Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Soprano H2: Parempia aikoja odotellessa

Analyytikon kommentti 22.03.2021 6:13 Soprano
Yhtiö: Soprano
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.36 EUR
Kurssi hetkellä: 22.3.2021 - 5:58

Toistamme Sopranon 0,30 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme yhtiön H2-tuloksen jälkeen. Sopranon H2-tulos oli odotuksiamme heikompi, mikä yhdessä epävarmojen näkymien sekä ohjeistuksen kanssa jätti raportista heikon kuvan. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon hehkutetuista koulutusvientihankkeista ole ollut yhtiölle vielä paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. Tavoitehintamme nojaa osien summaan, vaikka osien arvon realisoitumiseen liittyykin selkeitä epävarmuuksia.

Vuosi oli pettymys

Koulutusyhtiö Soprano Group julkisti viime perjantaina H2-tuloksensa. Yhtiön liikevaihto laski odotuksiamme enemmän ja tulos jäi myös tämän vuoksi selkeästi alle odotuksiemme. Koronapandemia on iskenyt pahasti yhtiön koulutuspalveluiden kysyntään. Karille ajautunut koulutusvientihanke paransi tulosta vielä H2:lla, mutta ei enää pystynyt samalla tavalla laskua paikkaamaan kuin H1:llä. Ohjeistus oli merkittäviin parannusodotuksiin nähden pettymys ja näkymien osalta tilauskannan kaksinumeroinen lasku viestii epävarmoista ajoista. Rahavirrat olivat tuloksen myötä myös selvästi negatiivisia ja tilanteen jatkuessa myös taloudellinen tilanne alkaa heikentymään nopeasti.

Ennusteet laskivat näkymien ja tuloksen johdosta

Yhtiön odotuksiamme heikomman tuloksen, epävarmojen näkymien, heikon ohjeistuksen ja operatiivisten yhtiöiden epävarman markkinatilanteen johdosta laskimme ennusteitamme lähivuosille. Paljon panostettujen koulutusvientihankkeiden osalta raportti tarjosi vähän, mutta odotamme edelleen niiden käynnistymistä lähivuosien aikana. Kokonaisuudessaan odotamme Sopranon liikevaihdon nousevan 18 %:lla vuonna 2021 noin 14,0 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton olevan 0,3 MEUR (oik. EBIT-%: 2,3 %). Vuonna 2022 odotamme palautumisen jatkuvan ja odotamme liikevaihdon kasvavan noin 14,8 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton olevan 0,5 MEUR (oik. EBIT-%: 3,6 %). Liikevaihtoa ja tulosta tukee ennusteissamme lähivuosina palautuva talous ja hiipuva koronatilanne. Lisäksi yhtiön pätevyyskoulutukset alkavat vaikuttamaan vuoden 2021 aikana, jolla voidaan osittain paikata muuten heikkoa markkinakysyntää. Odotamme myös tiedotteita uusista koulutusvientihankkeista tai vanhan neuvottelujen etenemisestä.

Arvostus hyvin kireä eikä osien summastakaan saa merkittävää tukea

Yhtiön tulospohjainen arvostus on lähivuosille korkealla tasolla (21-22e ka.: P/E (oik.): 34x, EV/EBITDA: 8x) ja myös hyväksymiemme tasojen yläpuolelle tai ylärajoilla (P/E: 10-14x, EV/EBITDA: 5-7x) selkeästi palautuvasta tuloksesta huolimatta. Tukitasoja osakkeelle voidaan hakea osien summa -laskelmasta (0,28 euroa per osake), mutta siihenkin nähden osakkeessa on selkeää laskuvaraa. Lisäksi osien arvon purkautumiseen liittyy epävarmuutta varsinkin koulutusyhtiöille heikkona markkina-ajanjaksona. Osinkoa yhtiö ei odotuksiemme mukaan jaa lähivuosina ollenkaan ja yhtiön aikaansaama tuloskasvu valuu arvostustasojen normalisoitumiseen hyväksyttäville tasoille. Tämän vuoksi osakkeen tuotto-odotus jää hyvin heikoksi eikä ole mielestämme riskien arvoinen.

Käy kauppaa. (Soprano)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11,8 14,0 14,8
- kasvu-% -20,3% 18,3% 5,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,0 0,3 0,5
- EBIT-% -8,4% 2,3% 3,6%
EPS (oik.) -0,08 0,01 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,01
P/E (oik.) -4,6 48,3 18,7
EV/EBITDA 29,6 8,0 7,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,1%
Uusimmat ennusteet

Soprano on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden johtavia koulutusorganisaatioita. Yhtiö on kahdesta itsenäisestä, työelämän koulutus- ja valmennuspalveluihin keskittyneestä operatiivisesta yhtiöstä ja kahdesta IT-palveluita tarjoavasta osakkuusyhtiöstä koostuva koulutusliiketoiminnan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiön tavoin Soprano sijoittaa toiminnassaan yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita etenkin verkon yli tai verkossa. Koulutusvienti tasaamaan paikallisia suhdanteita Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.