Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: SSAB B
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 27.00 SEK
Kurssi: 28.36 SEK
Kurssi hetkellä: 24.1.2020 - 7:05 Analyysi päivitetty: 5.12.2019

SSAB julkistaa tilinpäätöksensä ensi tiistaina noin klo 08.30. Konsensuksen odotuksissa on selvästi vertailukautta heikompi tulos Europen ja Americasin tulosennusteiden ollessa selvästi vertailukauden alapuolella merkittävästi heikompaa markkinatilannetta heijastellen. Mielenkiintomme raportissa kohdistuu etenkin yhtiön kommentteihin lyhyen tähtäimen toimituksien ja myyntihintojen odotetusta kehityksestä Q1’20:lla, osinkoon ja kommentteihin pääasiakasalojen kysyntänäkymistä.

Odotamme yhtiön liikevaihdon laskeneen 10 % vertailukaudesta 17,3 miljardiin kruunuun. Lakkojen negatiivisen tulosvaikutuksen seurauksena olemme tarkistaneet käyttökatteen ennusteemme 462 MSEK:iin (aik. 647 MSEK), mikä vastaa matalaa vajaan 3 %:n käyttökatemarginaalia. Olemme ennusteillamme hieman hajanaisen konsensuksen yläpuolella, joka odottaa 222 MSEK:n oikaistua käyttökatetta. Markkinahintojen laskutrendiä heijastellen odotamme keskihintojen olleen vertailukauden alapuolella kaikissa segmenteissä ja odotamme konsernitason terästoimitusten niin ikään laskeneen vertailukauden tasosta. Etenkin Europen terästoimitusten odotamme laskeneen selvästi jakelijoiden pyrittyä edelleen voimakkaasti laskemaan varastotasojaan.

Odotamme SSAB:n tuloksen laskeneen selvästi Europessa ja Americasissa, joiden tulostasoa rasittavat laskeneiden volyymien ja hintojen lisäksi viimeisen neljänneksen tyypilliset huoltotoimet. Huoltojen vaikutus heijastuu etenkin Europen Q4-tulokseen, kun markkinatekijöiden lisäksi sitä on rokottanut huoltotoimien kanssa samaan hetkeen ajoittunut lakko, joka käsityksemme mukaan vaikeutti huoltojen toteutusta. Ennusteissamme Special Steels parantaa hieman suhteessa heikkoon vertailukauteen, mutta senkin tulosodotukset ovat hyvin matalalla tasolla heikohkoa markkinatilannetta heijastellen. Odotamme Q4:ltä -0,61 kruunun osakekohtaista tulosta, kun taas konsensuksen vastaava ennuste on 0,73 kruunussa. Tuloksen laskua heijastellen odotamme SSAB:n leikkaavan osinkonsa 1,0 kruunuun osakkeelta (2018 osinko 1,5 kruunua/osake) ja konsensuksen vastaava ennuste on 1,19 kruunua osakkeelta.

Raportissa huomiomme kiinnittyy etenkin yhtiön lyhyen tähtäimen markkinakommentteihin painopisteen ollessa Europe-segmentissä, jossa kysyntäkuva on edelleen haastava ja joka voi arviomme mukaan edelleen kärsiä hieman lakkojen vaikutuksista Q1:llä. Ennusteemme ennen Q4-raporttia odottaa konsernitasolla korkeampia volyymeja Q1:ltä kausiluonteisuuden ja alhaisten varastotasojen tukemana, mutta suhteellisen vakaita keskihintoja suhteessa edelliseen kvartaaliin.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 76 841,4 74 752,2 73 940,7
- kasvu-% 2,5% -2,7% -1,1%
Liikevoitto (EBIT) 2 602,9 2 928,6 3 832,1
- EBIT-% 3,4% 3,9% 5,2%
EPS (oik.) 1,78 1,96 2,66
Osinko 1,00 1,00 1,30
P/E (oik.) 15,9 14,5 10,7
EV/EBITDA 5,9 5,8 4,8
Osinkotuotto-% 3,5% 3,5% 4,6%
Uusimmat ennusteet

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.