Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: SSH
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.60 EUR
Kurssi: 2.46 EUR
Kurssi hetkellä: 5.5.2021 - 5:39

SSH piti tiistaina tiedotustilaisuuden, jossa yhtiö antoi tilannepäivityksen Deltagon-yrityskaupasta sekä NQX-liiketoiminnastaan. Yhtiön näkymät ovat ennallaan ja odotuksissa on vahva loppuvuosi, kun lisätyt kasvuinvestoinnit sekä Deltagon-yrityskauppa alkavat näkyä numeroissa. Emme ole tehneet tilaisuuden jälkeen muutoksia viime viikolla SSH:n Q1-raportin jälkeen päivitettyihin ennusteisiimme tai näkemykseemme osakkeesta.

SSH kertoi Deltagonin tilauspohjaisen liikevaihdon olleen Q1:llä 1,2 MEUR. SSH:n oma raportoima Q1-liikevaihto oli 2,6 MEUR, joten Deltagonin konsolidoinnilla on tulevina neljänneksinä merkittävä vaikutus SSH:n numeroihin. Deltagon näkyy osana SSH:ta 26.4.2021 alkaen. Deltagon parantaa myös merkittävästi SSH:n kannattavuusprofiilia. Jos Deltagon olisi ollut jo viimeiset 12kk osana SSH:ta, olisi yhdistelmän käyttökate ollut 1,3 MEUR positiivinen (EBITDA-% 11 %), kun SSH:n raportoima käyttökate oli -4 % tappiolla.

SSH:n mukaan Deltagonin alkuvuosi on sujunut myynnillisesti hyvin ja yhtiö on saanut 130 uutta maksavaa asiakasta. Aiemmin SSH on jo kertonut, että Deltagonin ratkaisuja käyttää yli 1800 asiakasta. SSH näkee edelleen Deltagon-järjestelyssä merkittävä myynnillisiä synergioita toisiaan tukevien tuoteportfolioiden ja asiakaskuntien kautta. Yhtiön mukaan Deltagonin viimeisen 7 vuoden keskimääräinen vuosittainen 16 %:n liikevaihdon kasvu on saavutettu käytännössä ilman markkinointipanostuksia. Nyt Deltagonin tuotteiden myyntiä voidaan edistää myös SSH:n myyntitiimin avulla.

NQX:n osalta SSH tiedotti joulukuussa suuresta 20 MEUR:n monivuotisesta raamisopimuksesta, jonka pitäisi alkaa näkyä tilauksina ja liikevaihtona tulevina neljänneksinä. SSH toisti eilisessä puhelussa Q1-raportissa mainitun seikan, että alkuvuodesta sopimuksen käynnistymisessä on ollut alkukankeutta SSH:sta riippumattomista syistä. Asiat ovat kuitenkin lähteneet edistymään ja SSH odottaa sopimuksesta merkittävää liikevaihto H2:n aikana. SSH näkee myös mahdollisuuksia voittaa useampia vastaavia julkisen sektorin suuria asiakkuuksia tulevien vuosien aikana.

SSH toisti tilaisuudessa näkymänsä ja odottaa liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna huomattavasti ja käyttökatteen sekä liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia. Ennusteemme odottaa SSH:n liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 51 % 17,0 MEUR:oon ja käyttökatteen paranevan 1,0 MEUR:oon (2020: -0,4 MEUR). Vuodelle 2022 ennustamme 28 %:n kasvua. Orgaanisen kasvun osuus vuosien 2021-2022 ennusteissamme on 21-20 %-yksikköä.

Käy kauppaa. (SSH Communications Security)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 11,3 17,0 21,8
- kasvu-% -21,7% 51,2% 28,1%
Liikevoitto (EBIT) -2,5 -1,2 2,6
- EBIT-% -22,1% -7,2% 12,0%
EPS (oik.) -0,11 -0,09 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -16,1 -27,1 523,3
EV/EBITDA -193,2 112,4 23,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.