Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Stora Enso
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 9.70 EURKurssi hetkellä: 12.6.2019 - 5:55

Laskemme Stora Enson tavoitehintamme 11,00 euroon (aik. 13,00 euroa), sillä metsäsektorin markkinatilanne vaikuttaa nytkähtäneen uutisvirran perusteella heikompaan suuntaan ja olemme sitä heijastellen leikanneet yhtiön lähivuosien tulosennusteitamme selvästi. Toistamme kuitenkin Stora Enson lisää-suosituksemme, sillä osakkeen arvostuskertoimet ovat painuneet jo selvästi alle hyväksyttävien tasojen. Tasepohjaisesti osake on myös edullinen, joten kärsivälliset sijoittajat pääsevät kiinni Stora Enson omaisuuteen kohtuullisella hinnalla ja siten hyvällä pitkän ajan tuotto-odotuksella.

Toimialan uutisvirta on ollut negatiivista toukokuussa ja kesäkuun alussa

Metsäsektoriin ja Stora Ensoon liittyvä uutisvirta on ollut toukokuussa ja kesäkuun alussa selvästi negatiivista, kun USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelut ovat ottaneet takapakkia ja Euroopan talous on jatkanut yskimistään. Kiinan sellumarkkina on kääntynyt alamäkeen sekä hintojen että volyymien osalta alkuvuoden lievän elpymisen jälkeen, mikä johtuu arviomme mukaan sekä kauppasodasta että lyhytkuitusellun korkeiksi nousseista varastotasoista. Kiinan sellumarkkinan heikkous ja Euroopan vaisu talouskasvu (ts. pehmentynyt kysyntä) ovat rokottaneet sellun hintaa yhä myös Euroopassa. Kartonkipuolella aaltopahvin ja etenkin sen raaka-aineiden hinnat ovat olleet niin ikään paineessa, kun talouskasvun hidastuminen ja negatiiviset varastoefektit ovat heikentäneet kysyntää. Kuluttajakartongeissa tilanne on vakaampi. Lisäksi talouskasvun hidastuminen on kiihdyttänyt paperin kysynnän laskua ja kasvattanut hintapaineita ja myös Wood Productsissa markkinatilanne on jäähtymässä rakennusmarkkinan hidastuessa Euroopassa.

Lähivuosien tulosennusteemme laskivat selvästi etenkin painuneiden hintaennusteiden kautta

Laskimme Stora Enson lähivuosien oikaistun liikevoiton ennusteitamme 10-12 % tuoreen uutisvirran takia. Pääasialliset muutokset tulivat laskeneista sellun, aaltopahvin ja sen raaka-aineiden, paperien ja puutuotteiden hintaennusteista. Lisäksi tarkastimme volyymiennusteitamme hieman alaspäin käytännössä kaikissa liiketoiminnoissa. Kustannustason arvioimme pysyvän tänä vuonna vakaana korkealla tasollaan, mutta lähivuosina suhdannehuipun ohittamisen ja yhtiön säästöohjelman täyden tuen pitäisi näkemyksemme helpottaa kustannuspainetta. Odotamme nyt Stora Enson liikevaihdon laskevan tänä vuonna ja lähivuosina lievästi ja oikaistun liikevoiton putoavavan viime vuoden vahvalta tasolta lähes 15 % noin 1,1-1,2 miljardin euron haarukkaan mainittujen ajureiden takia. Tällä tulostasolla Stora Enso tekee noin 10-11 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle (tavoite ROCE-% yli 13 %), mikä on vielä selvästi yli pääoman kustannuksen.

Arvostus on tallottu alhaiseksi ja tasearvostus tukee jo mielestämme osaketta

Stora Enson ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 10x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 7x ja 6x. Arvostus on selvästi Stora Enso keskipitkän ajan ja mielestämme yhtiölle hyväksyttävien tasojen alapuolella. Suhteellisesti osake on hinnoiteltu lievästi matalalle arvostetun verrokkiryhmän alapuolelle. Stora Enson tasepohjainen P/B-luku on painunut jo tasolle 1,1x (2019e). Siten pitkän aikavälin sijoittajat pääsevät nyt yhtiön omaisuuteen käsiksi edullisesti ja mielestämme hyvällä pitkän aikavälin tuotto-odotuksella. Arvioimme tasearvostuksen antavan osakkeelle jo tukea, kunhan toimintaympäristö (ts. makrotalous) ei heikkene enää oleellisesti lisää. Turvamarginaalit alkavat kuitenkin olla leveitä, sillä yhtiön sijoitetun pääoman tuotto olisi pääoman kustannuksen tasolla 20 % nykyisiä ennusteitamme alemmallakin liiketuloksella eikä yhtiötä ole mielestämme perusteltua hinnoitella oman pääoman tasearvon alapuolelle, jos yhtiön pääoman tuotto ylittää pääoman kustannuksen. Stora Enson arvostuksen nousuvaran realisoituminen voi vaatia aikaa (ts. makrotalouteen ja kauppasotaan liittyvien riskien poistumista), mutta tätä odotellessa Stora Enso tarjoaa arviomme mukaan kestävää 6-7 %:n osinkotuottoa.

Käy kauppaa. (Stora Enso)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa.

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 10 486,0 10 460,7 10 356,4
- kasvu-% 4,4% -0,2% -1,0%
Liikevoitto (EBIT) 1 390,0 1 108,6 1 129,5
- EBIT-% 13,3% 10,6% 10,9%
EPS (oik.) 1,29 1,02 1,00
Osinko 0,50 0,55 0,60
P/E (oik.) 7,8 9,5 9,7
EV/EBITDA 5,4 6,7 6,3
Osinkotuotto-% 5,0% 5,7% 6,2%
Uusimmat ennusteet