Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Sotkamo Silver
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.50 SEK
Kurssi: 2.71 SEK
Kurssi hetkellä: 24.5.2021 - 6:05

Sotkamo Silver tiedotti perjantaina, että yhtiön optio-oikeuksien haltijoilla on oikeus merkitä yksi uusi Sotkamo Silver -osake jokaisella optio-oikeudella hintaan 2,00 SEK/osake Tukholman NGM:ssä listatuissa tai 0,197779 euroa/osake Helsingin pörssissä listatuissa osakkeissa.  Optio-oikeuksien kaupankäynti lopetetaan Tukholmassa 26.5.2021 ja Nasdaq Helsingissä 24.5.2021. Optio-oikeuksien haltijoiden on haettava uusien osakkeiden merkintää optio-oikeustodistuksilla viimeistään 28.5.2021.

Optiot liittyvät Sotkamo Silverin viime vuonna toteuttamaan merkintäoikeusantiin, jossa osakkeita merkinneet sijoittajat saivat lisäksi optioita merkitä tänä keväänä lisää osakkeita yllä mainituin ehdoin. Suosittelemme optioiden haltijoita toimimaan (ts. merkata optiot tai myydä ne) optioiden kanssa ajoissa, sillä vielä rahanarvoiset optiot raukeavat mainittujen määräaikojen jälkeen arvottomina.

Olemme odottaneet analyysissämme optioannin toteutuvan täysimääräisesti, sillä optioiden merkintäkurssi on yhtiön pörssikurssin ja tavoitehintamme alapuolella. Vaikka optiot laimentavat Sotkamo Silverin yhtiön osakesarjaa noin 5 %lla, optioiden kautta saatavilla oleva noin 20 MSEK:n kassaruiske vahvistaa yhtiön tasetta, lyhentää nettovelkaa ja antaa likviditeettiä P700-investointeihin. Näin ollen annin täysimääräinen toteutuminen olisi mielestämme yhtiölle tarpeellista. Yhtiön vallitseva tilannekuva huomioiden suhtaudumme optioantiin toistaiseksi neutraalisti eikä jo pitkään tiedossa olleella optioannilla ole vaikutusta näkemykseemme yhtiöstä. Päivitämme Sotkamo Silverin osakemäärän ja tase-ennusteemme optioannin tuloksen varmistumisen jälkeen.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 365,5 411,2 433,0
- kasvu-% 85,4% 12,5% 5,3%
Liikevoitto (EBIT) -9,6 36,7 75,5
- EBIT-% -2,6% 8,9% 17,4%
EPS (oik.) -0,26 0,06 0,28
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -12,1 46,7 9,8
EV/EBITDA 11,5 6,5 4,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.