Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.10 SEK
Kurssi: 2.03 SEK
Kurssi hetkellä: 22.10.2021 - 5:40 Analyysi päivitetty: 15.10.2021

Sotkamo Silver julkisti eilen aiemmin tänä vuonna kairatun maanalaisen kairausohjelman analyysitulokset. P700-projektin ensimmäisessä kairausvaiheessa kairattiin yhteensä noin 4420 metriä timanttikairausta. Kairanreiät lävistävät malmin jatketta 350-500 metrin syvyydessä maanpinnalta. P700-projektin toinen kairausvaihe on käynnissä. Ohjelman ensimmäisen vaiheen keskeisimmät tulokset ovat luettavissa täältä.

Tuloksien tarkka tulkinta on tässä vaiheessa hyvin haastavaa, mutta karkean arviomme mukaan kairausten jalometallipitoisuudet ovat olleet vähintään samalla tasolla tai jopa lievästi parempia kuin aiemmissa tutkimuksissa. Pitoisuuksien vaihtelu on kuitenkin hyvin voimakasta. Tuloksien perusteella pidämme edelleen todennäköisenä, että Sotkamo Silver saa nostettua osan nyt mineraalivarannoiksi luokitellusta malmista taloudellisesti hyödyntämiskelpoisten malmivarojen puolelle vuoden vaihteessa odotettavissa olevassa malmi- ja mineraalivarantoarvion päivityksessä. Kaikkien mineraalivarantojen nostaminen malmivaroiksi sen sijaan vaatii arviomme mukaan myös ohjelman muiden vaiheiden läpivientiä ja luonnollisesti myös suotuisia tuloksia niistä. Lisäksi pidämme mahdollisena, että nyt tehdyt kairaustulokset lisäävät yhtiön mineraalivarantoja.

Olemme Sotkamo Silverin ennustemallissamme huomioineet jäljellä olevat noin 4 vuoden tuotantoa vastaavat malmivarat sekä lisäksi noin 5 vuoden tuotantoa vastaavan määrän mineraalivarantoja. Näin ollen malmi- ja mineraalivarantoarvion päivitys ei näillä näkymin lisää tuotantovuosia malliimme, mutta mineraalivarantojen nousu malmivaroiksi pienentäisi niihin ja Hopeakaivoksen toiminnan jatkuvuuteen liittyvää riskiä. Lisäksi yhtiön rahoittajat voivat hyväksyä omissa arvioissaan jäljellä Hopeakaivoksen jäljellä olevaksi tuotannon elinkaareksi vain malmivarat, joten yhtiön rahoituksen jatkuvuuteen malmivarojen jo 2-3 vuoden nousulla voisi olla turvaava vaikutus. Lisäksi malmivarojen lisääntyminen muutamallakin vuodella mahdollistaisi kaivostoiminnan pitkäjänteisemmän suunnittelun.

Näin ollen alustavasti suotuisat tulokset ovat mielestämme positiivinen uutinen Sotkamo Silverin kannalta. Olemme kuitenkin jo odottaneet aiemman aineiston perusteella jossain määrin suotuisia tuloksia ohjelmasta, joten kairaustuloksilla ei ole välitöntä vaikutusta näkemykseemme Sotkamo Silveristä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 386,6 390,6
- kasvu-% 85,4% 5,8% 1,0%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 10,3 32,9
- EBIT-% -2,6% 2,7% 8,4%
EPS (oik.) -0,26 -0,07 0,06
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 -27,6 31,5
EV/EBITDA 11,5 6,8 5,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.