Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Soprano muuttuu autoalan toimijaksi

Analyytikon kommentti 03.06.2022 7:08 Soprano
Yhtiö: Soprano
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.36 EUR
Kurssi: 0.75 EUR
Kurssi hetkellä: 3.6.2022 - 6:53 Analyysi päivitetty: 12.3.2022

Nostamme Sopranon tavoitehinnan 0,36 euroon (aik. 0,30 euroa), mutta toistamme myy-suosituksemme osakkeelle. Soprano ilmoitti torstaina suunnittelevansa autoalan toimijan Wetterin kanssa osakevaihtosopimusta, jonka myötä Wetteri tulee käytännössä Sopranon kautta pörssiin. Sopranon omistajat omistaisivat järjestelyn jälkeen uudesta yhtiöstä noin 14 %. Osien summa -laskelmamme perusteella eilinen Sopranon osakkeen päätöskurssi (0,75 euroa) on selvästi Sopranon omistajille kuuluvan osuuden (0,36 euroa) yläpuolella ja näemme osakkeessa laskuvaraa. Huomioon otettavaa on, että arvonmääritys on vielä hyvin karkealla tasolla, mutta se antaa mielestämme Sopranon omistajille kohtuullisen hyvän arvion nykyisen osakekurssin hinnoittelusta.

Autokauppaa pörssiin

Soprano tiedotti torstaina 2.6.2022 allekirjoittaneensa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa autokauppatoimialalla toimivan Wetteri-konsernin. Wetterin omistaa kokonaan järjestelyä varten perustettu Themis Holding Oy. Käytännössä Wetteri-konserni listautuu Sopranon kautta Helsingin pörssiin ja Sopranon osakkeenomistajat omistavat uudesta yhdistetystä yhtiöstä pienen osuuden. Liiketoiminnallisesti emme näe järjestelyssä olevan synergioita, mutta se avaa Wetterille hyvän takaportin tulla pörssiin nopealla aikataululla.

Sopranon omistajille 14 %:n osuus

Yritysjärjestely toteutetaan osakevaihdolla järjestämällä suunnattu osakeanti Wetteri-konsernin koko osakekannan omistavan Themis Holding Oy:n osakkeenomistajille. Themis Holdingin laskennalliseksi arvoksi on osakevaihtosopimuksessa määritetty noin 54,1 MEUR ja Sopranon osakekannan arvoksi noin 8,8 MEUR. Arvostuksien mukaisesti Wetteri-konsernin entiset omistajat tulevat omistamaan uudesta yrityskokonaisuudesta noin 86 %. Sopranon osakkeenomistajien osuudeksi uudesta yrityskokonaisuudesta tulee siten noin 14 %. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan syys-lokakuussa 2022, kuitenkin viimeistään kuluvan tilikauden loppuun mennessä. Emme ole vielä sisällyttäneet järjestelyä Sopranon ennusteisiimme, sillä järjestely ei ole vielä maalissa ja vaatii useita hyväksyntöjä mm. Finanssivalvonnalta ja yhtiökokouksessa Sopranon omistajilta. Arvioimme järjestelyllä kuitenkin olevan merkittävimpien osakkeenomistajien tuki, mikä puoltaa läpimenoa.

Osien summa viittaa nykyistä kurssia alhaisempaan arvoon

Olemme arvioineet yhdistetyn yhtiön arvoa osien summa laskemalla. Sopranolle osien summa -laskelma on säilynyt ennallaan, mutta olemme lisänneet siihen Wetterille arvioidun käyvän arvon käyttäen vuoden 2022 ennustettua tulostasoa. Wetterille hyväksyttävää arvostusta määritettäessä olemme käyttäneet hyväksi Kamuxin verrokkiryhmää (Mediaani 22e EV/EBIT: 8x) ja Kamuxin arvostusta (22e: 11x). Mielestämme Wetteri tulisi arvostaa Kamuxin alapuolelle mm. sen heikomman kannattavuuden ja kasvun vuoksi. Perusskenaariossa saamme 9x EV/EBIT-kertoimella Wetterin yritysarvoksi 55 MEUR. Yhdistämällä tämä Sopranon yritysarvoon saamme yhteensä noin 65 MEUR (EV), josta markkina-arvoksi nettovelkojen jälkeen tulisi yhdistetylle yhtiölle 49 MEUR. Sopranon omistajille kuuluvan 1/7-osan markkina-arvoksi tulisi näin 6,8 MEUR ja per osake 0,36 euroa. Tässä mielessä päätöskurssilla (0,75 euroa) osakkeen hinta on selvästi yli arvioimamme käyvän arvon. Myös käänteisesti eilisellä Sopranon päätöskurssilla markkina-arvo heijastaa Wetterille toteutuneeksi (2021) P/E-luvuksi 21x, mikä on mielestämme selvästi koholla, kun sitä verrataan esimerkiksi verrokkeihin (2022e P/E: 7x).

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Soprano)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 11,0 13,0 13,6
- kasvu-% -7,1% 18,2% 4,5%
Liikevoitto (EBIT) -0,6 0,5 0,7
- EBIT-% -5,2% 3,5% 5,1%
EPS (oik.) -0,04 0,01 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,01
P/E (oik.) -8,5 78,6 30,1
EV/EBITDA 18,6 15,7 13,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 1,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Soprano on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden johtavia koulutusorganisaatioita. Yhtiö on kahdesta itsenäisestä, työelämän koulutus- ja valmennuspalveluihin keskittyneestä operatiivisesta yhtiöstä ja kahdesta IT-palveluita tarjoavasta osakkuusyhtiöstä koostuva koulutusliiketoiminnan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiön tavoin Soprano sijoittaa toiminnassaan yhtiöihin, jotka tarjoavat koulutuspalveluita etenkin verkon yli tai verkossa. Koulutusvienti tasaamaan paikallisia suhdanteita Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi.