Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Pääomamarkkinoiden veto on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut hurjaa. Löysä rahapolitiikka, massiivinen elvytys ja koronakriisin asteittainen väistyminen ovat ruokkineet riskinottohalukkuutta markkinoilla. Kun tähän yhdistetään matalan korkotason luoma massiivinen paine etsiä korvaavia tuotonlähteitä, ovat rahavirrat pysyneet vuolaina kohti tuottoa tarjoavia omaisuusluokkia. Koronapaniikin jälkeen tämä tarkoitti ennen kaikkea vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, mutta riskinälän kasvaessa enenevissä määrin myös osakkeita. Voidaankin todeta, että oikeastaan kaikki keskeiset mittarit ovat kehittyneet sektorin yhtiöiden kannalta oikeaan suuntaan, ja yhtiöllä menee tällä hetkellä historiallisen hyvin. Tämä näkyi myös alkuvuonna luvuissa, kun käytännössä kaikki seuraamamme yhtiöt raportoivat historiallisen hyvistä tuloksista Q1:llä.

Q2-tuloskauteen lähdettäessä seuraamiemme sijoituspalveluyhtiöiden tilanne onkin erinomainen. Hallinnoitavat varallisuudet ovat kautta linjan ennätyskorkealla, hallinnoitavan varallisuuden jakauma on kehittynyt suotuisasti painopisteen siirtyessä riskisempiin omaisuusluokkiin (osakkeet & vaihtoehtoiset), tuottosidonnaiset palkkiot ovat niin ikään ennätystasolla ja myös transaktioliiketoiminta vetää hyvin. Onkin selvää, että ennätykset tullaan jälleen laittamaan uusiksi ja kysymys on lähinnä siitä, ovatko tulokset erittäin hyviä vai erinomaisia. Seuraamistamme yhtiöistä EAB ja OmaSp ovat antaneet hiljattain positiiviset tulosvaroitukset ja Evli tarkisti ohjeistustaan ylös jo Q1-tuloksensa yhteydessä. Pidämme todennäköisenä, että myös United Bankers tarkistaa ohjeistustaan viimeistään H1-tuloksensa yhteydessä.

Nykyisessä poikkeuksellisen vahvassa markkinassa koko toimialalla menee erittäin hyvin, kun pääomamarkkinan veto antaa poikkeuksellisen paljon tukea kaikille yhtiöille. Voidaankin leikkisästi todeta, että tässä markkinassa ”tummempikin helmi loistaa”. Mielestämme sijoittajien on tärkeää osata erottaa yhtiöiden kehityksessä puhtaasti markkinan tarjoamasta myötätuulesta johtuva vaikutus sekä kestävä ns. rakenteellinen tuloskasvu. Q2-tuloskaudella sijoittajien kannattaakin sijoituspalveluyhtiöissä keskittyä ennen kaikkea seuraaviin asioihin:

1. Jatkuvien palkkioiden kehitys. Yhtiöt tulevat kirjaamaan nykyisessä tulikuumassa markkinassa paljon positiivisia kertatuottoja (tuottosidonnaiset, transaktiopalkkiot yms.) ja nämä paisuttavat tuottoja todella paljon. Kuitenkin kertatuottojen arvo on sijoittajien näkökulmasta merkittävästi alhaisempi, kuin jatkuvien tuottojen. Markkinan aikanaan viilentyessä yhtiöiden kehitykseen tulee isoja eroja niiden palkkiorakenteista johtuen.

2. Uusmyynti. Tulikuumassa markkinassa omaisuusarvot nousevat vauhdilla ja tämä paisuttaa yhtiöiden hallinnoitavaa varallisuutta. Kuitenkin uusmyynti kertoo mielestämme parhaiten yhtiöiden tuotteiden kilpailukyvystä ja pitkän aikavälin kasvupotentiaalista.

3. Jatkuvan toiminnan kannattavuus. Tässä markkinatilanteessa kaikki seuraamamme yhtiöt tekevät vähintään hyvää tulosta. Tulosten laatu kuitenkin vaihtelee merkittävästi, sillä osalla toimijoista tulos tulee täysin kertatuotoista, kun taas toisilla kannattavuus nojaa pitkälti jatkuviin tuottoihin.

 

Olemme käsitelleet toimialaa tarkemmin mm. tuoreessa eQ:n laajassa raportissamme, joka on luettavissa täältä. Yhtiökohtaisiin tulosennakoihin tulemme palaamaan heinä-elokuun aikana.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot

eQ-konserni on vuonna 1998 perustettu kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus- ja pääoma­rahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, strukturoituja sijoitustuotteita, sijoitus­vakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyö­kumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja.