Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

SRV Yhtiöt: Korona iski pahaan aikaan

Analyytikon kommentti 07.04.2020 7:10 SRV Yhtiöt
Yhtiö: SRV
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.85 EUR
Kurssi: 0.88 EUR
Kurssi hetkellä: 7.4.2020 - 6:55

Toistamme SRV:n vähennä-suosituksen, mutta laskemme tavoitehintamme 0,85 euroon (aik. 1,25 euroa) heijastellen koronapandemian vuoksi heikentyneen toimintaympäristön aiheuttamia ennustemuutoksiamme. Koronavirus ja sen myötä heikentyvä taloustilanne voi viivästyttää yhtiön hankkeita, vaikeuttaa resurssien saatavuutta ja heijastua negatiivisesti yhtiön asuntokauppaan ja muihin rakennusinvestointeihin. Tämä tulee arviomme mukaan hidastamaan yhtiön kannattavuusparannusta merkittävästi. Lisäksi yhtiön suunniteltujen rahoitusjärjestelyjen toteutumiseen ja ehtoihin liittyy merkittäviä riskejä. Talouden epävarmuus, kireä taloudellinen asema, suunnitellut rahoitusoperaatiot ja yhtiön liiketoiminnalliset haasteet pitävät osakkeen riski/tuottosuhteen mielestämme tämän vuoksi hyvin heikkona.

Koronavirus iskee myös rakennusalaan ja SRV:n liiketoimintoihin

Koronavirus ja sen aiheuttama talouden epävarmuus tulevat näkymään yhtiön liiketoiminnassa. Ensinnäkin resurssi- ja materiaalipula voi aiheuttaa käynnissä olevissa hankkeissa merkittäviä viivästymisiä ja ylimääräisiä kustannuksia. Tämän lisäksi työmaita voidaan joutua sulkemaan, mikä voi lykätä kassavirtojen ja tuloksen tuloutumista samalla, kun kulut juoksevat. Heikentyvä kuluttajien luottamus ja alenevat aikeet asunnonostoon tulevat myös näkymään yhtiön asuntokaupassa. Positiivista on kuitenkin, että yhtiön tuotanto on suuntautunut selvästi enemmän sijoittajille. Arviomme mukaan myös asuntokauppa on sujunut kohtuullisen hyvin alkuvuonna, mutta todellinen vaikutus tästä nähdään vasta Q2:n aikana. Talousnäkymien heikentyminen voi alkaa vaikuttamaan myös toimitilojen kysyntään, kun investointeja mahdollisesti lykätään. Varsinkin lyhyellä aikavälillä isommat investoinnit ovat varmasti tiukassa, kun koronan vaikutuksia arvioidaan. Sijoittaminen-segmentin Venäjällä sijaitsevat kiinteistöt kärsivät merkittävästi myös Venäjän talouden heikentymisestä ja ruplan arvon laskusta (EUR/RUB Q1: +25 % q/q). Tämä alentaa sijoituskohteiden arvoja ja vähentää kauppakeskuksista saatavia vuokrakassavirtoja.

Ennusteemme laskivat lähivuosille

Odotamme nyt yhtiön liikevaihdon olevan vuonna 2020 noin 965 MEUR (aik. 981 MEUR) ja oikaistun liikevoiton nousevan 13,8 MEUR:oon (aik. 20,9 MEUR) viime vuoden -96,8 MEUR:sta. Yhtiö itse ohjeistaa liikevaihdon laskevan vuoteen 2019 verrattuna (2019: 1061 MEUR) ja operatiivisen liikevoiton olevan positiivinen. Odotamme, että yhtiön asuntokauppa hiljenee lyhyellä aikavälillä, mutta muuten asuntorakentamista tukee vahva sijoittajaurakoinnin taso. Odotamme, että yhtiön hankkeet kokevat viivästyksiä ja myös ylimääräisiä kustannuksia, mikä heijastuu sekä asuntohankkeissa että toimitilahankkeissa. Seuraavaan vuoteen negatiivisesti vaikuttavat lyhyellä aikavälillä vähenevät investoinnit rakentamiseen ja yleinen talouden epävarmuus. Odotuksemme kasvusta ovat näin siirtyneet vuoteen 2022, kun hankkeet pyörivät normaalisti ja investoinnit vilkastuvat.

Rahoitusjärjestelyt ja niiden toteutuminen tärkeää yhtiölle

SRV:n arvostus on lähivuosille hyvin haastava (20-21e ka.: P/E (oik.): neg., EV/EBIT (oik.): 31x), eikä aikaisemmin käyttämäämme osien summa -laskelmaan voi enää mielestämme nojata yhtiön varoihin, rahoitukseen ja tase-asemaan liittyvän epävarmuuden vuoksi. Lyhyellä aikavälillä osakkeen ajurina arviomme mukaan toimivatkin yhtiön suunnitellut osakeannit ja niiden ehdot. Yhtiön taloudellinen tilanne on arviomme mukaan hyvin kireä, eikä nykyinen markkinasentimentti yhtiön lisärahoitukselle ole selvästikään optimaalinen. Annissa 1,05 euron osakekohtaisella hinnalla annetut sitoumukset ovat jo ns. pinnan alla ja yhtiö voi joutua hakemaan nykyisessä markkinassa rahoitusta hyvinkin alhaisella hinnalla, minkä vuoksi suosittelemme sijoittajia seuraamaan tilannetta sivusta.

Käy kauppaa. (SRV Yhtiöt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 060,9 964,9 962,5
- kasvu-% 10,5% -9,0% -0,2%
Liikevoitto (EBIT) -93,0 6,5 17,7
- EBIT-% -8,8% 0,7% 1,8%
EPS (oik.) -1,85 -0,05 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -0,7 -19,5 -57,9
EV/EBITDA -167,2 27,2 19,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.