Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SRV: Isot hankkeet, isot riskit

Analyytikon kommentti 14.12.2021 6:49 SRV
Yhtiö: SRV
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.50 EUR
Kurssi: 0.50 EUR
Kurssi hetkellä: 14.12.2021 - 6:34 Analyysi päivitetty: 29.10.2021

Laskemme SRV:n tavoitehinnan 0,50 euroon (aik. 0,55 euroa) pitäen suosituksemme vähennä-tasolla eilisen tulosvaroituksen jälkeen. Tampereen Areenan kustannukset ovat nousseet odotuksia korkeammalle, mikä johti yhtiön alentamaan kuluvan vuoden tulosohjeistustaan. Myös Pearl Plazan tavoiteltu myynti näyttäisi viivästyvän ensi vuodelle eikä sen mahdollisesta tulosvaikutuksesta ole tänä vuonna apua. Projektien kustannusylitykset, alan kustannuspaineet ja materiaalien saatavuushaasteet pitävät epävarmuutta yllä lähivuosien tuloskäänteelle. Arvostuksen tuotto/riskisuhde jää näin mielestämme nykytasoilta edelleen heikoksi.

Tampereen Areena aiheuttaa 20 MEUR:n loven tulokseen

SRV alensi maanantaina arviotaan vuoden 2021 operatiivisesta tuloksesta. Uuden ohjeistuksen mukaan vuoden 2021 operatiivisen liikevoiton arvioidaan olevan positiivinen (aik.: operatiivinen liikevoitto 16-21 MEUR). Yhtiön liikevaihtoa koskeva näkymä säilyi ennallaan (900-1000 MEUR). Ohjeistukseen laskuun syynä oli etenkin Tampereen Areenan Q4:lle muodostuvat noin 7 MEUR:n kustannukset. Yhteensä tänä vuonna Areena oli aiheuttanut Q3:een mennessä jo noin 13 MEUR:n tappiot, mutta loppuselvityksien ja hankkeen kirimisen myötä kustannukset nousivat odotuksia korkeammiksi. Myös Pearl Plazan arvioidulla myynnin siirtymisellä ensi vuoteen oli pieni vaikutus, kun hankkeen rakentamisen katteen ja myynnin tuloutumisen vaikutus siirtyy. Odotimme ennen tulosta noin 19 MEUR:n operatiivista liikevoittoa, joten ohjeistusmuutos oli siihen nähden selkeä pettymys. Riskit kustannusylityksien jatkumisesta toteutuivat ja jatkossa epävarmuuksia ylläpitää alan kustannuspaineet sekä materiaalien saatavuuden haasteet. Tilauskannan katerakenteen pitäisi tosin nyt parantua, mutta nykyinen suoriutuminen ja markkinatilanne nostaa vielä riskitasoja kustannusylitysten osalta.

Laskimme ennusteita heikentyneen ohjeistuksen myötä

Laskimme loppuvuoden odotuksiamme ohjeistuksen perusteella. Lähivuosille emme tehneet muutoksia. Vuonna 2021 ennustamme liikevaihdon olevan vertailukauden alapuolella 924 MEUR:ssa (2020: 976 MEUR) ja operatiivisen liikevoiton olevan nyt 10,9 MEUR (2020: 15,8 MEUR). Q4-raportista haemme selkeyttä muiden projektien tulostasoon ja on myös mahdollista, että tulostaso jää vielä ennusteistamme. Vuodelle 2022 odotamme noin 1 %:n liikevaihdon kasvua 933 MEUR:oon. Liikevoittomarginaalin odotamme nousevan 3,2 %:iin ja operatiivisen liikevoiton noin 30 MEUR:oon Rakentamisen paremman katerakenteen ja Sijoittamisen voitollisen tuloksen ansiosta. Ennusteiden isoimmat riskit liittyvät vanhojen projektien katetasoon, asuntomarkkinan hyvän vedon mahdolliseen hiipumiseen, toimitilamarkkinan palautumisen epävarmuuteen, markkinoiden kustannuspaineisiin ja kestävän tuloskäänteen aikaansaantiin.

Arvostuksen tuotto/riskisuhde heikko

Osakkeen vuoden 2021 arvostustaso on korkea, mutta katseemme ovat jo pidemmällä. Vuodelle 2022 osakkeen arvostus laskee (22e EV/EBIT (oik.): 13x), mutta on jo yli hyväksyttävän arvostustasomme (EV/EBIT: 10-12x) ylälaidan. Verrokkeihin nähden SRV on hinnoiteltu preemiolla (noin +20 %) vuodelle 2022, kun mielestämme yhtiön tulisi normaalitilanteessa olla pienellä alennuksella. Osinkoa yhtiö ei jaa ennusteillamme lähivuosina lainkaan, mikä heikentää tuotto-odotusta. DCF-laskelmamme selkeästi korkeampi arvo (0,9 euroa) kertoo yhtiön pidemmän aikavälin potentiaalista, johon tosin näkyvyys on jälleen heikentynyt. Mielestämme kohonneisiin riskeihin ja yli hyväksyttävän tason olevaan arvostukseen nähden osakkeen tuotto-odotus on heikko.

Käy kauppaa. (SRV)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 975,5 924,3 933,3
- kasvu-% -8,1% -5,3% 1,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,5 10,9 30,3
- EBIT-% 0,1% 1,2% 3,2%
EPS (oik.) 0,00 -0,02 0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -161,4 -27,4 11,0
EV/EBITDA 21,9 23,5 10,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.