Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SRV: Loppuvuoden odotukset laskivat

Analyytikon kommentti 22.07.2021 7:46 SRV Yhtiöt
Yhtiö: SRV
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.70 EUR
Kurssi: 0.67 EUR
Kurssi hetkellä: 22.7.2021 - 7:31

Toistamme SRV:n vähennä-suosituksen pitäen tavoitehintamme 0,70 eurossa yhtiön Q2-tuloksen jälkeen. SRV:n Q2-raportti oli tuloksellisesti linjassa odotuksiimme, mutta loppuvuoden näkymät hieman lisäsivät epävarmuutta odottamaamme tulosparannusta kohtaan. Samalla markkinoiden kustannuspaineet ovat nousussa, mikä voi entisestään heikentää kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Tuloskäänne näyttäisi kuitenkin etenevän, vaikka kulmakerroin oletettavasti lyhyellä aikavälillä tasaantuu. Lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta ennustamme tulostason nousevan lähivuosien aikana merkittävästi. Arvostus ei ole kohtuuton, mutta riskit ja epävarmuustekijät huomioiden tuotto-odotus jää alhaiseksi.

Q2-tulos linjassa odotuksiin, näkymät hieman pehmeät

SRV julkisti keskiviikkoaamuna odotuksiimme nähden suhteellisen linjassa olleen Q2-raportin. Liikevaihto laski vertailukauden tasolta odotuksiamme voimakkaammin, mutta tulostaso nousi selvästi vertailukaudesta ollen täysin odotuksiemme mukainen. Markkinanäkymät ovat suotuisat asuntorakentamiselle, mutta kustannuspaineiden nousu ja muutaman heikkokatteisen projektin iso osuus vaikuttavat yhtiön mukaan heikentävästi kannattavuuteen loppuvuonna, mikä oli odotuksiimme nähden pieni pettymys. Ohjeistus jäi kuitenkin odotetusti ennalleen. Kokonaisuutena raportti oli linjassa odotuksiin, vaikka näkymät hieman epävarmuutta tuloskehityksen osalta nostivat.

Ennusteemme pysyivät lähes ennallaan

Emme tehneet merkittäviä muutoksia ennusteisiimme. Vuonna 2021 ennustamme liikevaihdon olevan vertailukauden alapuolella 936 MEUR:ssa (2020: 976 MEUR) ja operatiivisen liikevoiton paranevan merkittävästi 24,7 MEUR:oon (2020: 15,8 MEUR). Tulosparannuksen ajurina ennusteissamme toimii Rakentamisen kannattavuusparannus, kun Sijoittaminen-segmentin odotamme olevan tappiollinen. Vuodelle 2022 odotamme jo noin 3 %:n liikevaihdon kasvua ja selkeästi korkeampaa kannattavuutta. Vuonna 2022 odotamme liikevoittomarginaalin nousevan 3,8 %:iin ja operatiivisen liikevoiton noin 36 MEUR:oon Rakentamisen paremman katerakenteen ja volyymien nousun kautta. Ennusteiden isoimmat riskit liittyvät asuntomarkkinan hyvän vedon mahdolliseen hiipumiseen, toimitilamarkkinan palautumisen epävarmuuteen, markkinoiden kustannuspaineisiin ja kestävän tuloskäänteen aikaansaantiin. Lyhyellä aikavälillä riskejä nostaa Q2-raportissa esiin nousseet heikkokatteiset projektit.

Arvostus heijastelee tuloskäännettä

SRV:n markkina-arvo heijastelee mielestämme jo osin mahdollista tuloskäännettä ja sen potentiaalia. Osakkeen vuoden 2021 arvostustaso onkin korkeahko (21e EV/EBIT (oik.): 19x), mutta käänneyhtiöprofiilin vuoksi katseita on hyvä suunnata hieman pidemmälle. Vuodelle 2022 osakkeen arvostus laskee (22e EV/EBIT (oik.): 12x) jo kohtuulliseksi, mutta ei tarjoa selkeää nousuvaraa hyväksyttävän arvostustasomme (EV/EBIT: 10-12x) ylälaitaankaan nähden. Verrokkeihin nähden SRV on hinnoiteltu preemiolla vuodelle 2022, kun mielestämme yhtiön tulisi normaalitilanteessa olla pienellä alennuksella. Osinkoa yhtiö ei jaa lähivuosien aikana ollenkaan, mikä heikentää osakkeesta saatavaa tuotto-odotusta. Mielestämme riskit huomioiden osakkeen tuotto-odotus on vielä matala ellei yhtiö pysty tekemään selkeästi ennusteitamme ja lähihistoriallista suoritustaan parempaa tulosta.

Käy kauppaa. (SRV Yhtiöt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 975,5 935,6 966,1
- kasvu-% -8,1% -4,1% 3,3%
Liikevoitto (EBIT) 1,5 25,6 36,4
- EBIT-% 0,1% 2,7% 3,8%
EPS (oik.) 0,00 0,02 0,06
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -161,4 33,4 10,8
EV/EBITDA 21,9 13,9 9,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.