Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: SSH
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.80 EUR
Kurssi: 2.40 EUR
Kurssi hetkellä: 22.10.2021 - 6:15 Analyysi päivitetty: 21.7.2021

Q3 oli toinen neljännes putkeen, jolloin SSH:n liikevaihto oli kasvu-uralla vaikeiden korona-aikojen jälkeen. Kasvu tuli pitkälti Deltagon-yrityskaupasta, ja heikosta vertailukaudesta huolimatta orgaaninen kasvu oli vielä yksinumeroista jääden selvästi odotuksistamme. SSH:n näkymien perusteella orgaanisen kasvun pitäisi kuitenkin kiihtyä selvästi loppuvuodesta. Yhtiö maalaili sijoittajapuhelussa Q4:stä tulevan ”superneljännes”, jos loppuvuoteen kaavaillut isot lisenssikaupat realisoituvat. Tarkistimme Q3-raportin pohjalta ennusteitamme alaspäin, mutta odotamme yhtiöltä yhä voimakasta kasvua niin Q4:ltä kuin lähivuosilta. Siitä huolimatta SSH:n arvostus näyttää kireältä, jonka vuoksi toistamme osakkeen 1,8 euron tavoitehinnan ja myy-suosituksen.

Deltagon toi suurimman osan kasvusta, kun orgaaninen kasvu jäi vielä vaisuksi

SSH:n Q3-liikevaihto kasvoi 53 % 3,9 MEUR:oon ja alitti selkeästi 5,0 MEUR:n ennusteemme. Deltagon-yritysosto toi valtaosan kasvusta, mikä näkyi tilausmyynnissä (Q3’21: 1,6 MEUR vs. Q3’20: 0,2 MEUR). Orgaaninen kasvu (arviomme ~7 %) oli vielä hyvin vaisulla tasolla, kun ottaa huomioon koronasta johtuneen erityisen heikon vertailukauden. Q3:n liiketulos oli -0,3 MEUR (Q3’20: -0,2 MEUR) ja jäi hieman ennusteistamme (0,1 MEUR). Käyttökate (0,6 MEUR) oli linjassa odotustemme kanssa. Liiketulosta rasittivat ja rasittavat myös jatkossa kasvaneet poistot (n. 0,3 MEUR/neljännes) Deltagon-kaupasta johtuen. SSH:n kassatilanne (Q3’21: 4,2 MEUR) parani selvästi edelliseen neljännekseen (Q2’21: 2,1 MEUR) nähden, mihin auttoi saatujen ennakoiden kasvu (+31 %) edellisestä neljänneksestä. Tämä ennakoi myös liikevaihtoon kasvua tuleville neljänneksille.

Leikkasimme ennusteitamme, mutta odotamme viimeiselle kvartaalille edelleen kovaa kasvua

SSH toisti odotetusti huomattavaa liikevaihdon kasvua sekä positiivista käyttökatetta ja liiketoiminnan rahavirtaa ennakoivat vuoden 2021 näkymät. Ohjeistus on liikevaihdon ja käyttökatteen osalta realistinen, mutta liiketoiminnan rahavirran (YTD: -1,5 MEUR) saaminen positiiviseksi koko vuoden osalta vaatii isojen kauppojen voittamista Q4:llä. Sijoittajapuhelussa SSH maalasikin Q4:stä ”superkvartaalia”, johon voi osua useampia isoja kauppoja. Arviomme mukaan loppuvuodesta voidaankin nähdä UKM:n osalta isoja lisenssikauppoja, jotka ovat olleet tähän mennessä koko korona-ajan pitkälti jäissä. Lisäksi loppuvuonna kasvua tukee Deltagon sekä NQX:n suuren raamisopimuksen toimitukset, josta ei vielä ole tullut merkittävää liikevaihtoa. Myös PrivX:n kasvava myynti tukee omalta osaltaan liikevaihdon kehitystä.

Osakkeen hinta edellyttäisi kovempaa kasvua

Teimme Q3-raportin pohjalta ennustarkistuksia alaspäin. Ennustamme nyt SSH:n liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 37 % 15,5 MEUR:oon ja käyttökatteen olevan 1,2 MEUR (2020: -0,4 MEUR). Vuodelle 2022 ennustamme 36 %:n kasvua. Ennusteidemme toteutuessa ja Deltagon-kaupan näkyessä luvuissa täysimääräisesti vuonna 2022, on SSH:n EV/Liikevaihto-kerroin nykykurssilla 5,3x. Liikevaihtopohjainen arvostus näyttää korkealta, kun huomioidaan vahvaan orgaaniseen kasvuun (Q4’21: 43 % ja 2022: 28 %) liittyvä epävarmuus. Siten nykyinen arvostus vaatisi mielestämme taakseen vahvempia näyttöjä orgaanisen kasvun kiihtymisestä. Lisäksi Deltagonin 35 %:n vähemmistöosuus ja SSH:n kallis hybridilaina (korko 11,5 %) painavat lähivuosien osakekohtaista tulosta, eikä arvostukselle löydy siten tukea tuloskertoimista.

Käy kauppaa. (SSH Communications Security)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11,3 15,5 21,0
- kasvu-% -21,7% 37,4% 36,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,5 -1,6 1,8
- EBIT-% -22,1% -10,1% 8,7%
EPS (oik.) -0,11 -0,09 -0,01
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,1 -26,6 -185,8
EV/EBITDA -193,2 89,3 21,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.