Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Stora Enso
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 15.50 EUR
Kurssi: 15.78 EUR
Kurssi hetkellä: 21.7.2021 - 9:00

Stora Enso julkisti Q2-raporttinsa tänään kello 8.30. Q2-tulos ylitti odotetusti reippaasti alhaiset vertailuluvut, mutta syklisten segmenttien väkivahva vedon myötä yhtiö hakkasi myös kaikki ennusteet. Ohjeistuksensa kuluvan vuoden tulosparannuksesta yhtiö yllätyksettömästi toisti, mutta informaatioarvoa lavea ohjeistus ei sijoittajille juuri tarjoa. Odotamme Stora Enson osakkeen reagoivan tänään positiivisesti vahvaan Q2-tulokseen.

Stora Enson liikevaihto kasvoi Q2:lla peräti 23 % 2592 MEUR:oon, mikä ylitti kirkkaasti vertailuluvun ja kaikki ennusteet. Liikevaihtoa tukivat etenkin volyymien ja myös hintojen odotuksiammekin jyrkempi ylämäki. Oikaistua liiketulosta Stora Enso teki Q2:llä 364 MEUR, kun vahva liikevaihto kiritti myös tuloksen erinomaiselle tasolle. Divisioonatasolla Packaging Materials raapi kasaan jälleen erittäin vahvan ja odotuksia paremman tuloksen, vaikka ylösajossa olevan Oulun laineritehtaan tappio nakersikin liikevoittoa (käyttökatteen kannattavuusraja saavutettiin Q2:lla selvästi etuajassa). Vakaa Forest punnersi jälleen hyvän ja vertailukautta paremman tuloksen. Selkein parantaja oli sellun hinnan nousun ansiosta väkevää tuloskasvua jatkanut ja vahvojen volyymien siivittämänä jo ennätyskorkealle tulostasolle yltänyt Biomaterials. Sahatavaran erinomaisesta kysynnästä sekä ylöspäin ampuneista hinnoista vetoapua saanut Wood Products takoi odotetusti ennätystuloksen, mutta yksikkö ylitti ennusteet kirkkaasti (Q2: Wood Products ROOC-% 66 % vs. tavoite > 20 %). Pieni Packaging Solutions oli vaikeuksissa raaka-ainekulujen nousun takia. Heikoin lenkki oli silti Paper, joka teki jälleen hinta- ja kustannusongelmien takia hyvin raskaan tappion ja laimensi muuten erinomaisia konsernilukuja merkittävästi.

Alariveillä raportoidun tuloksen pilasivat kahden paperitehtaan sulkemiseen liittyvät kulut ja muut oikaisuerät, kun taas rahoituskulut olivat odotusten mukaiset ja kertakuluista oikaistu veroaste matalahko. Näin ollen EPS asettui lopulta reippaasti vertailukauden ja ennusteiden yläpuolelle 0,26 euroon kertakuluista huolimatta. Kassavirta oli odotetusti normaalien kausitekijöiden ja hyödykehintojen nousun takia suhteessa tulosta vaisumpi, mutta Stora Enso paransi vahvan tuloksen ansiosta myös kassavirtaansa Q2:lla.  

Stora Enso toisti Q2-raportissa kuluvan vuoden ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiö odottaa oikaistun liikevoittonsa olevan vuonna 2021 korkeampi kuin vuonna 2020 (2020: oikaistu liikevoitto 650 MEUR). Tämä oli odotustemme mukaista, mutta koska meidän ja markkinoiden ennusteissa on ollut jo ennen odotuksia vahvempaa Q2:sta merkittävä usean kymmenen prosentin tulosparannus, ei ohjeistus sijoittajille informaatioarvoa tarjoa lainkaan. Markkinatilanteen suuntaa ja kustannusinflaatiota raportissa kommentoitiin ensipuraisun perusteella melko vähäsanaisesti, joten päivän konferenssipuhelulle jää ennustemuutoksen tason osalta merkittävä rooli. Puhelussa huomiomme kiinnittyy etenkin kommentteihin sellun ja puutuotteiden tulikuumien markkinatilanteiden kestävyydestä sekä kustannusinflaatiosta.

Käy kauppaa. (Stora Enso)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 8 553,0 9 120,4 9 178,7
- kasvu-% -14,9% 6,6% 0,6%
Liikevoitto (EBIT) 922,0 822,1 1 077,3
- EBIT-% 10,8% 9,0% 11,7%
EPS (oik.) 0,48 1,01 0,94
Osinko 0,30 0,40 0,45
P/E (oik.) 32,5 15,6 16,8
EV/EBITDA 10,1 10,0 8,9
Osinkotuotto-% 1,9% 2,5% 2,9%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Stora Enso on vuonna 1998 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa puuhun ja biomassaan perustuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti monien eri alojen toimijoille ja moniin käyttökohteisiin. Yhtiön ratkaisuja on käytössä monilla aloilla, kuten rakennusalalla, vähittäiskaupassa, elintarvike- ja panimoteollisuudessa, tehdasteollisuudessa, julkaisualalla, lääketeollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa, makeisteollisuudessa, hygieniatuotteissa ja tekstiileissä. Konsernissa työskentelee ihmisiä yli 30 maassa, ja yhtiö on julkisesti noteerattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä.