Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.50 SEK
Kurssi: 2.89 SEK
Kurssi hetkellä: 2.6.2021 - 6:41

Sotkamo Silver tiedotti eilen optioannin tuloksesta. Optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 28.5.2021. Yhteensä käytettiin 10 314 104 optio-oikeutta, joka vastaa noin 91,7 % optio-oikeuksien määrästä. Sotkamo Silver saa varoja noin 20,6 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen kuluja.

Kun uudet osakkeet ovat rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin, Sotkamo Silverin osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 200 366 211 ja osakepääoma 274,9 MSEK Ruotsin kruunua. Tämä vastaa noin 5,4 %:n laimenemista Sotkamo Silverin osakkeiden lukumäärään optio-oikeuksien käyttämisen jälkeen.

Optiot liittyvät Sotkamo Silverin viime vuonna toteuttamaan merkintäoikeusantiin, jossa osakkeita merkinneet sijoittajat saivat lisäksi optioita merkitä tänä keväänä lisää osakkeita. Olemme kommentoineet optioantia aiemmin täällä.

Olimme odottaneet ennusteissamme optioannin toteutuvan täysimääräisesti, joten optioannin lopullinen tulos oli varsin lähellä ennustettamme. Suhtaudumme pitkään tiedossa olleeseen optioantiin osakesarjan laimennuksesta huolimatta neutraalisti, sillä anti vahvistaa hieman Sotkamo Silverin vahvassa velkalastissa olevaa tasetta sekä myös kassaa. Nämä tekijät taas mahdollistavat osaltaan myös investointeja osakkeen pitkän tähtäimen kehityksen kannalta kriittisessä roolissa olevaan P700-malminetsintäohjelmaan, jonka tavoitteena on Hopeakaivoksen elinkaaren jatkaminen noin 5 vuodella. Säädämme Sotkamo Silverin ennusteemme huomioimaan optioannin lopullisen tuloksen seuraavassa päivityksessämme. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 411,2 433,0
- kasvu-% 85,4% 12,5% 5,3%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 36,7 75,5
- EBIT-% -2,6% 8,9% 17,4%
EPS (oik.) -0,26 0,06 0,28
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 49,8 10,4
EV/EBITDA 11,5 6,8 4,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.