Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Solteq
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 1.60 EUR
Kurssi: 1.48 EURKurssi hetkellä: 16.9.2020 - 5:19

Solteq tiedotti tiistaina harkitsevansa 25 MEUR:n suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua. Yhtiö odottaa liikkeeseenlaskun toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa. Suunnitellusta liikkeellelaskusta saatavat varat käytettäisiin ensisijaisesti olemassa olevan joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoittamiseksi ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Solteq onkin samalla päättänyt käyttää lunastusoikeuttaan olemassa olevaan joukkokirjalainaan, jonka 27 MEUR:n nimellisarvosta ulkona oleva määrä on 24,5 MEUR ja kiinteä korko 6,00 prosenttia. Lunastusoikeutta käytettäisiin arviolta 13.10.2020 mikäli uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku toteutuu ja lunastushinta olisi maksamattomien kertyneiden korkojen lisäksi 101,25 prosenttia lainan nimellisarvosta.

Suunniteltu uusi joukkovelkakirja on muodoltaan nykyistä joukkovelkakirjaa vastaava vakuuden, kiinteän koron ja senior-ehtoisuuden osalta, mutta sen kiinteän koron suuruus ja lunastusehdot eivät vielä ole selvillä.

Näkemyksemme mukaan yhtiöllä on suhteellisen hyvä asema saada joukkovelkakirjalainalle markkinoilta järkevät ehdot. Joukkovelkakirjan hinnoitteluriski on nähdäksemme laskenut huomioiden Solteqin nykyinen tuloskunto ja tasetilanne (Q2’20 omavaraisuusaste 33 %, nettovelka/käyttökate 2,6x ja kassa 7,8 MEUR). Solteq ei nähdäksemme myöskään ole akuutissa paineessa saada uusi laina järjesteltyä sen olemassa olevan joukkovelkakirjalainan erääntyessä vasta 1.7.2021. Jäämme odottamaan lisätietoja liikkeeseenlaskun etenemisestä.

Käy kauppaa. (Solteq)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 58,3 59,8 62,9
- kasvu-% 2,5% 2,6% 5,1%
Liikevoitto (EBIT) 5,7 4,7 5,0
- EBIT-% 9,8% 7,9% 8,0%
EPS (oik.) 0,05 0,11 0,13
Osinko 0,00 0,03 0,05
P/E (oik.) 28,2 14,0 11,2
EV/EBITDA 5,4 5,6 4,9
Osinkotuotto-% 0,0% 2,0% 3,4%
Uusimmat ennusteet