Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.10 SEK
Kurssi: 3.12 SEK
Kurssi hetkellä: 26.4.2021 - 5:12

Sotkamo Silver julkistaa Q1-raporttinsa torstaina. Yhtiö antoi perjantaina tuotantopäivityksen, jonka mukaan Q1:n hopean tuotantovolyymi jäi Q4:n vaisulle tasolle ja selvästi ennusteidemme alapuolelle. Yhtiön markkinatilanne on säilynyt Q1:n aikana vahvana hopean korkeana pysyneen hinnan ansiosta, mutta hyöty tästä on rajallinen, jos volyymejä ei saada palautettua Q4’19-Q3’20:n hyville tasoille.

Emme tee muutoksia Sotkamo Silverin positiiviseen suositukseemme ennen Q1-raporttia, sillä osakkeen arvostuskin on painunut ja tuotannon heilunta molempiin suuntiin on kaivosyhtiölle tyypillistä. Tavoitehintaamme kohdistuu laskupaineita Q1:n ennustelaskujen ja kvartaalilla tehdyn suunnatun annin takia. Mielestämme yhtiön pitäisi jo pian todistaa kassavirran tuottokykynsä, sillä yhtiön perusskenaarion rajallisen elinkaaren takia sijoittajien luottamus voi olla kovilla, jos kassavirtaa ei nyt vallitsevassa markkinatilanteessa ala kertyä.

Sotkamo Silverin tuottamien metallien hinnat nousivat Q1:llä suhteessa loppuvuoteen ja olivat selvästi vertailukautta korkeampia. Näin ollen emme odota ainakaan negatiivista vipua hinnan muodostusmekanismin takautuvista korjauksista ja myös Q1:lle kirjattava alustava laskutus on tapahtunut arviomme mukaan hyvään hopean hintaan. Yhtiö kertoi tuotantopäivityksessään Q1:n hopean tuotantovolyymin olleen 340 000 unssia, mikä jäi vaisun Q4:n tasolle ja noin 15 % ennusteemme alapuolelle. Heikko volyymi laski Q1:n ennusteitamme selvästi, mutta odotamme vahvan markkinatilanteen ajaneen Sotkamo Silverin silti 4 %:n kasvuun ja pieneen tulosparannukseen. Positiivista käyttökatetta ja jokseenkin vakaata käyttöpääoman kehitystä peilaten odotamme yhtiön liiketoiminnan kassavirran olleen Q1:llä positiivinen. Investointien arvioimme kiihtyneen viime kvartaaleista, sillä Sotkamo Silver on edistänyt kaivoksen elinkaaren jatkamiseen tähtäävää ja mielestämme järkevää P700-ohjelmaa Q1:llä. Näin ollen vapaa kassavirta on jäänyt arviomme mukaan Q1:llä nolliin tai hieman negatiiviseksi.   

Sotkamo Silver toisti tuotantopäivityksessään kuluvan vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan hopean tuotanto on tänä vuonna 1,45-1,75 miljoonaa unssia (2020: 1,58 Moz). Tämä ja huhtikuussa selvästi parempaan suuntaan kehittynyt volyymi olivat tietyllä tapaa helpotuksia vaisusti menneen Q4’20:n ja Q1:n jälkeen. Arviomme mukaan Sotkamo Silverin pitäisi pystyä tekemään ohjeistuksen indikoimalla ja Q4’19-Q3’20:llä saavutetulla noin 400 000 unssin kvartaalituotannolla hyvää kassavirtaa vallitsevassa markkinatilanteessa, vaikka tuotanno kulutason on tietyistä parannuksista huolimatta korkea. Tuloksen ja ohjeistuksen lisäksi seuraamme raportissa tarkasti P700-ohjelman etenemistä ja kommentteja tehokkuutta parantavan esirikastimen ylösajosta. P700-ohjelmasta alustavia tuloksia ei kuitenkaan ole arviomme mukaan odotettavissa ennen loppuvuotta, kun taas esirikastimen kytkeminen jatkuvaksi osaksi tuotantoprosessia vie aikaa vielä joitakin kvartaaleja. Ennen näiden hankkeiden etenemistä sijoittajat keskittyvät yhtiössä mielestämme kassavirran tuottokykyyn.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 423,1 423,5
- kasvu-% 85,4% 15,8% 0,1%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 74,5 80,1
- EBIT-% -2,6% 17,6% 18,9%
EPS (oik.) -0,26 0,25 0,31
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 12,3 10,1
EV/EBITDA 11,5 5,1 4,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.