti siten, että kärkikonsultit työskentelevät lähellä asiakasta Lontoon ja Amsterdamin toimipisteistä ja suuri osa teknisestä toteutuksesta tehdään Unkarissa. Myös Siili Auto toimii vastaavalla toimintamallilla hyödyntäen pääasiassa Puolan yksikköä. Puolan ja Unkarin yksiköiden myötä Siilin verkosto vaativien kansainvälisten asiakkuuksien palvelemiseen vahvistuu yhtiön strategian mukaisesti.

Lähivuosien tulosennusteet nousivat reilut 15 %

Siili maksaa Superchargen 55 % osuudesta enintään 9,2 MEUR velattoman arvon ja rahoittaa kaupan käteisellä sekä pankkilainalla. Sekä Siilillä että Superchargella on oikeus toteuttaa kauppa lopusta 45 %:sta vaiheittain vuosien 2024-2026 aikana. Vähemmistörakenne pienentää kaupan riskejä ja on nähdäksemme toimiva kaupassa, jossa kohdetta ei ole tarvetta integroida tiukasti emoon. Kauppahinta vastaa vuoden 2019 luvuista enintään 2,2x EV/-liikevaihto- ja 9,3x EV/EBITDA-kerrointa, mikä on pienestä kohteesta korkeahko taso. Supercharge on kuitenkin todennäköisesti jatkanut vahvaa kasvua myös vuonna 2020, joten tuoreemmat kertoimet asettunevat selvästi alemmaksi. Kauppa vahvistaa koko Siilin kannattavuutta ja kansainvälistä kasvuprofiilia. Lähivuosien liikevaihtoennusteemme nousivat noin 10 %:lla ja tulosennusteemme reilulla 15 %:lla.

Tuotto-odotus pysyy riittävänä tuloskasvun valossa

VALA Group ja Supercharge -yrityskauppojen vähemmistöosuudet vaikeuttavat Siilin arvostuskertoimien vertailtavuutta. Tarkastelemme ensisijaisesti vuoden 2021 EV/EBIT-kerrointa, sillä tätä kautta Supercharge-yrityskauppa tulee huomioitua ja vähemmistöjen arvon huomioimme EV:n laskennassa. Ennusteillamme Siilin vuoden 2021 EV/EBIT on 11x, mitä pidämme neutraalina tasona. Näemme Siilillä kuitenkin potentiaalia parantaa vielä merkittävästi ensi vuodelle ennustamaamme kannattavuustasoa (EBITA 9,4 %), minkä myötä yhtiöllä on hyvät edellytykset kaksinumeroiseen tuloskasvuun lähivuosina. Tämä yhdessä lähivuosien 3-4 %:n osinkotuoton kanssa pitää osakkeen tuotto-odotuksen hyvänä.

Käy kauppaa. (Siili Solutions)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 80,5 84,0 96,1
- kasvu-% 14,4% 4,3% 14,3%
Liikevoitto (EBIT) 3,7 4,6 7,0
- EBIT-% 4,6% 5,5% 7,3%
EPS (oik.) 0,53 0,63 0,99
Osinko 0,26 0,36 0,48
P/E (oik.) 17,3 19,4 12,3
EV/EBITDA 8,9 9,3 8,3
Osinkotuotto-% 2,9% 3,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi