Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Sijoituspalveluyhtiöiden tuloskauteen lähdetään viilentyneissä tunnelmissa. Kvartaalin alkupuolisko vietettiin alkuvuoden tapaan hyvinkin hilpeissä merkeissä pörssien takoessa uusia ennätyksiä, mutta jälkipuoliskolla tunnelma on viilentynyt ja sentimentti heikentynyt ainakin väliaikaisesti. Käymme tässä artikkelissa tiiviisti läpi koko sektorin lähtökohtia Q3-tuloskauteen ja palaamme tuttuun tyyliin yksittäisten yhtiöiden tilanteisiin ennakkokommenteissamme tulevien viikkojen aikana.

Q3-kvartaalin alkupuoliskon markkinatilanne oli erittäin vahva pörssin takoessa uusia ennätyksiä ja sentimentin ollessa paikoin jopa liiankin kuuma. Kvartaalin jälkipuoliskolla tunnelma on viilentynyt selvästi, kun Kiinan asuntomarkkinan ongelmat, inflaatio ja huolet keskuspankkielvytyksen vähentymisestä ovat aiheuttaneet markkinalla korjausliikkeen. Vaikka sentimentti onkin viilentynyt selvästi reilun kuukauden takaisesta, niin huomautamme että pörssit ovat edelleen samalla tasolla kuin Q2:n lopussa ja korjausliikkeen mittakaava on indeksitasolla ollut varsin maltillinen.

Sentimentin heikentymisellä ja markkinan laskulla ei ole arviomme mukaan juurikaan vaikutusta seuraamiemme sijoituspalveluyhtiöiden Q3-tuloksiin. Tämä johtuu siitä, että hallinnoitavan varallisuuden (AUM) lasku on tapahtunut vasta kvartaalin loppupuolella ja valtaosan kvartaalista palkkiot ovat juosseet ennätyskorkeasta AUM:sta. Sentimentin heikentyminen ei myöskään ole arviomme mukaan oleellisesti heijastunut seuraamiemme yhtiöiden uusmyyntiin. Tuottosidonnaiset palkkiot olivat useilla seuraamillamme yhtiöillä H1’21 aikana erittäin vahvalla tasolla hurjan pääomamarkkinan vedon ansiosta. Tuottosidonnaiset ovat rullanneet valtaosan Q3:sta erittäin hyvin ja näin ollen myös Q3:lta on syytä odottaa hyviä tuottosidonnaisia palkkioita. Myös transaktiomarkkinan tilanne on jatkunut läpi Q3:n erittäin hyvänä, eikä korjausliike ole oleellisesti pienentänyt transaktiovolyymejä. Kokonaisuutena odotammekin sektorin yhtiöiltä erittäin vahvoja Q3-tuloksia kautta linjan.

Arviomme mukaan nykyisiin tulosennusteisiimme (Q4’21 alkaen) kohdistuu tällä hetkellä lieviä laskupaineita johtuen etenkin AUM:n laskusta sekä heikentyvistä tuottosidonnaisista palkkioista. Yhtiökohtaiset ennustelaskut voivat vaihdella paljonkin, mutta sektorin tasolla arvioimme karkeasti, että mikäli markkinatilanne pysyisi nykyisellä tasolla kohdistuisi sektoriin keskimäärin alle 5 %:n ennustelasku. Keskeinen kysymys onkin markkinatilanteen kehitys tästä eteenpäin. Huomautamme, että nykyisessä epävarmemmassa, mutta pääsävyltään positiivisessa ympäristössä yhtiöt takovat erittäin kovia tuloksia ja markkinan pitäisi heikentyä vielä selvästi lisää, jotta yhtiöiden tuloskasvunäkymät muuttuisivat oleellisesti heikommaksi.

Sektorin yhtiöiden osakekurssit ovat alkukvartaalin rallin jälkeen laskeneet selvästi pörssin mukana ja keskimäärin sektorin osakkeet ovat Q2 lopun tasolla. Sektorin 2021 tuloksista laskettu P/E on keskimäärin noin 16x mikä ei ole erityisen halpa, varsinkin kun huomioidaan että vuoden 2021 tulokset ovat kautta linjan historiallisen hyviä. Nykyiset arvostustasot nojaavatkin oletukseen, että markkinatilanne ei oleellisesti heikkene nykyisestä ja että yhtiöt pystyvät jatkamaan erinomaista tuloskehitystään lähivuosina. Q3-raporteissa huomio kohdistuukin etenkin yhtiöiden tuloskasvunäkymiin.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

CapMan on yksi ensimmäisiä kotimaisia Private equity-rahastomanagereita. CapMan perustettiin vuonna 1989 ja siitä on tullut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana pohjoismainen listaamattomiin omaisuuslajeihin keskittynyt varainhoitaja. CapMan on ns. ”tuotetalo”, eli yhtiön fokus on tuotteissa omaisuudenhoitopalvelun sijaan. CapManilla on kolme liiketoiminta-aluetta: Hallinnointiliiketoiminta, Palvelut ja omasta taseesta tehtävät sijoitukset. CapManin asiakkaisiin kuuluu mm. kv-sijoittajia ja suomalaisia suuria instituutioita.