Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SRV: Isoja järjestelyjä

Analyytikon kommentti 29.04.2022 5:41 SRV
Yhtiö: SRV
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.35 EUR
Kurssi: 0.38 EUR
Kurssi hetkellä: 29.4.2022 - 5:26 Analyysi päivitetty: 9.3.2022

Toistamme SRV:n vähennä-suosituksen, mutta laskemme tavoitehintamme 0,35 euroon (aik. 0,40 euroa) yhtiön Q1-tuloksen jälkeen. SRV:n Q1-raportti oli operatiivisesti kohtuullisen hyvä, mutta alaskirjaukset veivät tuloksen merkittävästi tappioille. Alaskirjaukset heikensivät yhtiön taloudellista tilannetta ja yhtiö suunnittelee merkittäviä rahoitusjärjestelyjä. Osana tätä yhtiö suunnittelee osakeanteja, jotka kasvattavat osakemäärää merkittävästi. Järjestelyjen toteutuessa yhtiön Venäjä-riskit poistuvat, tase-asema paranee ja yhtiö voi keskittyä ydinliiketoimintaansa Suomessa. Päivitämme ennusteemme vastaamaan järjestelyjä tarkempien tietojen ja läpimenon varmistuttua. Tavoitehintamme heijastaa vielä merkintäoikeutta ja tulee irtoamisen jälkeen laskemaan arvioiduilla osakemäärillä noin 0,16 euroa muiden tekijöiden pysyessä ennallaan. Epävarmuuden ollessa korkealla riskit painavat tällä hetkellä vaakakupissa mahdollisuuksia enemmän.

Q1-raportissa keskiössä Venäjä

SRV julkisti torstaina kohtuullisen operatiivisen tuloksen, mutta isot alaskirjaukset Venäjältä (-141 MEUR) veivät tuloksen merkittävästi tappiolle. Tämän vuoksi yhtiö ilmoitti aikeistaan hakea lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta 100 MEUR:lla. Yhtenä rahoituselementtinä on osakeanti, jolla haetaan 35 MEUR 0,10 euron merkintähinnalla. Lisäksi velkaa muutetaan hybridilainaksi ja hybridilainoja osakkeiksi. Venäjä riskit ovat nyt siivottu taseesta. Ohjeistus jäi epävarmuuksista huolimatta vielä ennalleen, mutta tilauskanta laski ja epävarmuus on markkinahaasteiden vuoksi suurta. Liiketoiminnallisesti yhtiö etenee edelleen oikeaan suuntaan.

Laskimme ennusteitamme markkinahaasteiden vuoksi

Emme lisänneet rahoitusjärjestelyjä vielä ennusteisiimme tarkkojen tietojen ja toteutumisen aikataulun ollessa vielä avoinna. Odotamme järjestelyllä olevan kuitenkin hyvät mahdollisuudet toteutua, koska rahoitusjärjestelyllä on vahva tuki eri sidosryhmiltä ja isoimmilta omistajilta. Laskimme operatiivisia ennusteitamme hieman markkinahaasteita peilaten. SRV ohjeistaa edelleen liikevaihdon olevan 800-950 MEUR välillä ja operatiivisen liikevoiton parantuvan vuonna 2022. Geopoliittinen tilanne on kuitenkin lisännyt markkinan epävarmuuksia ja kustannuspaineet sekä materiaalien saatavuushaasteet heijastuvat Rakentaminen-segmenttiin. Toisaalta merkittävimmät taseriskit poistuvat rahoitusjärjestelyn myötä. Vuonna 2022 ennustamme liikevaihdon laskevan 6 %:lla 875 MEUR:oon tilauskannan laskua ja alhaisia asuntojen valmistumisia heijastellen. Oikaistun liikevoiton ennustamme nousevan 21 MEUR:oon (2021: 5,3 MEUR) ja marginaalin parantuvan 2,4 %:iin (2021: 0,6 %) Rakentamisen parantuvan katerakenteen ansiosta.

Arvostuksessa ei nousuvaraa

Nykyisellä osakemäärällä SRV:n vuoden 2022 osakkeen arvostus (22e EV/EBIT (oik.): 20x) on mielestämme koholla yhtiön ja markkinan riskeihin nähden. Haarukoimaamme perusteltuun arvostustasoon (EV/EBIT: 10-12x) nähden osake on edelleen hintava. Huomautamme, että tulosennusteemme ovat toistaiseksi laskettu nykyisellä osakemäärällä ja osakemäärä tukee kasvamaan rahoitusjärjestelyjen myötä merkittävästi. Tämä tulee luonnollisesti nostamaan merkittävästi yhtiön tulospohjaisia kertoimia. Nykyiset kertoimet eivät anna oikeaa kuvaa yhtiön arvostuksesta ennen järjestelyä. Tavoitehintamme sisältää osakeannin merkintäoikeuden ja tulemme sen irtoamisen jälkeen laskemaan tavoitehintaamme arviolta noin 0,16 eurolla per osake muiden tekijöiden pysyessä ennallaan. Tulemme päivittämään ennusteemme vastaamaan järjestelyjä niiden lopullisten tietojen varmistuttua.

Käy kauppaa. (SRV)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 932,6 874,8 941,1
- kasvu-% -4,4% -6,2% 7,6%
Liikevoitto (EBIT) -1,7 -69,6 27,9
- EBIT-% -0,2% -8,0% 3,0%
EPS (oik.) -0,06 -0,14 0,04
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -9,3 -2,6 9,1
EV/EBITDA 67,2 -6,7 11,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.