Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano H1 perjantaina: Näyttöjä kaivataan

Analyytikon kommentti 23.08.2021 7:55 Soprano
Yhtiö: Soprano
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.39 EUR
Kurssi hetkellä: 23.8.2021 - 7:40

Koulutusyhtiö Soprano Group julkistaa H1-tuloksensa vuodelta 2021 perjantaina 27.8.2021. Odotamme yhtiön liikevaihdon nousevan ja tuloksen parantuvan heikosta vertailukaudesta. Koronapandemian kurittama viime vuosi on takanapäin ja odotamme yhtiöltä näyttöjä paremmasta suorituksesta. Koulutustarjoamaa on siirretty verkkoon, jonka pitäisi tukea yhtiön kehitystä. Seuraamme myös mielenkiinnolla kommentteja koulutusvientihankkeiden edistymisestä sekä verkkopätevyyksien vaikutuksista lähivuosien tulokseen. Varovainen ohjeistus ennakoi vain positiivista liikevoittoa, mutta odotuksissamme on jo merkittävää tulosparannusta vuodelle 2021. Sitä myös raportin annin tulisi tukea, jotta nykyinen arvostus olisi oikeutettu.

Odotamme Sopranon liikevaihdon nousevan noin 11 %:lla 7,4 MEUR:oon vertailukauden 6,7 MEUR:sta. Liikevaihdon nousuun vaikuttaa koronan vuoksi vertailukaudella heikentynyt kysyntä yhtiön operatiivisissa tytäryhtiöissä IT Groupissa ja MIF:ssä, jonka odotamme osin palautuvan. H1:n kysyntä fyysiselle koulutukselle ei ole olettavasti yltänyt vielä koronaa edeltävälle tasolle, mutta uskomme verkkokoulutusten ja verkkopätevyyksien tarjonnan piristäneen yhtiön kysyntää merkittävästi.

Kannattavuuden osalta odotamme myös parantuvaa kehitystä. Ennustamme liikevoiton nousevan H1:llä 0,3 MEUR positiiviseksi, kun se vertailukautena oli -0,4 MEUR tappiolla. Liikevoittomarginaalin odotamme nousevan 3,4 %:iin (H1’20: -5,7 %). Kannattavuuteen parantuvasti vaikuttavat tytäryhtiöiden nousevat volyymit sekä myös tehdyt säästötoimenpiteet. Osakekohtaisen tuloksen odotamme tämän myötä myös nousevan 0,01 euroon (H1’20: -0,05).

Yhtiön lupaava ja paljon odotuksia sisältänyt ensimmäinen koulutusvientihanke kohtasi lopulta paljon vastatuulta. Yhtiö sai jo ensimmäisen maksusuorituksen, mutta asiakas vei hankkeen oikeuteen ja vaati rahojen palautusta. Soprano pääsi tässä kuitenkin sopuun ja sai pitää rahansa. Yhtiö on sanonut käyvänsä edelleen neuvotteluja tulevien hankkeiden osalta ja odotamme myös näiden kehityksestä kommentteja raportissa. Yhtiö sai myös viime vuoden lopulla tehtyä KIWA:n kanssa sopimuksen pätevyyskoulutuksien yhteistyöstä. Odotamme molemmilla olevan selkeää vaikutusta lähivuosien tulokseen ja liikevaihtoon, joten odotamme myös näistä lisätietoa.

Odotuksemme vuodelle 2021 ovat ennen tulosta korkealla. Ennustamme, että yhtiön liikevaihto palautuu noin 20 %:lla talouden palautumisen mukana 14 MEUR:oon. Lisäksi näemme oikaistun liikevoiton nousevan selvästi noin 0,4 MEUR:oon (2020: -0,9 MEUR) ja oikaistun liikevoittomarginaalin nousevan 2,4 %:iin. Nykyinen ohjeistus ennakoi positiivista liiketulosta, kun odotuksissamme on varsin merkittävää kasvua sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Emme odota muutosta ohjeistukseen, mutta markkinanäkymien tulisi myös viestiä positiivisesti loppuvuodesta, jotta odotuksiimme päästäisiin. 

Käy kauppaa. (Soprano)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11,8 14,0 14,8
- kasvu-% -20,3% 18,3% 5,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,0 0,3 0,5
- EBIT-% -8,4% 2,3% 3,6%
EPS (oik.) -0,08 0,01 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,01
P/E (oik.) -4,6 52,6 20,4
EV/EBITDA 29,6 8,4 8,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,0%
Uusimmat ennusteet

Soprano on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden johtavia koulutusorganisaatioita. Yhtiö on kahdesta itsenäisestä, työelämän koulutus- ja valmennuspalveluihin keskittyneestä operatiivisesta yhtiöstä ja kahdesta IT-palveluita tarjoavasta osakkuusyhtiöstä koostuva koulutusliiketoiminnan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiön tavoin Soprano sijoittaa toiminnassaan yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita etenkin verkon yli tai verkossa. Koulutusvienti tasaamaan paikallisia suhdanteita Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.