Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.80 SEK
Kurssi: 2.08 SEK
Kurssi hetkellä: 12.10.2021 - 7:23

Sotkamo Silver julkistaa Q3-raporttinsa perjantaina. Yhtiöllä on vastassa osin metallien hinnanmuodostumiin liittyvien ajoitustekijöiden kautta tukea saaneet erittäin kovat vertailuluvut. Niihin yltämiseen Sotkamo Silverillä ei ole Q3:lla ollut asiaa, sillä jalometallimarkkinoiden vahva tilanne hyytyi kvartaalin loppua kohti. Kuluvan vuoden ohjeistuksensa yhtiö tulee arviomme mukaan toistamaan, mutta ennusteemme volyymin suhteen ovat alkuvuoden vaisuhkon toteuman jäljiltä haarukan alalaidalla ja riskit taipuvat siten negatiiviselle puolelle. Emme tee muutoksia näkemykseemme osakkeesta, johon on mielestämme hinnoiteltu varsin pessimistinen skenaario.

Sotkamo Silverin tuottamien metallien hinnat pysyivät Q3:lla alustavilla keskiarvoilla mitattuna melko hyvillä tasoilla, mutta kvartaalin lopun hinnan laskua peilaten Q3:lle tulee arviomme mukaan ajoituksellista vastamäkeä (vrt. voimakas myötätuuli Q3’20:llä). Myös volyymien osalta odotamme yhtiön jäävän Q3:lla hieman hyvästä vertailukaudesta. Kvartaalin aikana ei kuitenkaan ole saatu tuotantopäivityksiä (ml. ohjeistus ennallaan), joten odotamme Sotkamo Silverin volyymien pysyneen Q3:lla Q2:n kohtuullisella tasolla. Näin ollen odotamme yhtiön liikevaihdon laskeneen Q3:lla 16 % erinomaisesta vertailukaudesta 109 SEK:iin. Kulut Hopeakaivoksella ovat olleet useamman kvartaalin melko vakaat. Siten usko kulujen heilahtaneen korkealta tasoltaan oleellisesti kumpaankaan suuntaan Q3:lla, joskin kesäkvartaalilla valmistelevan työn määrä voi olla hieman normaalia rajallisempaa. Siten ennustamme yhtiön yltäneen Q3:lla kohtuullisen liikevaihtotason ajamana tyydyttävään 28 MSEK:n käyttökatteeseen. Odotamme myös alarivien olleen niukasti plussalla Q3:lla, vaikka isot poistot ja korkeat rahoituskulut rasittavatkin yhtiön EPS:ää.

Yhtiön liiketoiminnan kassavirta on arviomme mukaan positiivinen Q3:lla kohtuullista käyttökatetta peilaten, sillä käyttöpääomassa ei pitäisi olla enää suurempia muutospaineita ja toisaalta velkakirjalainojen korot maksettiin valtaosin H1:llä. Investointeja arviomme kertyneen Hopeakaivoksen ylläpidosta ja kaivoksen elinkaaren jatkamiseen tähtäävästä ja mielestämme järkevästä P700-ohjelmasta Q3:llä melko normaalisti (noin 10-15 MSEK/Q). Investoinneista huolimatta ollen vapaan kassavirrankin pitäisi mielestämme yltää plussalle Q2:lla. Näin ollen odotamme Sotkamo Silverin taloudellisen aseman parantuneen Q3:llä piirun verran.

Sotkamo Silver on antanut kuluvalle vuodelle tuotanto-ohjeistuksen, jonka mukaan hopean tuotanto on tänä vuonna 1,45-1,75 miljoonaa unssia (2020: 1,58 Moz). Odotamme yhtiön toistavan ohjeistukensa Q3-raportissaan, mutta Q1:n ja Q4’20:n takaiskujen jälkeen tuotantotasoissa on vielä jännitettävää. Tuotanto on mielestämme kriittinen asia koko yhtiön tuloskunnon kannalta, sillä markkinatilanteen luoma paras vetoapu hiipui Q3:n lopulla eikä yhtiö arviomme mukaan kestä nykymarkkinassa volyymien tai kulutasojen isoja heilahduksia.

Tuloksen ja ohjeistuksen lisäksi seuraamme raportissa tarkasti P700-ohjelman etenemistä ja kommentteja tehokkuutta parantavan esirikastimen ylösajosta. P700-ohjelmasta alustavia tuloksia pitäisi olla pikkuhiljaa odotettavissa eikä tietojen julkistaminen myöskään Q3:n raportin yhteydessä olisi valtava yllätys. Sen sijaan esirikastimen kytkemisessä jatkuvaksi osaksi tuotantoa menee aikaa vielä joitakin kvartaaleja. Ennen näiden hankkeiden etenemistä sijoittajat keskittyvät yhtiössä mielestämme kassavirran tuottokykyyn, jonka suhteen Sotkamo Silverillä on vielä rutkasti todistettavaa.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 416,1 434,6
- kasvu-% 85,4% 13,8% 4,5%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 28,8 73,6
- EBIT-% -2,6% 6,9% 16,9%
EPS (oik.) -0,26 0,02 0,27
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 114,7 7,7
EV/EBITDA 11,5 5,7 3,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.