Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Fortum
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 16.00 EUR
Kurssi: 17.03 EUR
Kurssi hetkellä: 17.5.2022 - 7:13 Analyysi päivitetty: 13.5.2022

S&P Global Ratings (S&P) vahvisti eilen Fortumin pitkän aikavälin luottoluokituksen pysyvän tasolla BBB, mutta toisaalta näkymä pysyi negatiivisena. Lisäksi S&P laski Fortumin tytäryhtiön Uniperin luottoluokituksen tasolta BBB tasolle BBB- myös negatiivisin näkymin. Fortumin likviditeetti on S&P:n mukaan ”riittävä” ja liiketoimintariski ”tyydyttävä”. Uniperin luottoluokituksen lasku ei ollut merkittävä yllätys, emmekä näe tällä muutoksella merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi yhtiön rahoituksen hinnoittelussa. BBB- on kuitenkin alin ”investment grade” -taso, missä mielessä edelleen negatiivinen näkymä on lievästi huolestuttava. Investment grade -tason ylläpitäminen on tärkeää molemmille yhtiöille. S&P:n englanninkielinen raportti on luettavissa täällä.

Vuodesta 2018 S&P:n luottoluokitus sekä Fortumille että Uniperille on ollut tasolla BBB. S&P:n mukaan luottoluokituspäätöksen taustalla ovat ymmärrettävästi Venäjän liiketoiminnot sekä riski venäläisen kaasun tuontirajoituksista, jonka S&P ei odota lieventyvän lyhyellä aikavälillä. Noin 50 % Uniperin toimittamasta kaasusta tulee Gazpromilta, minkä lisäksi Venäjän asettamat pääomarajoitukset aiheuttavat epävarmuutta. Tämänhetkisen markkinaympäristön ja geopoliittisen tilanteen vuoksi S&P arvioi, että Uniperin tuloksen ennustaminen käy vaikeammaksi ja että Uniperin liiketoimintaportfoliossa on pitkällä aikavälillä merkittäviä riskejä. Fortumin kohdalla S&P pitää riskinä velkasuhteen heikkenemistä Uniperin mahdollisten rahoitustarpeiden vuoksi. Negatiiviset näkymät johtuvat siitä, että S&P uskoo Ukrainan sodan aiheuttamien riskien jatkuvan Euroopan kaasumarkkinoilla lyhyellä aikavälillä.

Fortum kertoi tiedotteessaan, että venäläiseen kaasuun kohdistuvien tuontirajoitusten riskiä ja siitä aiheutuvia taloudellisia seurauksia on kuitenkin vaikea arvioida, kun otetaan huomioon liiketoiminnan merkitys Uniperille ja erittäin voimakkaasti heiluvat kaasun hinnat sekä toisaalta vaikutuksia lieventävät tekijät. Yksi lieventävä tekijä on menossa oleva Saksan Energiaturvallisuuslain uudistus, joka antaisi kaasuntoimittajille oikeuden siirtää kasvaneet kaasun hankintakustannukset asiakkailleen merkittävien tuontirajoitusten toteutuessa. Lain uudistus on parhaillaan hyväksymisvaiheessa (kuten olemme aiemmin kirjoittaneet). Fortum on myös ilmoittanut viime viikolla valmistelevansa hallittua poistumista Venäjältä, joka pienentäisi konsernin Venäjä-riskejä. Ensisijaisena vaihtoehtona on liiketoimintojen myynti. Myös Uniper on valmistellut listatun tytäryhtiönsä Unipron mahdollista myyntiä. Prosessin odotetaan jatkuvan mahdollisimman pian.

Fortumin tavoitteena on vähintään BBB luottoluokitus, jotta yhtiö voi varmistaa taloudellisen joustavuuden ja rahoituksen hyvän saatavuuden. Tällä hetkellä Fortumilla on lähes kuusi miljardia euroa käyttämättömiä lyhyt- ja pitkäaikaisia valmiusluottoja. Maaliskuun 2022 lopussa rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 1,0 eli selvästi alle tavoitetason, joka on ”alle 2”. Fortum kertoi myös allekirjoittaneensa eilen sitovan sopimuksen uuden pitkäaikaisen 5,5 miljardin euron valmiusluoton järjestämisestä Barclaysin ja BNP Baribasin kanssa. Valmiusluotto korvaa aikaisemman kesäkuussa 2023 erääntyvän 1,75 miljardin euron valmiusluoton sekä heinäkuussa 2022 erääntyvän 3,0 miljardin euron valmiusluoton.

Käy kauppaa. (Fortum)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 112 400,0 140 378,0 134 138,0
- kasvu-% 129,3% 24,9% -4,4%
Liikevoitto (EBIT) -588,0 763,8 2 018,7
- EBIT-% -0,5% 0,5% 1,5%
EPS (oik.) 2,00 1,39 1,53
Osinko 1,14 1,14 1,14
P/E (oik.) 13,5 12,2 11,1
EV/EBITDA 47,2 11,6 6,7
Osinkotuotto-% 4,2% 6,7% 6,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Fortum Oyj on vuonna 1988 perustettu suomalainen energiayhtiö, joka on kooltaan pohjoismaiden suurin. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut, ja muut palvelut. Fortum tarjoaa myös kierrätys- ja jätepalveluita. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltian maihin, Venäjälle, Puolaan ja Intiaan.