Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Soprano
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.40 EUR
Kurssi hetkellä: 14.9.2021 - 6:29

Toistamme Sopranon 0,30 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme laajan raportin päivityksen yhteydessä. Koulutukseen erikoistunut kehitysyhtiö Soprano on kohdannut haasteita koronan johdosta ja operatiivinen kehitys on ollut heikkoa. Konsernissa tehdyt investoinnit koulutusvientiin, koulutuksen verkkoon siirtymiseen ja liiketoimintamallin eteen eivät ole vielä tuottaneet merkittäviä onnistumisia. Koulutuspalveluiden markkina kärsii koronasta edelleen eikä paljon puhutuista koulutusvientihankkeista tai verkkopätevyyksien tarjonnasta ole ollut yhtiölle paljon apua. Arvostus on mielestämme riskeihin nähden korkea eikä se tarjoa osakkeelle selkeää tukea. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Koulutukseen panostava kehitysyhtiö

Nykyinen Soprano koostuu pääosin kahdesta koulutusalan operatiivisesta tytäryhtiöstä (IT Group ja MIF) sekä mm. koulutusviennin kehityksestä vastaavasta MIF Academystä. 2010-luvun puolenvälin konsernirakenteen siivouksen ja tehostustoimien jälkeen yhtiön liiketoimintamalli vastaa paremmin suhdanneherkän ja kovassa murroksessa olevan koulutusalan haasteisiin. Konsernin tuloskehitystä on kuitenkin heikentänyt yhtiön merkittävät investoinnit koulutuksen digitalisointiin sekä koulutusviennin edistämiseen. Nyt menneiden vuosien investointien hedelmiä pitäisi alkaa keräämään, mutta korona on merkittävästi hidastanut jokaisen osa-alueen etenemistä. Koulutuspalveluiden markkinat palautuvat arviomme mukaan aikanaan, mutta etenkin koulutusvientihankkeiden ja verkkopätevyyksien osalta mahdollinen tulevaisuus on vielä ison epävarmuuden peitossa.

Ennusteissa odotuksia palautumisesta

Koronan rajoitukset sekä talouskasvun hidastuminen tulevat arviomme mukaan vaikuttamaan suhdanneherkkien operatiivisten yhtiöiden liiketoimintaan heikentävästi vielä tämän vuoden aikana. Paljon panostettujen koulutusvientihankkeiden osalta odotamme edelleen niiden laajempaa käynnistymistä lähivuosien aikana. Kokonaisuudessaan odotamme Sopranon liikevaihdon nousevan 3 %:lla vuonna 2021 noin 12,3 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton olevan -0,1 MEUR tappiolla (oik. EBIT-%: -1,0 %). Vuonna 2022 odotamme palautumisen jatkuvan ja odotamme liikevaihdon kasvavan noin 14 MEUR:oon ja oikaistun liikevoiton olevan 0,5 MEUR (oik. EBIT-%: 3,6 %). Liikevaihtoa ja tulosta tukee ennusteissamme lähivuosina palautuva talous ja hiipuva koronatilanne. Lisäksi yhtiön verkkopätevyyskoulutuksien tulisi alkaa vaikuttamaan vuoden 2021 aikana, jolla voidaan osittain paikata muuten heikkoa markkinakysyntää. Odotamme myös loppuvuoden aikana uutisia uusista koulutusvientihankkeista tai vanhan neuvottelujen etenemisestä.

Arvostus on kireä ja osakkeen riskitaso korkea

Yhtiön tulospohjainen arvostus on jo pidemmällekin katsottaessa korkealla tasolla (2022e ka.: P/E (oik.): 25x, EV/EBITDA: 8x) selkeästi palautuvasta tuloksesta huolimatta. Hyväksymämme arvostushaarukan (P/E: 10-14x, EV/EBITDA: 5-7x) ylärajaankin nähden osakkeessa olisi merkittävää laskuvaraa. Osinkoa yhtiö ei odotuksiemme mukaan jaa lähivuosina ollenkaan ja yhtiön aikaansaama tuloskasvu valuu arvostustasojen normalisoitumiseen hyväksyttäville tasoille. Verrokkeihin nähden yhtiö on ensi vuodelle selkeällä preemiolla, kun mielestämme yhtiölle tulisi merkittävien riskien ja suorituksen vuoksi hyväksyä selkeä alennus kansainvälisiin verrokkeihin nähden. DCF-laskelman arvo (0,31 euroa) on myös nykyistä kurssia alempana. Kokonaisuudessaan osakkeessa on mielestämme liian paljon riskejä verrattuna sen hintalappuun, mikä tekee riski/tuottosuhteen osakkeessa heikoksi.

Käy kauppaa. (Soprano)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11,8 12,3 14,0
- kasvu-% -20,3% 3,4% 14,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,0 -0,3 0,5
- EBIT-% -8,4% -2,1% 3,6%
EPS (oik.) -0,08 -0,01 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,01
P/E (oik.) -4,6 -27,8 25,1
EV/EBITDA 29,6 12,1 8,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,6%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Soprano on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden johtavia koulutusorganisaatioita. Yhtiö on kahdesta itsenäisestä, työelämän koulutus- ja valmennuspalveluihin keskittyneestä operatiivisesta yhtiöstä ja kahdesta IT-palveluita tarjoavasta osakkuusyhtiöstä koostuva koulutusliiketoiminnan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiön tavoin Soprano sijoittaa toiminnassaan yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita etenkin verkon yli tai verkossa. Koulutusvienti tasaamaan paikallisia suhdanteita Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.