Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: SRV
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.65 EUR
Kurssi: 0.57 EUR
Kurssi hetkellä: 21.7.2020 - 9:03

SRV julkisti aamulla odotuksiimme nähden hieman huonomman Q2-tuloksen, jota tosin heikensi kertaluonteisiksi luonnehdittavat erät. Liikevaihto oli odotuksiimme nähden parempi, mutta oikaistu eli operatiivinen liikevoitto oli ennusteitamme heikompi. Koronalla ei näyttäisi olleen merkittäviä vaikutuksia yhtiön liiketoimintoihin ja yhtiön tervehdyttämisohjelma näyttäisi edenneen suunnitellusti eteenpäin myös Q2:n aikana. Ohjeistuksessa ei nähty muutoksia, mutta markkinakommenteissa varoiteltiin vielä koronan vuoksi epävarmoista ajoista.

SRV:n liikevaihto nousi noin 28 % vertailukaudesta 265 MEUR:oon ja oli selvästi ennusteidemme (248 MEUR) yläpuolella. Liikevaihdon kasvu selittyy odotuksia suuremmalla toimitilarakentamisen liikevaihdolla Rakentaminen-segmentissä (tot. 182 MEUR vs. Inderes ennuste 167 MEUR). Asuntorakentamisessa liikevaihto oli ennusteidemme tasolla 82 MEUR:ssa (ennuste: 79 MEUR). Sijoittaminen-segmentin liikevaihto oli odotetusti hyvin pientä (Q2’20: 1,2 MEUR). Yhtiön tilauskanta oli noin 20 % vertailukauden tasoa alempana 1332,4 MEUR:ssa (Q2’19: 1667,2 MEUR) heijastellen heikkenevää tulevaisuuden liikevaihdon kehitystä. Uusia tilauksia saatiin Q2:n aikana kuitenkin 214 MEUR:lla (Q2’19: 72 MEUR), eikä korona näyttäisi ainakaan vielä vaikuttaneen SRV:n asiakkaiden päätöksentekoon merkittävästi.

Q2:n operatiivinen (oikaistu) liikevoitto parani odotetusti vertailukauden tappioista 0,5 MEUR:oon, mutta jäi kuitenkin selvästi ennusteistamme (2,4 MEUR). Tulosta heikensi etenkin Venäjällä SRV:n tytäryhtiön sopimusriidasta aiheutunut 3,1 MEUR:n kulukirjaus, tervehdyttämisohjelman noin 1 MEUR:n kulut, koronaviruksen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset sekä Venäjän kauppakeskusten vuokratuottojen alentuminen. Suhteellinen kannattavuus jäi noin 0,2 %:iin, kun olimme odottaneet noin 1,0 %:n kannattavuutta.

SRV:n ohjeistus liiketoiminnan kehityksestään vuonna 2020 jäi ennalleen. SRV arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan vuoteen 2019 verrattuna (2019: 1061 MEUR) ja operatiivisen (oik.) liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2019 (2019: -96,8 MEUR) verrattuna ja olevan positiivinen. Markkinakommenteissa ei ollut isoja yllätyksiä, mutta osaltaan koronavirus vielä tulevaisuuden näkymiä yhtiön mukaan hämärtää. Koronan vaikutukset yhtiön liiketoimintoihin ja työmaihin ovat olleet vielä vähäisiä, mutta varsinkin asuntokauppa on hiljentynyt yhtiön kommenttien mukaan maalis-toukokuun aikana. Lisäksi Venäjän kauppakeskuksista osa on vielä kiinni ja näiden avautumisen aikataulu sekä kuluttajien luottamuksen palautuminen määrittävät suuntaa keskuksien operatiiviselle kehitykselle sekä myös mahdollisesti myyntiajankohtiin. 

Käy kauppaa. (SRV Yhtiöt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 060,9 989,1 963,8
- kasvu-% 10,5% -6,8% -2,6%
Liikevoitto (EBIT) -93,0 15,6 21,5
- EBIT-% -8,8% 1,6% 2,2%
EPS (oik.) -1,85 -0,05 0,01
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -0,7 -10,5 44,3
EV/EBITDA -167,2 15,3 12,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.