Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SSAB: Europen marginaalipaine yhä riesana

Analyytikon kommentti 01.10.2019 7:21 SSAB
Yhtiö: SSAB B
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 28.00 SEK
Kurssi: 24.47 SEK
Kurssi hetkellä: 1.10.2019 - 7:06

Tarkistimme SSAB:n ennusteitamme alaspäin, sillä raaka-ainepuolelta tulevaa marginaalipainetta ylläpitää yhä korkealla tasolla pysytellyt rautamalmin hinta, minkä pitkittyminen heijastuu jo jossain määrin myös ensi vuoteen. Teräksen markkinahintojen lasku on rauhoittunut ja hinnat ovat pysytelleet suhteellisen vakaana, mutta kysynnän kehitykseen liittyy yhä korkeaa epävarmuutta talouskasvunäkymää heijastellen. Toistamme 28,0 kruunun tavoitehintamme ja lisää-suosituksemme mielestämme maltillisesti arvostetulle SSAB:lle.

Europen marginaalipaine jatkuu voimakkaana

SSAB:lle relevantti uutisvirta on jatkunut mollivoittoisena Q3:lla etenkin Europe-segmentissä, sillä kysyntänäkymä on jatkanut heikentymistään alueen teollisuuden näkymien mukana. Samalla terästuotteiden spot-hintojen lasku on kuitenkin tasaantunut. Markkinoilla on kuitenkin vähintäänkin riittävästi tarjontaa ja asiakkaat voivat yhä optimoida tilauksiaan hinnan mukaan toimitusaikojen ollessa hyvin lyhyitä. Siten hintojen nousulle ei ole näköpiirissä ajureita ja riskit ovat näkemyksemme mukaan vielä kallellaan alaspäin. Arviomme mukaan tarjontatilanteen ansiosta SSAB on joutunut turvautumaan yhä enemmän spot-markkinoihin, mikä painaa keskihintoja Q3:lla. Tähän yhdistettynä yhä korkealla tasolla pysytellyt rautamalmin hinta on myrkkyä Europen kannattavuudelle, jonka odotamme olevan H2:lla paineessa. Noin kvartaalin läpimenoajan takia riski sille, että rautamalmin korkea hinta painaa Europea myös ensi vuonna on kasvussa. Arviomme mukaan markkinahäiriön aiheuttaman hinnannousun pitäisi kuitenkin alkaa hellittää asteittain tulevina kvartaaleina. Americasissa kysyntätilanne on Europea parempi ja mikä tärkeintä, marginaalit ovat pysytelleet varsin terveellä tasolla kierrätysteräksen hinnan oltua myös laskussa kuluvan vuoden aikana.

Laskimme ennusteitamme H2:n ja myös ensi vuoden osalta

Tarkistimme ennusteitamme alaspäin loppuvuoden osalta heijastelemaan aiemmin odottamaamme kovempaa marginaalipainetta Europessa, minkä ansiosta koko vuoden 2019 ennusteemme laski käyttökatetasolla 2 % 7,8 miljardiin kruunuun. Tarkistimme myös ensi vuoden ennustetta käyttökatetasolla 4 % alaspäin 7,46 miljardiin kruunuun. Ennustemuutokset kohdistuivat Europeen, minkä taustalla on rautamalmin korkealla pysytellyt hintataso ja heikentynyt kysyntänäkymä. Odotamme Americasin tuloksen laskevan ensi vuonna selvästi kuluvan vuoden vahvalta tasolta, mutta kannattelevan yhä konsernitason tulosta yhdessä Special Steelsin kanssa, joka saa tukea paremmasta myynninjakaumasta.

Arvostuskertoimet matalalla tasolla ja alle verrokkien

Ennusteillamme SSAB:n vuoden 2019 P/E-kerroin on 9x ja vastaava EV/EBITDA on 4,6x. Kertoimet ovat matalat ja suhteellisesti SSAB arvostetaan vastaavilla kertoimilla 6 %:n ja 21 %:n alennuksella suhteessa keskeisiin verrokkeihin, kun mielestämme yhtiö on perusteltua arvostaa tulospohjaisesti noin linjaan verrokkien kanssa. Myös tasepohjainen arvostus on painunut matalalle tasolle, kun yhtiön P/B-kerroin vain 0,4x. Näkemyksemme mukaan arvostus diskonttaa jo selkeää tulostason laskua ja näemme kertoimissa nousuvaraa nykytasolta. Keskeisenä riskinä on yhä talouskasvunäkymään ja sitä kautta toimitusmääriin liittyvä korkea epävarmuus. Riskitasoa toisaalta laskee yhtiön vahva tase (2019e omavaraisuusaste 65 % ja gearing 16 %).

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 74 941,3 76 696,6 72 234,0
- kasvu-% 13,4% 2,3% -5,8%
Liikevoitto (EBIT) 4 941,0 3 674,4 3 515,6
- EBIT-% 6,6% 4,8% 4,9%
EPS (oik.) 3,68 2,60 2,41
Osinko 1,50 1,40 1,45
P/E (oik.) 6,8 9,4 10,2
EV/EBITDA 4,2 4,5 4,3
Osinkotuotto-% 6,0% 5,7% 5,9%
Uusimmat ennusteet

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.