Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: SSAB B
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 28.00 SEKTavoitehinta päivitetty: 1.10.2019
Kurssi: 25.63 SEKKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 9:01

SSAB julkisti aamulla Q3-raporttinsa, joka oli odotuksia heikompi, kun yhtiön operatiivinen tulos jäi odotuksista selvästi odotuksia vähemmän laskeneesta liikevaihdosta huolimatta. Tulosalitus tuli laajalla rintamalla kaikista kolmesta terässegmentistä. Yhtiön kommentit lyhyen tähtäimen odotuksista Q4:lle olivat kokonaisuutena pettymys suhteessa odotuksiimme. Odotamme SSAB:n osakkeen olevan paineessa tänään odotuksista jääneen tuloksen ja suhteessa odotuksiin vaisujen lyhyen tähtäimen kommenttien vuoksi.

SSAB:n liikevaihto laski 1 % vertailukaudesta 18,8 miljardiin kruunuun, mikä ylitti meidän ja konsensuksen ennusteet, jotka odottivat noin 5 %:n laskua. Q3:n kokonaisterästoimitukset ylittivät hienoisesti meidän odotuksemme, mikä tuki liikevaihdon kehitystä. Toimitukset laskivat kuitenkin vertailukaudesta sekä Europessa että Special Steelsissä, kun Americasin toimitukset olivat noin vertailukauden tasolla vahvempaa markkinakysyntää heijastellen.

SSAB ylsi Q3:lla 1,3 miljardin kruunun käyttökatteeseen, mikä jäi meidän ja konsensuksen 1,45 miljardin kruunun ennusteen alapuolelle. Tämä vastaa yhtiölle välttävää 7 %:n käyttökatemarginaalia ja selvää laskua vertailukauden 12,3 %:n tasolta. Alituksen taustalla oli kaikki kolme segmenttiä, mutta erityisesti Europe ja Special Steels kärsi kohonneesta rautamalmin hinnasta odotuksiamme enemmän. Alemmilla riveillä veroissa ja rahoituskuluissa ei ollut yllätyksiä ja siten osakekohtainen tulos oli 0,03 kruunua, mikä jäi selvästi meidän ja konsensuksen ennusteista operatiivista tulosta heijastellen. Q3:n operatiivinen kassavirta oli 1,04 miljardia ja seurasi hyvin operatiivisen tuloksen kehitystä käyttöpääoman vapautumista heijastellen.

SSAB odottaa sen toimituksien Q4:lla laskevan Americasissa ja laskevan hieman Special Steelsissä, kun taas Europen toimituksien odotetaan olevan edellisen kvartaalin tasolla. Keskihintojen yhtiö taas odottaa laskevan hieman Special Steelsissä ja laskevan Europessa sekä Americasissa. Keskihintojen osalta kommentit eivät sisältäneet yllätyksiä markkinahintojen oltua yhä laskusuunnalla viime aikoina, mutta alustavan arviomme mukaan volyymiennusteissamme on laskupainetta Q3-raportin kommenttien pohjalta. Kustannuspainetta Europessa lieventää Q4:llä hieman laskenut rautamalmin hinta, mutta tämä ei riitä kompensoimaan muuten heikkoa markkinaa olennaisesti.

Yhtiö kommentoi näkevänsä kokonaisuutena tavanomaista vahvempaa kausiluonteista heikkoutta markkinassa. SSAB on ryhtynyt kysynnän laskua kompensoiviin toimiin ja on leikannut kustannuksia jo Q3:lla muun muassa ajamalla tuotantoa alas useilla linjoilla sekä vähentämällä henkilöstöä. Yhtiö jatkaa kustannustason alasajoa sulkemalla yhden sulaton ensi kuun lopussa.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

SSAB on johtava ja maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Yhtiön liiketoiminta voidaan jakaa viiteen segmenttiin, jotka ovat SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor ja Ruukki Construction. SSAB Special Steels -divisioonalla on hyvin monipuolinen ja laaja palvelutarjonta, ja siihen kuuluu mm. varastot, tekninen asiakastuki sekä suunnittelu- ja esikäsittelyyn liittyvät palvelut. Tibnor on esikäsittelypalveluiden tarjoaja, sekä merkittävä jakelija. SSAB Americas sen sijaan on Pohjois-Amerikan suurin teräslevyjen tuottaja ja toimittaja.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 74 941,3 76 696,6 72 234,0
- kasvu-% 13,4% 2,3% -5,8%
Liikevoitto (EBIT) 4 941,0 3 674,4 3 515,6
- EBIT-% 6,6% 4,8% 4,9%
EPS (oik.) 3,68 2,60 2,41
Osinko 1,50 1,40 1,45
P/E (oik.) 6,8 9,8 10,7
EV/EBITDA 4,2 4,6 4,5
Osinkotuotto-% 6,0% 5,5% 5,7%
Uusimmat ennusteet