Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

SSAB: vauhtia haetaan odotettua syvemmältä

Analyytikon kommentti 29.01.2020 6:33 SSAB

SSAB:n eilen raportoimat Q4-luvut jäivät odotuksistamme, kun heikko kysyntä painoi yhtiön terästoimituksia odotuksiamme voimakkaammin. Yhtiön lyhyen tähtäimen ohjeistus ja markkinakommentit olivat kokonaisuudessaan odotuksiamme vaisummat ja tarkistimme SSAB:n ennusteitamme alaspäin. Osakkeen arvostus on koholla suhteessa odottamaamme vaisuun vuoden 2020 tuloskehitykseen, mutta laskee kohtuulliseksi vuonna 2021 tulostason elpyessä. Emme anna osakkeelle tavoitehintaa (aik. 27,0 kruunua) tai suositusta (aik. vähennä), sillä yhtiöseurantasopimuksen päättymisen johdosta lopetamme osakkeen seurannan.

Q4-luvut jäivät odotuksista, alitukset tulivat kautta linjan

SSAB:n Q4:n liikevaihto laski 12 % 17 miljardiin kruunuun ja yhtiön oikaistu käyttökate painui tappiolle -127 miljoonaan kruunuun. Operatiivinen käyttökate jäi alle konsensuksen 222 MSEK:n sekä meidän 462 MSEK:n ennusteiden ja tulospettymyksen taustalla olivat käytännössä kaikki terässegmentit. Konsernitasolla terästoimitukset alittivat odotuksemme tuntuvasti, kun asiakkaiden pyrkimykset laskea varastotasoja vaikuttivat jo ennestään heikkoon markkinakysyntään. Terästoimituksien laskun lisäksi tulostasoa rasitti etenkin Europessa ja Special Steelsissä huoltojen koholla ollut kustannustaso. Americasin tulosta rokottivat niin ikään huoltotoimet, mutta myös selvästi laskenut keskihinta. Tibnorin ja Ruukki Constructionsin luvuissa ei sen sijaan ollut suuria yllätyksiä. Rahoituskuluissa tai veroissa ei ollut merkittäviä yllätyksiä ja siten osakekohtainen tulos -1,21 kruunua jäi operatiivista tulosta heijastellen -0,61 kruunun ennusteestamme selvästi. Osinkonsa SSAB piti ennallaan 1,5 kruunussa osakkeelta, mikä oli positiivinen yllätys suhteessa meidän ja konsensuksen odotuksiin.

Keskihinnoissa odotettua enemmän painetta, matalat varastot tukevat kysyntää

SSAB ohjeisti sen Q1:n toimituksien kasvavan kaikissa segmenteissä. Americasissa yhtiö odottaa vakaata markkinakehitystä, mutta huoltojen jälkeen yhtiöllä on enemmän kapasiteettia Q1:llä, mikä tukee toimituksia. Vastaavasti Europessa ja Special Steelsissä etenkin matalalla olleiden varastotasojen palautuminen tukee kysyntää. Hintojen yhtiö odottaa laskevan hieman Europessa ja Special Steelsissä ja kehittyvän vakaana Americasissa. SSAB:n kommentit indikoivat odotuksiamme matalampia keskihintoja ja Q4:n toteuman sekä kommenttien pohjalta leikkasimme keskihintojen ennusteitamme. Lisäksi tarkistimme toimituksien ennusteitamme hieman alaspäin. Koko vuoden 2020 operatiivisen käyttökatteen ennusteemme laski ennustetarkistuksien myötä 7 % 6,2 miljardiin kruunuun.

Lyhyen tähtäimen arvostus koholla yhä jatkuvasta tulospaineesta johtuen

Emme odota SSAB:n tuloksen elpyvän vuonna 2020. Näin ollen lyhyen tähtäimen arvostuskertoimet, P/E-kerroin 18x ja EV/EBITDA-kerroin 7x, ovat korkeat ja mielestämme yli perustellun tason. Odottamamme tulosparannuksen realisoituessa vuonna 2021 on arvostus kohtuullinen, mutta näkyvyys näin pitkälle on toistaiseksi hyvin heikko. Suhteellisesti SSAB arvostetaan vuoden 2020 P/E-kertoimella noin 40 %:n preemiolla suhteessa verrokkeihin ja EV/EBITDA-kertoimilla lähes 10 %:n alennuksella. Näin ollen suhteellinen arvostus ei mielestämme indikoi osakkeelle nousuvaraa, kun verrokkien kertoimet ovat neutraalilla tasolla. Nykykurssille osake tarjoaa hyvää lähes 5 %:n osinkotuottoa, mikä tukee tuotto-odotusta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 76 484,6 74 635,2 73 152,5
- kasvu-% 2,1% -2,4% -2,0%
Liikevoitto (EBIT) 1 962,1 2 497,7 3 487,5
- EBIT-% 2,6% 3,3% 4,8%
EPS (oik.) 1,24 1,63 2,38
Osinko 1,50 1,50 1,50
P/E (oik.) 24,7 17,9 12,3
EV/EBITDA 7,0 6,7 5,6
Osinkotuotto-% 4,9% 5,1% 5,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.