Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano H2: Korona kuritti pahasti

Analyytikon kommentti 19.03.2021 9:53 Soprano
Yhtiö: Soprano
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.35 EUR
Kurssi hetkellä: 19.3.2021 - 9:38

Koulutusyhtiö Soprano Group julkisti perjantaiaamuna H2-tuloksensa. Yhtiön liikevaihto laski odotuksiamme enemmän ja tulos jäi myös tämän vuoksi selkeästi alle odotustemme. Koronapandemia on iskenyt pahasti yhtiön koulutuspalveluiden kysyntään. Karille ajautunut koulutusvientihanke paransi tulosta vielä H2:lla, mutta ei enää pystynyt samalla tavalla paikkaamaan laskua kuin H1:llä. Ohjeistus oli merkittäviin parannusodotuksiin nähden pettymys ja näkymien osalta tilauskannan kaksinumeroinen lasku viestii epävarmoista ajoista. Rahavirrat olivat tuloksen myötä myös selvästi negatiivisia, ja tilanteen jatkuessa myös taloudellinen tilanne alkaa heikentymään nopeasti.

Sopranon liikevaihto laski 25 % noin 5,2 MEUR:oon vertailukauden 6,9 MEUR:sta, kun odotimme noin 3,5 %:n liikevaihdon laskua (Inderes ennuste: 6,6 MEUR). Laskevan liikevaihdon taustalla oli koronan vuoksi heikentynyt kysyntä yhtiön operatiivisissa koulutus- ja valmennusyhtiöissä IT Groupissa ja MIF:ssä. Loppuvuosi on ollut merkittävästi vertailukausia heikompi operatiivisille yhtiöille, ja liikevaihto laski molemmissa kaksinumeroista vauhtia (IT Group: -39 %, MIF: -8 %). Liikevaihdon laskua alkuvuonna paikannut Keski-Aasiaan koulutusvientihanke ei tuonut niin merkittävää apua enää loppuvuonna. H2:lla projektista kuitenkin kirjattiin laskelmiemme mukaan 0,4 MEUR liikevaihtoa, joka nosti Yhteiset erät -segmentin liikevaihtoa selvästi.

Kannattavuuden osalta yhtiö raportoi myös selvästi odotuksiamme heikomman tuloksen. Liikevoitto laski noin -0,4 MEUR tappiolle (EBIT-%: -7,2 %), kun se vertailukaudella oli noin -0,1 MEUR tappiolla (EBIT-%: -1,7 %). Odotuksissamme oli noin -0,2 MEUR:n tappiot ja noin -2,8 %:n marginaali. Kannattavuuden alhaiseen tasoon vaikutti operatiivisten yhtiöiden alhainen volyymien taso. Osakekohtaisen tulos painui myös tämän myötä -0,04 euroa tappiolle, kun odotuksissamme oli noin -0,02 euron tappiot (H2’19: -0,01). Osinkoa ei odotetusti jaeta.

Ennen tulosta odotimme Sopranolta lähes 13 %:n liikevaihdon kasvua noin 15 MEUR:oon (2020: 11,8 MEUR) ja liikevoiton kasvua noin 0,4 MEUR:oon (2020: -1,0 euroa). Siihen nähden ohjeistus jäi hieman pettymykseksi. Soprano odottaa nyt liikevoiton olevan positiivinen. Liikevaihdon suunnasta ei annettu ohjeistusta, mutta Sopranon tilauskanta oli maaliskuun 18. päivä 17 % alle vertailukauden. Maaliskuussa vertailukautena koronapandemialla ei tosin vielä ollut niin suurta vaikutusta liiketoimintaan. Yhtiö myös sanoin tavoittelevansa vuoden 2021 aikana pätevyyskoulutusten tarjonnan merkittävää laajentamista, minkä arviomme mukaan pitäisi avittaa tuloksen sekä liikevaihdon kehitystä.

Odotuksissamme on ollut, että koulutuspalveluiden kysyntä palautuisi koronan hellittäessä, mutta näillä näkymin ainakin ensimmäinen vuosipuolisko on vielä ainakin heikko myös yhtiön näkymien mukaan. Loppuvuonna pitäisi tapahtua selkeää piristymistä aktiviteetissa, jotta liikevaihto ja tulos palautuisivat odotuksiemme mukaisesti. Koulutusvienti hankkeen ympärillä epävarmuus jatkuu, eikä raportti tarjonnut tähän merkittävästi lisätietoja. Jatkomahdollisuudet hankkeella näyttävät nyt hyvin epävarmoilta. Hankkeen peruuntuminen kokonaan olisi huonoa jatkon kannalta, sillä hankkeen piti toimia referenssinä tuleville projekteille.

Sopranon taloudellinen tilanne on heikon tuloksen myötä kehittynyt hieman heikompaan suuntaan viime vuodesta alusta. Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 33 % (H2’19: 40 %) ja nettovelkaantumisaste on noussut 92 %:iin (H2’19: 77 %). Rahavarat oli vielä viime keväänä solmitun rahoituspaketin myötä vielä suhteellisen hyvällä tasolla 1,6 MEUR:ssa (H2’19: 0,5 MEUR). Vuoden toisella puoliskolla liiketoiminnan rahavirta kuitenkin kääntyi 0,5 MEUR negatiiviseksi, mikä jatkuessa polttaisi kassan kohtuullisen nopeasti. H1:n lopussa Sopranon rahavarat olivatkin vielä noin 2,3 MEUR ja siihen nähden pudotus rahavaroissa on iso.

Käy kauppaa. (Soprano)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 13,3 15,0 16,3
- kasvu-% -10,5% 12,6% 8,9%
Liikevoitto (EBIT) -0,8 0,4 0,6
- EBIT-% -6,0% 2,8% 3,8%
EPS (oik.) -0,05 0,01 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,01
P/E (oik.) -6,8 24,9 18,7
EV/EBITDA 21,9 7,4 7,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,1%
Uusimmat ennusteet

Soprano on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden johtavia koulutusorganisaatioita. Yhtiö on kahdesta itsenäisestä, työelämän koulutus- ja valmennuspalveluihin keskittyneestä operatiivisesta yhtiöstä ja kahdesta IT-palveluita tarjoavasta osakkuusyhtiöstä koostuva koulutusliiketoiminnan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiön tavoin Soprano sijoittaa toiminnassaan yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita etenkin verkon yli tai verkossa. Koulutusvienti tasaamaan paikallisia suhdanteita Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.