Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.10 SEK
Kurssi: 3.73 SEK
Kurssi hetkellä: 18.2.2021 - 6:13

Nostamme Sotkamo Silverin tavoitehintamme yhtiön osien summa -malliimme Q4-raportin tekemiämme nettona pieniä positiivisia muutoksia heijastellen 4,10 Ruotsin kruunuun (aik. 3,85 SEK) ja toistamme osakkeen lisää-suosituksemme. Sotkamo Silver on hinnoiteltu hieman osien summa -laskelmamme alapuolelle ja mielestämme osake tarjoaa laskemaan päin oleviin riskeihin nähden vielä varovaisen houkuttelevan 12 kk:n tuotto-odotuksen.

Q4 oli tuloksellisesti heikko, mutta eilinen lähes 20 %:n kurssilasku oli mielestämme silti ylilyönti

Sotkamo Silverin liikevaihto supistui Q4:llä 9 % 78 MSEK::iin, mikä alitti ennusteemme reippaasti. Yhtiö valmisteli syvempää louhimista ja louhi tasoperiä Q4:llä, minkä takia malmin metallipitoisuus kyykkäsi selvästi etenkin Q4:n alussa ja hopean tuotantomäärä jäi vajaat 15 % ennusteemme alapuolelle 0,35 miljoonaan unssiin. Lisäksi saavutetut keskihinnat putosivat vahvoista metallimarkkinoista huolimatta alhaisiksi, minkä taustalla oli arviomme mukaan yhtiön lopullisen myyntihinnan muodostumisen mekanismi, josta tuli Q4:lle vastatuulta lähinnä takautuvien korjausten takia (vrt. Q3:lla kirjatut keskihinnat olivat ”liian” korkeat). Sotkamo Silverin kulurakenne oli sen sijaan odotustemme mukainen, mutta alhaisen liikevaihdon takia tulosrivit jäivät rajusti ennusteistamme ja alarivit painuivat myös pakkaselle. Liiketoiminnan kassavirtaa tuki odotustemme mukaisesti käyttöpääoman vapautuminen, kun taas investoinnit olivat malminetsintätyön aloittamisen takia edelliskvartaaleja korkeammalla tasolla 14 MSEK:ssä. Näin ollen yhtiön kassavarat pysyivät heikosta tuloksesta huolimatta kohtuullisella tasolla 35 MSEK:ssä. H2:lla nettona osoitettu melko hyvä tuloskunto (H2: EBITDA 65 MSEK) ja vahvana pysynyt metallien markkina huomioiden yhtiön taloudelliseen asemaan liittyvä riskitaso onkin mielestämme yhä lievässä laskussa, vaikka Q4:lle osuikin tuloksen ja kassavirran osalta ruma mutta kaivosliiketoiminnalle ei niin harvinainen ohipeli.

Päivitimme osien summa -mallimme markkinaparametrit, laskimme riskipreemiotamme hieman

Sotkamo Silver antoi Q4-raportissa tuotanto-ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön hopean tuotanto on tänä vuonna 1,45-1,75 miljoonaa unssia (2020: hopean tuotanto 1,58 Moz). Tuotanto-ohjeistus oli hyvin linjassa ennusteidemme kanssa (2021e: hopean tuotanto 1,62 Moz). Ohjeistus sekä yhtiön metallipitoisuuksista antamat tiedot (joulukuu normaali) huomioiden emme ole huolissamme yhtiön volyymitasosta. Päivitimme Sotkamo Silverin osien summa -mallin taustalla olevat markkinaparametrit. Mallimme nojaa Bloombergin konsensuksen metallien hintojen ennusteisiin, jotka nousivat hieman (2021e-2023e: hopea 23-25 USD/oz, spot-hinta noin 27 USD/oz). Tuotantokustannusten ennusteisiimme teimme vain vähäisiä muutoksia. Mallin diskonttauskorkojen riskipreemiota pudotimme 1 %-yksiköllä hyvänä pysyneen metallimarkkinan ja etenevän rahoituksen uudelleenjärjestelyn takia. Lievästä riskien laskusta huolimatta Sotkamo Silver on yhden kaivoksen yhtiönä edelleen korkeariskinen sijoitus. Lisäksi mallimme huomioi nyt jo tiedotetun 15 MSEK:n vvk:n konversion osakkeiksi ja toukokuun 22 MSEK:n optioannin. Nämä järjestelyt kasvattavat yhtiön osakemäärää sekä toisaalta vahvistavat taloudellista asemaa.

Osien summa on yhä kurssin alapuolella ja tuotto-odotus on siten varovaisen houkutteleva

Muutokset nostivat osien summa -mallimme Sotkamo Silverin osakkeelle indikoimaa arvoa vajaat 7 % reiluun 4 SEK:iin osakkeelta. Sotkamo Silver on hinnoiteltu konsensuksen hintaennusteilla lievästi osien summan alapuolelle, joten näemme osakkeen tuotto/riski-kuvan yhä varovaisen houkuttelevana 12 kk:n tähtäimellä heikosta Q4:stä huolimatta. Suhteellisilla mineraalivaranto- ja tasepohjaisilla mittareilla Sotkamo Silver on hinnoiteltu karkeasti linjaan verrokkien kanssa, mikä ei estä tuotto-odotuksen realisoitumista.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 423,1 423,5
- kasvu-% 85,4% 15,8% 0,1%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 74,5 80,1
- EBIT-% -2,6% 17,6% 18,9%
EPS (oik.) -0,26 0,25 0,31
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 14,7 12,1
EV/EBITDA 11,5 5,9 4,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.