Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Soprano
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.36 EUR
Kurssi hetkellä: 12.3.2021 - 6:05

Koulutusyhtiö Soprano Group julkistaa H2-tuloksensa ensi perjantaina 19.3.2021. Odotamme yhtiön liikevaihdon laskevan vertailukaudesta koronapandemian vaikutuksien myötä. Koronapandemia on jatkunut odotuksiamme vahvemmalla läsnäololla myös alkuvuoden aikana, mikä ei tiedä hyvää yhtiön koulutustarjoamalle. Seuraamme myös mielenkiinnolla kommentteja koulutusvientihankkeiden edistymisestä sekä verkkopätevyyksien vaikutuksista lähivuosien tulokseen. Ohjeistuksen tulisi ennakoida merkittävästi parempaa tulosta, jotta odotuksiin yllettäisiin.

Odotamme Sopranon liikevaihdon laskevan noin 4 %:lla 6,6 MEUR:oon vertailukauden 6,9 MEUR:sta. Liikevaihdon laskuun vaikuttaa yhtiön koronan vuoksi heikentynyt kysyntä yhtiön operatiivisissa tytäryhtiöissä IT Groupissa ja MIF:ssä. Loppuvuoden näkymä koulutuksille heikkeni arviomme mukaan koronan toisen aallon myötä kesän paremman tilanteen jälkeen, ja se tulee myös näkymään liikevaihdossa. Oletettavasti yhtiö on saanut liikevaihdon tasoa pidettyä yllä kuitenkin kohtuullisen hyvin verkkokoulutuksiensa avulla.

Kannattavuuden osalta odotamme myös hieman heikentyvää kehitystä. Ennustamme liikevoiton laskevan H2:lla tappiolle noin -0,2 MEUR:oon, kun se vertailukautena oli vastaavasti -0,1 MEUR. Liikevoittomarginaalin odotamme heikentyvän -2,8 %:iin (H2’19: -1,7 %). Kannattavuuden alhaiseen tasoon vaikuttaa operatiivisten yhtiöiden alhainen volyymien taso. Osakekohtaisen tuloksen odotamme tämän myötä myös painuvan tappiolle -0,02 euroon (H2’19: -0,01).

Yhtiön lupaava ja paljon odotuksia sisältänyt ensimmäinen koulutusvientihanke kohtasi viime vuoden lopussa vastatuulta. Yhtiö sai jo ensimmäisen maksusuorituksen, mutta asiakas vei jutun oikeuteen ja vaati rahojen palautusta. Soprano pääsi tässä kuitenkin sopuun ja sai pitää rahansa. Jatkoneuvotteluita hankkeelle käydään ja odotamme kuulevamme tästä lisää tuloksen yhteydessä. Yhtiö sai myös viime vuoden lopulla tehtyä KIWA:n kanssa sopimuksen pätevyyskoulutuksien yhteistyöstä. Näillä yhtiö näki olevan vaikutusta vuoden 2021 tulokseen ja liikevaihtoon kasvattavasti ja odotamme myös näistä lisätietoa.

Odotuksemme vuodelle 2021 ovat ennen tulosta korkealla. Ennustamme, että yhtiön liikevaihto palautuu noin 13 %:lla talouden palautumisen mukana 15 MEUR:oon. Lisäksi näemme liikevoiton nousevan selvästi noin 0,4 MEUR:oon (2020e: -0,6 MEUR) ja oikaistun liikevoittomarginaalin nousevan 2,8 %:iin. Ohjeistuksen tulisi siis ennakoida varsin merkittävää kasvua sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Markkinanäkymien tulisi myös antaa positiivista viestiä loppuvuodesta, vaikka alkuvuosi on tiettävästi ollut hankala. 

Käy kauppaa. (Soprano)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 13,3 15,0 16,3
- kasvu-% -10,5% 12,6% 8,9%
Liikevoitto (EBIT) -0,8 0,4 0,6
- EBIT-% -6,0% 2,8% 3,8%
EPS (oik.) -0,05 0,01 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,01
P/E (oik.) -6,8 25,2 18,9
EV/EBITDA 22,0 7,4 7,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,1%
Uusimmat ennusteet

Soprano on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden johtavia koulutusorganisaatioita. Yhtiö on kahdesta itsenäisestä, työelämän koulutus- ja valmennuspalveluihin keskittyneestä operatiivisesta yhtiöstä ja kahdesta IT-palveluita tarjoavasta osakkuusyhtiöstä koostuva koulutusliiketoiminnan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiön tavoin Soprano sijoittaa toiminnassaan yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita etenkin verkon yli tai verkossa. Koulutusvienti tasaamaan paikallisia suhdanteita Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.