Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Solteq: Kauniisti etenee

Analyytikon kommentti 13.08.2021 7:48 Solteq
Yhtiö: Solteq
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 6.80 EUR
Kurssi hetkellä: 13.8.2021 - 7:33

Nostamme Solteqin tavoitehinnan 7,5 euroon (aik. 7,0) heijastellen ennustemuutoksia. Laskemme samalla suosituksen lisää-tasolle (aik. osta) suurimman aliarvostuksen purkauduttua. Solteqin tekeminen jatkui vahvana Q2:lla molemmissa segmenteissä ja tulos ylitti jälleen ennusteemme. Solteqin sijoittajatarina on viimeisen reilun vuoden aikana vahvistunut kasvavan ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan myötä. Lisäksi moninkertaisesti parantuneen tulostason ansiosta kassavirta on vahvistunut, tase parantunut ja riskiprofiili laskenut. Tuloskasvun ja tuoteliiketoiminnan hyvin mielenkiintoisen potentiaalin myötä osakkeen arvostuskuva näyttää edelleen houkuttelevalta.

Neljännes oli  jälleen odotuksia parempi

Solteqin Q2-liikevaihto kasvoi 23 % 18,5 MEUR:oon, mikä ylitti odotuksemme. Orgaaninen kasvu oli noin 18 %.   Liiketoiminta-alueittain tärkeä Solteq Software kasvoi todella vahvasti (45 %) ja Solteq Digital palasi selvälle kasvu-uralle (13 %). Liikevoitto oli 2,4 MEUR Q2:lla ja jälleen yli (2,1 MEUR:n) ennusteemme sekä selvästi yli vertailukauden 1,5 MEUR:n. Solteq Softwaren liikevoitto-% jäi odotuksista osin henkilöstö panostusten painamana ja oli 9 % (ennuste 17 %). Solteq Digitalin liikevoitto-% sen sijaan nousi sektorin kontekstissa vahvalle 16 %:n tasolle ja ylitti selvästi 10 %:n ennusteemme.

Näkymät ovat hyvät ja katse alkaa siirtyä vuosiin 2022-2023

Käsityksemme mukaan näkymät Solteqin molemmilla liiketoiminta-alueilla ovat hyvät. Solteq Digital on päässyt sektoria parempaan kasvuun ja paremmalle kannattavuustasolle, minkä pitäisi yhtiön kommenttien perusteella olla kestävää. Solteq Softwaren tämä vuosi on viime vuonna solmittujen toimitusten myötä todella vahva, erityisesti kasvun osalta. Lähivuosien kasvuennusteet edellyttävät tuoteliiketoiminnoilta kuitenkin uusia tilauksia.

Ennustamme >10 %:n tuloskasvua lähivuosina

Odotettua paremman Q2-raportin jälkeen nostimme tulosennusteita 2-5 % lähivuosille. Ennustamme liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 18 % ja liikevoiton 78 % 9,5 MEUR:oon, mikä vastaa 13 % liikevaihdosta (2020: 10 %). Ennusteemme ovat linjassa yhtiön ohjeistuksen kanssa, joka odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan selvästi. Odotamme Solteqin liikevaihdon kasvavan vuosina 2022-2023 9-10 % ja liikevoitto-%:n nousevan 15 %:iin pääosin oman ohjelmisto- ja tuoteliiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden ajamana. Uusien tuotteiden kaupallistamisen onnistuessa tulisi kasvun skaalautua hyvin tulokseen ja Solteq Softwaren pitkän aikavälin tavoitteiden (kasvu 20 % ja EBIT % ≥25 %) olla kestävästi saavutettavissa.

Arvostuskuva on edelleen houkutteleva

Sijoitusprofiililtaan Solteq tulee asemoida edelleen pääosin Pohjoismaisten IT-palveluyhtiöiden joukkoon, mutta transformaatio tuote- ja ohjelmistoyhtiön suuntaan etenee hyvää vauhtia. Tuloskäänne ja transformaatio ovat edennyt todella hyvin ja hyväksymme yhtiölle IT-palveluverrokkeja korkeamman arvostuksen. Arvostuskertoimet ovat absoluuttisesti houkuttelevalla tasolla. Kertoimet ovat keskimäärin reilu 20 % yli suomalaisten verrokkien vuodelle 2021e ja koko yritysoston huomioivilla 2022e 18 % yli verrokkien, mikä on maltillista, kun huomioidaan tuoteliiketoiminnan tuloskasvu ja potentiaali. Osakkeen tuotto-odotus muodostuu > 10 %:n tuloskasvusta ja 2 %:n osinkotuotosta ja nousee houkuttelevalle vajaan 15 %:n tasolle. Tuloskasvun toteutuessa ja transformaation jatkuessa on kertoimissa edelleen selvää nousuvaraa. Solteqin keskeisimmät riskit liittyvät tuotteiden kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen.

 

Käy kauppaa. (Solteq)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 60,5 71,6 78,5
- kasvu-% 3,7% 18,5% 9,6%
Liikevoitto (EBIT) 5,4 9,5 11,2
- EBIT-% 8,9% 13,3% 14,3%
EPS (oik.) 0,15 0,32 0,40
Osinko 0,15 0,10 0,15
P/E (oik.) 19,2 21,1 16,8
EV/EBITDA 7,1 10,3 8,6
Osinkotuotto-% 5,4% 1,5% 2,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Solteq on vuonna 1982 perustettu pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Solteqin palvelut kattavat pilvestä tarjottavien IT-ratkaisujen koko elinkaareen, sähköisen liiketoiminnan kehityksen konsultoinnista ja palvelumuotoilusta toteutuksiin ja ylläpitoon.