Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: SSH Communications Security
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.10 EUR
Kurssi: 1.52 EURKurssi hetkellä: 11.6.2019 - 8:59

SSH järjesti eilen pääomamarkkinapäivän (CMD), joka keskittyi pitkälti yhtiön viime viikolla tiedottaman pitkän tähtäimen kasvuvision ympärille. Yhtiössä on nyt viime vuosien aikana rakennettu perusta ja luotu edellytykset terveelle pitkän aikavälin kasvutarinalle. Tämä on ollut merkittävä onnistuminen kriisissä olleeseen lähtötilanteeseen nähden. Nyt yhtiössä on alkamassa siirtymä kasvuvaiheeseen, mutta sijoittajan kannattaa pitää jalat maassa, sillä kestävä arvonluonti vaatii yhtiöltä tarinan lisäksi nyt konkretiaa ja kovia lukuja. Niitä CMD tarjosi vielä kovin vähän.

Emme nähneet syitä tehdä muutoksia ennusteisiimme tai näkemykseemme. Muistutamme, että SSH:lla on pitkä historia siitä, että osake nousee tarinoilla ja tulee alas kovilla luvuilla. Itse vaadimme tämän takia huomattavasti enemmän näyttöjä voimistuvasta kasvusta pystyäksemme perustelemaan osakkeen nykyistä arvostusta.

SSH:n kasvuvisio tähtää 200 miljoonan euron vuotuiseen liikevaihtoon identiteetin- ja pääsynhallintamarkkinoilla 2020-luvun loppuun mennessä. Visio on kunnianhimoinen ja se tarkoittaisi noin 24 %:n vuosittaista liikevaihdon kasvua vuoden 2018 tasosta (18,3 MEUR) vuoteen 2029 asti. Virallisesti yhtiö ohjeistaa vuodelle 2019 ohjelmistoliiketoiminnan yli 10 %:n kasvua sekä keskipitkällä aikavälillä vastaavaa tai nopeampaa kasvua. Visio heijastelee yhtiön sisäistä tahtotilaa olla kasvuyhtiö ja merkittävä peluri pilviaikakauden pääsynhallinnan markkinoilla. Ohjeistus heijastelee realistista liikevaihdon kasvunäkymää lähivuosille. Ennusteemme lähivuosille ovat linjassa yhtiön nykyisen ohjeistuksen keskipitkän aikavälin tavoitteen kanssa ja odotamme noin 13-14 %:n kasvua lähivuosina.

SSH:n kasvuvisio nojaa yhtiön avaintenhallintaratkaisu UKM:n sekä pilviaikakauden pääsynhallintaan suunnitellun PrivX-tuotteen varaan. PrivX-tuotteen markkinat ovat nopeasti kasvavat, tuotteen pitäisi olla erittäin kilpailukykyinen perinteisiin ratkaisuihin nähden ja yhtiö hehkutti asiakkaiden palautetta ja kiinnostusta. Emme kuitenkaan näe lukuja tai konkretiaa, jonka pohjalta PrivX:iin kannattaisi vielä ladata kovia odotuksia. Yhtiö esimerkiksi totesi tuotteella olevan vasta ”kymmeniä” asiakkaita, joten PrivX:stä muodostuva liikevaihto on vielä hyvin pientä. Lisäksi yhtiö joutuu vielä hakemaan oikeaa myyntimallia PrivX:lle, koska sen myyntikanava ja kohderyhmä ovat erilaisia kuin SSH:n muissa tuotteissa. Samalla yhtiö siirtyy lisensseistä kohti tilauspohjaisia malleja, jossa liikevaihdon kertymä on hitaampaa, mutta jatkuvampaa. Nämä tekijät huomioiden on realistista olettaa, että PrivX:stä muodostuu merkittävä kasvuajuri aikaisintaan 2-3 vuoden tähtäimellä. Tuote alkaa olla ominaisuuksiltaan kypsä markkinoille vietäväksi ja sillä on merkittävää potentiaalia, mutta polku tuon potentiaalin saavuttamiseksi on vielä pitkä.

UKM:n tuotteen osalta olemme luottavaisia, että se toimii lähivuosina tärkeänä syömähampaana SSH:lle ja sen markkinoilla on vielä kasvua. Huomioitavaa oli, että yhtiön uusi NQX-palomuurituote lähes loisti poissaolollaan päivässä. Ilmeisesti tämän liiketoiminnan liikkeellelähtö turvallisuuskriittisissä julkishallinnon asiakkaissa vie runsaasti aikaa, minkä takia NQX:n osalta lähivuosien odotukset on syytä pitää maltillisina.

Tilaisuudessa käytiin läpi myös kyberturvamarkkinan näkymiä ja esille nousivat ennestään tutut teemat. Kyberturvamarkkinan kasvunäkymät ovat houkutelleet sektorille viime vuosina paljon investointeja, mikä on näkynyt pääomasijoitusten rajuna kasvuna uusiin kyberturvayhtiöihin sekä korkeana yrityskauppa-aktiviteettina niin Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassa. Korkea aktiviteetti on heijastunut myös arvostuskertoimiin, jotka ovat viime vuosina kohonneet selvästi. Mielestämme markkinan arvostuskertoimissa ei ole enää varaa venyä, vaan seuraavaksi arvonluonnin on tultava sektorin yhtiöiden kasvusta ja kannattavuudesta.

Tilaisuudessa kysyttiin SSH:n perustajan ja suurimman osakkeenomistajan Tatu Ylösen (omistus 47,2 %) suhtautumista osakkeiden myymiseen, jos SSH:sta tehtäisiin ostotarjous. Ylönen kertoi olevansa valmis harkitsemaan asiaa hyvän tarjouksen tullessa. Emme pidä ostotarjousta todennäköisenä skenaariona lyhyellä aikavälillä.

SSH:ta hinnoitellaan todella korkeilla EV/Liikevaihto-kertoimilla (2019e-2020e: 3,4x-3,0x). Tarkasteltaessa SSH:n kasvun (2019e -5 %, 2020e 14 %) ja kannattavuuden (2019e EBIT-% -1 %, 2020e: 1 %) yhdistelmää, on osakkeen nykyinen arvostus tähän nähden erittäin vaativa. Huomautamme ennusteidemme olevan linjassa yhtiön oman virallisen ohjeistuksen kanssa. Arvostusta ei siten ole realistista nojata tiettyihin verrokkeihin, joiden kasvuprofiili on täysin erilainen. Mielestämme osaketta on nykyisellä arvostuksella parempi seurata sivusta, kunnes yhtiön kasvutarinan taustalle saadaan konkreettisia numeroita tukemaan sitä. CMD:n ja yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin näkymien perusteella kasvun merkittävää kiihtymistä joudutaan odottelemaan vielä useampia vuosia, joten kiirettä ostoksille ei lyhyellä tähtäimellä ole.

Käy kauppaa. (SSH Communications Security)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

CEO, analyytikko

Lisätiedot

SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 18,3 17,4 19,8
- kasvu-% 13,0% -5,3% 13,7%
Liikevoitto (EBIT) 0,5 -0,2 0,2
- EBIT-% 3,0% -1,4% 1,1%
EPS (oik.) -0,01 -0,03 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -166,6 -52,7 779,9
EV/EBITDA 26,5 35,3 25,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet